X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38072
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Epoka brązu i żelaza na ziemiach Polskich - na bazie zbiorów muzealnych. Propozycja zajęć dla kółka historycznego

Propozycja zajęć dla kółka historycznego w Gimnazjum

Propozycja jest skierowana do uczniów gimnazjum w Łodzi. Uważam, że każdy łódzki uczeń powinien chociaż raz odwiedzić Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Przyprowadzając młodzież do muzeum otwieramy ich na świat, wzbogacamy ich wiedzę ogólną, pokazujemy, jak żyli nasi przodkowie. Może dla niektórych jakiś mały bodziec będzie początkiem zainteresowania się szerzej jakąś tematyką, zresztą poprzez oglądanie, doświadczanie uczymy się szybciej, a wiedza w ten sposób zdobyta jest trwalsza.
W muzeum są wystawy stałe: archeologiczna, etnograficzna i numizmatyczna. Są organizowane wystawy czasowe. W salach znajdują się ciekawe eksponaty, są pomieszczenia multimedialne, można poznać metody pracy działu konserwacji i badań nad technologią zabytków oraz zapisać się na zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników działu naukowo – oświatowego.
Proponowany scenariusz zajęć oparłabym na podstawie działów, które zostały podzielone według kryterium chronologicznego w muzeum.
( Działy: starszej i środkowej epoki kamienia, młodszej epoki kamienia, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu późnoateńskiego i okresu rzymskiego, okresu późnolateńskeigo i rzymskiego, okresu średniowiecza i nowożytności)
Zaproponuję schemat scenariusza zajęć z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Temat: Epoka brązu i żelaza na ziemiach Polskich – na bazie zbiorów muzealnych, szczególnie na zbiorach z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Cele:
uczeń wie:
- kiedy była epoka brązu i wczesna epoka żelaza i potrafi ją scharakteryzować
- jak zachować się w muzeum
uczeń rozumie:
- jak wyglądała organizacja życia wspólnotowego człowieka
- jak były wytwarzane narzędzia
uczeń potrafi:
- wyszukiwać potrzebne informacje
- przedstawić/zaprezentować zdobyte informacje
- dzielić się wiedzą z innymi uczniami

Metody:
wycieczka, metoda audiowizualna, projekt indywidualny i grupowy oraz burza mózgu

1. Nauczyciel przed wyjściem do muzeum informuje uczniów jaki jest cel wizyty i na jakich zagadnieniach muszą skupić szczególną uwagę.
2. Opowiada o epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich
3. Wyjście do muzeum. Uczniowie będą musieli szczególnie dokładnie obejrzeć omawianą część wystawy
4. Każdy uczeń wybierze sobie jeden eksponat i sporządzi na jego temat notatkę. Ważne, by eksponaty nie powielały się. Warto robić zdjęcia.
5. Warto , zamówić”, zajęcia dla uczniów przygotowane przez pracowników muzeum na temat „Biskupin i jego mieszkańcy”. (okres późnej epoki brązu, który przypisuje się do kultury łużckiej)
6. Na lekcji już w szkole każdy uczeń omawia wybrany przez siebie eksponat.
7. Szukanie informacji w innych muzeach w Polsce nt. interesującej nas epoki. (Poznań, Gdańsk, Kraków, Warszawa, ...)
8. Oglądanie filmów o tematyce archeologicznej z interesującego nas okresu.
9. Wspólne przygotowanie w formie gazetki szkolnej, plakatu lub prezentacji multimedialnej zdobytych informacji i udostępnienie ich na terenie szkoły.

Można modyfikować według potrzeb i na przykład zaproponować uczniom debatę w której epoce i dlaczego chcieliby żyć lub przygotować quiz/ konkurs.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.