X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3600
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku

Wydawnictwa zwarte:

1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / red. Marcin Drzewiecki. –Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1993. – 202 s. – ISBN 83-900042-9-1.

2. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – 125 s. – ISBN 83-233-1439-X.

3. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. – 32 s.

4. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005. – 136 s. – ISBN 83-89316-37-4

5. Książka, biblioteka, informacja : w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Biblioteka-rzy Polskich, 2008. – 280 s.

6. Kultura i sztuka u progu XXI wieku / red. Sławomir Krzemień-Ojak. – Białystok : „Trans Humana” Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1997. – 315 s. – ISBN 83-86969-28-1.

7. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. – 283 s. – ISBN 83-01-12432-6.

8. Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Mirosławy Majewskiej i Mariana Walczaka. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006. – 150 s. – ISBN 83-88581-24-4.

9. Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej / Julian Fercz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. – 210 s. – ISBN 83-01-09824-4.

10. Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw / Mariusz Majta. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005. – 48 s.

11. Sieć bibliotek w Polsce, zbiory biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewięćdziesiątych / Małgorzata Dziubińska-Michalewicz. – Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 2001. – 8 s.


Artykuły:

1. Biblioteka czy centrum informacji multimedialnej i internetowej? / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna. – 2003, nr 2, s. 12-15.

2. Biblioteka pedagogiczna – uboga krewna czy partner do współpracy? / Maria M. Siuda // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 7-8, s, 1-3.

3. Biblioteka pedagogiczna : reforma – usługi – promocja / Janina Parysz // Nowa Szkoła. – 2002, nr 12, s. 7-8.

4. Biblioteka pedagogiczna centrum edukacji medialnej – marzenia a rzeczywistość / Agnieszka Pietryka // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 11-12.

5. Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym / Janina Parysz // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 4, s. 3-5.

6. Biblioteka pedagogiczna wobec przemian społecznych i edukacyjnych / Elżbieta Falkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 6, s. 7-9.

7. Biblioteki (pedagogiczne) wyrzucone na margines / Ewa Bieniasz // Bibliotekarz. – 1993, nr 9, s. 8-9.

8. Biblioteki pedagogiczne – nowe uregulowania prawne / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s. 18-19.

9. Biblioteki pedagogiczne – sieć do likwidacji czy nasz atut w Unii Europejskiej / Kinga Hechsman // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 12-15.

10. Biblioteki pedagogiczne – zapomniane placówki resortu edukacji? Janina Parysz // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 9-12.

11. Biblioteki pedagogiczne u progu reform... i co dalej? / Robert Miszczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 9-10.

12. Biblioteki pedagogiczne u progu reformy administracyjnej kraju... i co dalej? / Barbara Elżbieta Zybert // Bibliotekarz. – 1999, nr 4, s. 2-7.

13. Biblioteki pedagogiczne w 2000 roku / Barbara Elżbieta Zybert // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 3-8.

14. Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości / Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 2, s. 6-8.

15. Biblioteki szkolne , publiczne i pedagogiczne w zreformowanym systemie oświaty / Ja-dwiga Andrzejewska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 1, s. 3-8.

16. Centrum informacyjne miejscem programowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 6-10.

17. Działania edukacyjne biblioteki – multimedialnego centrum informacji / Bożena Szysz-kowska – Sienkiewicz // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 12-13.

18. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 9, s. 8-11.

19. E-learing na usługach bibliotek pedagogicznych? // Bibliotekarz. – 2008, nr 4, s. 19-20.

20. E-Twinning : w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 1-2.

21. Europejska i krajowa sieć współpracy bibliotek pedagogicznych w zapewnianiu jakości / Sylwia Czacharowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 9, s. 15-16.

22. Gromadzenie zbiorów w bibliotece pedagogicznej : teoria i praktyka / Renata Zwierzyń-ska // Bibliotekarz. – 2002, nr 2, s. 15-16.

23. ICIM 2008 : próba diagnozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 1-5.

24. Informacyjne i pedagogiczne zadania bibliotek systemu oświaty w Polsce : możliwość czy konieczność ? / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. – 2001, nr 7/8, s. 8-12.

25. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 8-10.

26. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników : część I / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 9-11

27. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników : część II / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 4, s. 7-11.

28. Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 3-4.

29. Internetowy serwis informacyjny „Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP” pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Eliasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 9, s. 10-13.

30. Język haseł przedmiotowych w bibliotece pedagogicznej: z doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach / Bożena Zwierzyńska // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 9, s. 3-8.

31. Kartoteki metodyczne biblioteki pedagogicznej w warsztacie pracy nauczyciela / Janina Parysz // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 10, s. 1-2.

32. Kilka uwag o regulaminie ICIM / Mirosława Bogacz // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 1, s. 21-23.

