X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3788
Dział: Biblioteka

Uczeń bezpieczny w Internecie

PROGRAM WYCHOWAWCZY
„UCZEŃ BEZPIECZNY W INTERNECIE” DLA KLAS TRZECICH SP ORAZ PIERWSZYCH GIMNAZJUM

WSTĘP
Internet jest skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki. Pozwala poznać ludzi z całego świata, ułatwia pracę i naukę. Wkroczył w nasze życie w takim stopniu,że coraz trudniej bez niego funkcjonować. Jednak nawet najwspanialsze zalety Sieci nie mogą nam przesłonić jej wad.
Obecnie dostęp do Internetu stał się powszechny. Korzystają z niego nie tylko dorośli ale również dzieci i młodzież. Większość z nich ma dostęp do sieci poza szkołą – w domu i w kawiarenkach internetowych. Często odbywa się to bez nadzoru osób dorosłych. Dlatego też ważne jest, aby nasi uczniowie mieli świadomość zagrożeń, na jakie narażeni są podczas „serfowania” w sieci. To oraz znajomość zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu może uchronić ich przed doznaniem krzywdy ze strony nieuczciwych użytkowników i niewłaściwych treści.
Program „ Uczeń bezpieczny w Internecie” ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci.
Planowane działania obejmują edukację uczniów i rodziców. Poruszane będą tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń mogących pojawić się w trakcie jej użytkowania, takich jak strony WWW o treści niepożądanej, nowe „znajomości” zawierane w Internecie, wirusy komputerowe i sposoby obrony przed nimi, problem spamu i ochrony danych osobowych. Uczniowie poznają zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.
CELE
Cel główny:
-przygotowanie uczniów klas III szkoły podstawowej i I gimnazjum do bezpiecznego poruszania się w sieci
-uświadomienie rodzicom zagrożeń występujących w Internecie
Cele operacyjne:
-uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu takich jak : oszustwa, wyłudzenia, ujawnianie poufnych informacji, kontakt z treściami pornograficznymi oraz propagującymi przemoc, pedofilia
-uczeń zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
-uczeń jest przygotowany do korzystania z zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami - promowanie internetowej Netykiety
-rodzice znają sposoby kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do niepożądanych treści
-uczniowie i rodzice są świadomi możliwości wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Program skierowany jest do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, klas pierwszych gimnazjum i ich rodziców.
Realizowany będzie przez nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli informatyki i wychowawców klas oraz zaproszonych konsultantów WOM w Gorzowie Wlkp.
Przeprowadzone zostaną prelekcje dla rodziców, pogadanki, prelekcje i prezentacje multimedialne dla uczniów. Uczniowie otrzymają ulotki z wykazem stron WWW poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Będą przygotowane gazetki ścienne, wystawki, broszurki dla rodziców i scenariusze lekcji dla wychowawców i nauczycieli informatyki. Zorganizowany zostanie konkurs na prezentację multimedialną, hasło promujące bezpieczny Internet oraz plakat. Wszystkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Realizacja programu przewidziana jest na 3 lata.

TREŚCI I PLAN PRACY
1. Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie.
2. Zagrożenia w Internecie: - - Udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.
- Pogadanka dla uczniów klas III SP pt „W Internecie jestem bezpieczny”
- Prelekcja i prezentacja multimedialna dla uczniów klas III SP pt ” „Uważaj w Internecie”.
-Prelekcja dla klas I gimnazjum pt ”Bądź bezpieczny w Sieci”.
- Pogadanka i prezentacja multimedialna dla uczniów klas I gimnazjum pt „Internet pożyteczny ale często niebezpieczny”.
- Spotkanie uczniów z policjantem pt ”W Internecie czuję się bezpiecznie”.
3. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
-Przedstawienie na stronie WWW szkoły zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:
-Instruktaż dla uczniów korzystających z komputerów w czytelni.
-Przygotowanie scenariuszy zajęć na lekcje wychowawcze dla klas I gimnazjum i VI szkoły podstawowej.
-Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji dla klas III nauczania zintegrowanego.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji informatyki w kl. VI –Bezpieczny Internet.
-Przygotowanie wystawki w czytelni pt „Sieciaki kontra Sieciuchy” i wystawy książek pt „Bezpieczny Internet”.
-Przygotowanie gazetki ściennej w holu pt „Bądź bezpieczny w Internecie”.
4. Promowanie internetowej etykiety:
-Przedstawienie internetowej etykiety na stronie WWW szkoły.
5. Internet - wady i zalety:
- Poinformowanie rodziców o realizowanym programie wychowawczym „Uczeń bezpieczny w Internecie”.
- Prelekcja dla rodziców na temat bezpieczeństwa dziecka w Sieci.
- Przygotowanie i rozdanie broszurek dla rodziców pt „Uczeń w bezpiecznej Sieci”
6.Współpraca w ramach „Koalicji Na Rzecz Bezpieczeństwa W Internecie”:
- Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.
- Nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi i wspólne poszukiwanie rozwiązań.
7. Promowanie bezpiecznego Internetu:
- Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
- Szkolny konkurs na hasło promujące bezpieczny Internet.
- Konkurs na plakat promujący bezpieczny Internet dla uczniów klas IV –VI SP.
- Konkurs plastyczny promujący bezpieczny Internet dla klas I –III SP.
-Wystawa prac konkursowych.
-Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas I gimnazjum.

EWALUACJA
Sprawdzenie czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji i ankietach.
Nauczyciele informatyki oraz prowadzący pozalekcyjne zajęcia informatyczne będą obserwować zachowanie uczniów podczas korzystania z Internetu.
Nauczyciele – bibliotekarze będą zwracać uwagę na postępowanie uczniów korzystających z komputerów
w czytelni.
Prowadzone będą rozmowy sondujące świadomość zagrożeń wśród uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych i najbardziej na nie podatnych.
Przeprowadzona zostanie ankieta sprawdzająca wiadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Sieci i wiedzy na temat sposobów ochrony przed nimi.
Sprawdzianem stopnia osiągnięcia celu będzie również uczestnictwo uczniów w organizowanych konkursach oraz ich poziom, zwłaszcza pod kątem merytorycznym.
W zależności od wyników tych poczynań program może być modyfikowany i dostosowany do zaobserwowanych potrzeb uczniów.

5.BIBLIOGRAFIA
Strony internetowe:
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.dbi.pl

Literatura:
Internet. Agresja i ochrona. red.A. Mroczko, wyd.1.Wrocła. 1998
Dudek A.: Nie tylko wirusy. Wyd.1. Gliwice 1998 Amoraso E.: Sieci:Wykrywanie intruzów. . Warszawa 1999
Ferbrache D. : Patologia wirusów komputerowych. . Warszawa 1993
Garfinkel S., Spafford G. : WWW – bezpieczeństwo i handel. , Gliwice 1999
Doroziński D. : Technoanarchiści cyberprzestrzeni Halerzy, Gliwice 2001
Falk B. : Internet. Gliwice 1996
Sokół M. :Internet Przewodnik, Gliwice 2004

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.