X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37950
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bałwankowe zabawy z matematyką. Scenariusz zabaw matematycznych dla 5, 6-latków

Temat: ,,Bałwankowe zabawy z matematyką”- zabawy słuchowo-ruchowo-poznawcze.

Cele ogólne:
1.Doskonalenie kompetencji matematycznych.
2.Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Cele szczegółowe:(dziecko potrafi)
Ad.1
-rozpoznawać i wskazywać szczegółowo części ciała,
-wymienić ciąg dni tygodnia, pór roku,
-liczyć elementy w zakresie (1-10)
-rozpoznawać i wskazywać cyfry w zakresie (1-10),
-kojarzyć liczbę elementów z jej odpowiednikiem,
-tworzyć ciągi liczbowe
-układać wyrazy globalne dni tygodnia wg kolejności, miesięcy zimowych
-układać obrazki sekwencyjnie wg rozpoczętego wzoru,
-rozróżniać strony ciała w przestrzeni(prawa, lewa)
-różnicować pojęcia przyimkowe w przestrzeni,
-wykonywać polecenia dotyczące orientacji w przestrzeni,
-określić pojęcia następstw czasu(wczoraj, dziś, rano),
- rozpoznawać, nazywać figury geometryczne i je układać z patyczków w przestrzeni,
-dodawać i odejmować na konkretach w zakresie (1-10)
-rozróżniać i nazywać wielkość przedmiotów(mały- średni- duży)
Ad.2
-reagować ruchem na sygnał słuchowy,
-skakać obunóż po planszach gazetowych z cyframi zgodnie z słyszanym rytmem melodii,
- ilustrować ruchem treść piosenki.

Metody: Metoda Ośrodków pracy wspomagana elementami metod:
-słowna,
-czynna,
-pokazu i obserwacji,
-pedagogiki zabawy,
-symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej,
-wiązania rytmu z muzyką,
-porozumienia społecznego,
-werbotonalna,
-integracji sensorycznej.

Środki dydaktyczne: biały materiał kreacyjny, białe obręcze i koła w trzech wielkościach, kamyki, drewniane guziki, pompony, druciki kreacyjne, miotły, kapelusze z miseczek, kalendarz pogody, plansza z miesiącami, plansze z dniami tygodnia, miesięcy, z porami roku i odpowiednimi elementami charakterystycznymi dla pór roku, koperty z bałwankami z guzikami, kartoniki z figurami liczb i znakami liczb (1-8), karty z bałwankami i znakami liczb, kartoniki z figurami liczb na sznurku, butelkowe bałwanki, kołatka, kółka, pacynki bałwanków na palce, drewniane patyczki, plansze gazetowe z cyframi, tuby foliowe, białe butelki na sznurkach, deseczki, obrazki kul śnieżnych w trzech wielkościach, 2 sylwety bałwanków, obrazki emocji(wesoła, smutna), mandarynki w folii, magnetofon, płyty, wiersze, figury z patyczków(trójkąt, kwadrat, rąb).

Formy organizacyjne: praca grupowa, w parach, zespołach, indywidualna.

Przebieg:

1.Zabawa integracyjna ,,Gimnastyka ciała”, wskazywanie części ciała zgodnie z treścią słyszanej piosenki i wtórowanie nauczycielowi.
2.Zabawy dydaktyczne ,,Czas”: określanie pogody, pory dnia, roku, dnia tygodnia, miesiąca,
-dopasowywanie wyrazów globalnych dni tygodnia zgodnie z słyszanym wierszem ,,Co robią zimą dni tygodnia” T. Fiutowskiej, el. pór roku do planszy, miesięcy, wymienianie pór roku.
3.Zabawa matematyczna ,,Sześć bałwanków”- słuchanie wiersza ,,Dziesięć bałwanków” W. Chotomskiej ilustrowanego pacynkami bałwanków na palce- wyszukiwanie i pokazywanie przez dzieci kartoników z figurami liczb z odpowiadającą im liczbą zgodnie z treścią wiersza.
4.Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Skacz i licz”- przeskakiwanie obunóż z planszy na planszę z gazet ponumerowanych w zakresie(1-10) wyśpiewując melodycznie cyfry na planszy zgodnie z kolejnością przy muzyce.
5.Zabawy orientacyjno-porządkowe: ,,Cyfry”- bieganie po kole pomiędzy kartami ze znakami cyfr przy słyszanym akompaniamencie kołatki, na pauzę i sygnał słuchowy (dwa, trzy, cztery) odszukiwanie właściwej karty, dobieranie i ustawianie się wg pojęcia liczby na karcie,
-,,Gdzie moje miejsce”- zakładanie kartoników figur liczbowych na szyje i skakanie na jednej nodze z przeskakiwaniem ,,zwałów śnieżnych”(białych butelek na sznurku, tub zawiniętych w folię z wypustkami przy muzyce. Na pauzę odszukiwanie zbioru bałwanków w obręczach, w którym liczba zabawek jest równa kropek na kartoniku.
6.Zabawy matematyczne:
-,,Bałwanki”-rozpoznawanie globalnie swojego imienia na kopercie- wyjmowanie z koperty bałwanków, przeliczanie guzików i dopasowywanie odpowiadających cyfr, dodawanie guzików na bałwankach- określanie sumy, układanie ciągu liczb od najmniejszej do największej
-,,Kule”- układanie na deseczce ciągów kul rytmicznie wg zaproponowanego schematu.),(duża, średnia, mała) z nazywaniem wielkości,
-,,Patyczkowe figury”- rozpoznawanie i nazywanie demonstrowanych figur zrobionych z patyczków, liczenie bałwanków na pokazywanych kartach, dobieranie patyczków wg widzianej ilości i układanie z nich figur- nazywanie.
7.Zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna ,,Bałwanki”- rozłożenie białego materiału, dobranie się w pary i układanie bałwana z obręczy, kół- dopasowywanie elementów twarzy, guzików, miotły wg własnej inwencji twórczej z różnych materiałów(kamyki, pompony, kreacyjne druciki, drewniane guziki), określanie strony położenia miotły(lewa-prawa).
8.Zabawa wyciszająca ,,Gdzie jest moja nagroda”- odszukiwanie nagrody wg pojęć słyszanych w rymowance(wysoko, nisko, w , na, pod),zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad higieny(umycie rąk przed spożywaniem pokarmu), obieranie mandarynki i degustowanie.
Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, wybieranie obrazka minki odpowiadającej swojej odczuwanej emocji i umieszczanie na sylwetach bałwanków(smutny, wesoły).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.