X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37951
Dział: Przedszkole

Scenariusz zabaw z wiosną dla 5-latków

Temat:,, Z wiosną się bawimy”- zabawy słowno- słuchowo-ruchowe i plastyczne.

Zadania:
1.Rozwijanie kompetencji społecznych oraz współdziałania w parach i w grupie.
2.Doskonalenie funkcji poznawczych.

Cele szczegółowe(dziecko potrafi):
Ad.1
-ilustrować ruchem treść słyszanego wiersza, piosenki,
-uderzać ,, muzyczną łopatką” w ,,łopatkę” swojego kolegi ,
-imitować ruch,
-przedstawić się na forum grupy,
-rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje,
-zaprosić kolegę do zabawy,
-zamienić się z kolegą etykietą imienia,
-czekać na swoją kolej i stosować zwroty interakcyjne,
-ustalić pierwszeństwo podczas zabaw ruchowych,
-poprosić o pomoc,
-współdziałać w grupie podczas zabaw ruchowych , oddechowych, poznawczych,
-współpracować z innymi dziećmi podczas stemplowania ,,łapkami” tworząc obrazek,
-współpracować z kolegą podczas składania w całość wiosennych drewnianych obrazków,
-masować i zawijać kolegę w folię.
Ad.2
-określić pogodę, porę roku, dzień tygodnia,
-ułożyć wyrazy globalne dni tygodnia wg kolejności,
-imitować ruchem pokazywaną na obrazkach pogodę,
-rozpoznać i nazwać samogłoski oraz odszukać je w imieniu kolegi,
-odpowiadać na pytania dotyczące zmian w przyrodzie wiosną,
-rozumieć pojęcie liczb i rozpoznawać ich obraz graficzny w zakresie (1-5).

Metody: Metoda Ośrodków Pracy wspomagana elementami metod:
-słowna,
-pokazu i obserwacji,
-kierowania własną działalnością dziecka,
-porozumienia społecznego,
-odimienna I. Majchrzak,
-stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń(SSP),
-komunikacji alternatywnej,
-pedagogiki zabawy,
-integracji sensorycznej,
-Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
-F. Affolter,
-SAZ.
Formy organizacyjne: praca grupowa, indywidualna, w parach, zespołach.

Środki dydaktyczne: plansze i wyrazy globalne dni tygodnia, samogłoski i spółgłoski na deseczkach, obrazki z pogodą, plansze z miesiącami, wyrazy globalne imion, ,,muzyczne łopatki”, opaski żab i bocianów, rekwizyty bociana, kostka z figurami do ćwiczenia, maskotki żaby i bociana, kwiatki z bibuły, zielony i niebieski materiał, drewniane wiosenne obrazki, pudełko, sekundnik, piankowe minki emocji, stojak z emocjami i obrazki emocji podstawowych, drewniana kładka, puszkowe kręgle, drewniana tuleja, drewniane kwadraty z cyframi, filcowe żabki, sitko, papierowe żabki origami, foliowy staw, filcowe pacynki żab na palec, liczmany cyfr (1-5), folia bąbelkowa, piankowe stemple łapki, talerzyki, krążki jabłek, cząstki mandarynek, paski kiwi, magnetofon, płyty CD, treść wierszy, plan dnia, brystol, zielona, żółta farba, tacki, cerata, fartuchy ochronne.

Przebieg:

1.Zabawa integracyjna ,,Gość”- imitowanie ruchu przez wybrane dziecko- naśladowanie go przez kolegów,
-wyszukiwanie swojego imienia na etykietach, zamienianie się z kolegą, nazywanie pokazywanych samogłosek i spółgłosek na drewnianych deseczkach i wyszukiwanie ich w imieniu kolegi,
-przedstawienie się na forum grupy z podpowiedzią obrazkową,
-określanie pogody, dnia tygodnia, układanie wyrazów dni tygodnia wg kolejności na planszach,
-imitowanie ruchem pokazywanej pogody na obrazkach przez wybrane dzieci- odgadywanie przez grupę.
2.Imitowanie ruchem treści wiersza ,,Żabki” E. Skorek.
3.Zabawa muzyczno-ruchowa: ,,Jesteśmy żaby”- podzielenie się na dwie grupy- ilustrowanie ruchem treści piosenki, połączenie się w pary grup i uderzanie ,,muzycznymi łopatkami” o siebie w parach.
4.Zabawa wzrokowo-werbalna: ,,Wiosna”- dobranie się w pary i składanie w całość 6 el. drewnianych obrazków wiosennych, przekazywanie sobie mikrofonu i budowanie zdania związanego z obrazkiem: ,,Wiosną..........!
5.Zabawa poznawcza: ,,Tykająca wiosna”- utworzenie małego koła w pozycji siedzącej- podawanie pudełka z minutnikiem po kole i odpowiadanie na pytania dotyczące zmian w przyrodzie wiosną.
6.Zabawy ruchowe w parach : określanie minek na piankowych emocjach towarzyszących podczas nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa; proszenie o pomoc, stosowanie zwrotów interakcyjnych ,,Teraz ja, teraz ty”, ustalanie pierwszeństwa podczas przechodzenia przez drewnianą kładkę, przedmuchiwania piłeczki przez tuleję w poz. leżącej na brzuchu, celowania piłką w puszki, łapania żaby do sitka, skakania po ,,klasach”.
7. Ćwiczenie oddechowe grupowe: ,,Żabki do stawu”- wdmuchiwanie żabek origami na foliowy staw w poz. leżącej na brzuchu.
8.Zabawa dydaktyczna: ,,Żabki ”- słuchanie wiersza ,,Żabki w stawie” imitowanego pacynkami żabek na palce- nazywanie ilości pokazywanych żabek i wyszukiwanie liczmanu z cyfrą.
9.Zabawa plastyczna:,, Żabki na łące”- zakładanie fartuchów i stempli ,,łapek” na rękę- stemplowanie stemplami maczanymi w zielonej farbie po brystolu, przyklejanie żab, stawu.
10. Relaksacja: ,,Naleśnik”- dobieranie się w pary, masowanie pleców i zawijanie kolegi w folię bąbelkową- zamiana ról,
- określanie towarzyszących emocji podczas sytuacji edukacyjnej- wybieranie właściwej emocji na obrazku i przypinanie do ,,stojaka z emocjami”.
11. Podziękowanie dzieciom za uczestniczenie w zajęciach i zaproszenie do wykonania ,,Smakowitego kwiatka” z owoców wg własnego wyboru na podstawie pokazanych wzorów w formie nagrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.