33. Klimaty biblioteki pedagogicznej / Piotr Wendorff // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 6, s. 15-16.

34. Klimaty biblioteki pedagogicznej / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 3-5.

35. Komputeryzacja bibliotek pedagogicznych / Anita Radaś, Agata Bruszewska // Bibliotekarz. – 1997, nr 6, s. 11-15.

36. Kuratoryjna biblioteka pedagogiczna międzywojennego Lwowa jako warsztat pracy dla nauczycieli / Jolanta Dzieniakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, na 1, s. 109-126.

37. Mamy ICIM, czyli na co zwrócić szczególną uwagę / Elżbieta Gucwa // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 1 s. 18-21.

38. Miejsce bibliotek pedagogicznych w popularyzacji nowatorstwa pedagogicznego / Danuta Kęsicka // Poradnik Bibliotekarza. – 1990, nr 4-5, s. 24-26.

39. Nowe media w bibliotece / Jolanta Włochacz, Piotr Tarnowski // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 11, s. 5-7.

40. O bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w MEN-ie / Joanna Michalak // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 16-17.

41. O multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1-3.

42. O potrzebie współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych słów kilka / Magdalena Włodyka // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 47, s. 19-20.

43. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna / Jolanta Korzeniewska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 4.

44. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Elblągu a popularyzacja postępu pedagogicz-nego / Kazimiera Atamańczuk // Bibliotekarz. – 1991, nr 5, s. 21-23.

45. Potrzebna jest współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Bogusława Misiejuk // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 27.

46. Potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki pedagogicznej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 5-8.

47. Problemy przygotowania młodzieży do korzystania z informacji w dobie multimediów / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. – 1999, nr 3, s. 3-6.

48. Program edukacji czytelniczej i medialnej – moduł biblioteczno-informacyjny na spotkaniach grupowych w szkołach ponadgimnazjalnych / Jadwiga Andrzejewska // Biblio-teka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 1-5.

49. Projekt naprawczy czytelnictwa : z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 18-19.

50. Projekt programu edukacji czytelniczej i medialnej dla nauczycieli wszystkich typów (w tym nauczycieli bibliotekarzy) / Jadwiga Andrzejewska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 1-3.

51. Reforma systemu szkolnego : rola współpracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych / Anna Radziejowska-Hilchen // Bibliotekarz. – 2000, nr 1, s. 23-24.

52. Rola bibliotekarza systemowego w automatyzacji bibliotek / Elżbieta Górska // Bibliotekarz. – 2001, nr 2, s. 5-10.

53. Rola biblioteki pedagogicznej w Białymstoku w doskonaleniu nauczycieli : reforma edu-kacji a biblioteki pedagogiczne / Iwona Nikołaju // Podlaskie Wieści Oświatowe. – 2001, nr 1, s. 12-13.

54. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. [poz. 824]; w sprawie ramowego statutu biblioteki pedagogicznej. [poz.825] // Dziennik Ustaw RP. 2003, nr 89.

55. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych / Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 3, s. 16-20.

56. Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna / Katarzyna Rossienik // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 5, s. 33-34.

57. System Zarządzania Jakością ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie / Grażyna Stoma // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 1, s. 1-2.

58. Tradycyjne i nowoczesne formy i treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 22-23.

59. Tworzenie języka haseł przedmiotowych w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych : strategie działania / Wanda Klenczon // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 2, s. 6-8.

60. Udział bibliotek pedagogicznych we wdrażaniu reformy edukacji / Iwona Nikołaju // Aspekty. – 2000, nr 3, s. 42-45.

61. Udział biblioteki pedagogicznej w kształceniu młodego czytelnika / Beata Walczak // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 10, s. 3.

62. Ustawa o bibliotekach a biblioteki pedagogiczne i szkolne / Bolesław Howorka // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 1, s. 4-6.

63. W stronę marketingu. Cz. I / Maria Rydz // Bibliotekarz. – 2000, nr 1, s. 6-11.

64. W stronę marketingu. Cz. II / Maria Rydz // Bibliotekarz. – 2000, nr 2, s. 18-22.

65. Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne integrują się / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 2, s. 19-20.

66. Współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi / Ewa Bieniasz // Poradnik Bibliotekarza. – 1993, nr 1/2, s. 5-7.

67. Współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Ewa Bieniasz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 4, s. 25-27.

68. Wybrane akty prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek pedagogicznych i szkolnych // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 4, s. 12-13.

69. Wykorzystanie ICIM – z doświadczeń własnych / Elżbieta Gucwa // Biblioteka – Centrum Informacji. – 2008, nr 2, s. 6-7.

oprac. Anna Kulfan

Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach Filia w Augustowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.