X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37860
Przesłano:

W królestwie pszczół. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący: Urszula Górnik
Grupa: II

Krąg tematyczny: Maj w pełni
Temat dnia: W królestwie pszczół
Cele ogólne:
- zapoznanie z budową i życiem pszczoły
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
Cele operacyjne: Uczeń:
- uważnie ogląda film i słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela
- udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela
- układa obrazek z podanych elementów
- poprawnie zapisuje zdania w zeszycie
- wie, jak ważna jest każda praca
Cele wychowawcze:
- wdrażanie do poszanowania pracy pszczół
- doskonalenie umiejętności pracy w parach
Metody:
- słowna, pokaz, praca z książką, karty pracy
Formy:
- zbiorowa jednolita, praca w parach
Środki dydaktyczne: filmy: Życie pszczół z bliska; Z kamerą wśród pszczół; karty pracy, plakaty, plansze, obrazki, miód, zeszyt, Elementarz XXI wieku, część 4 – materiały edukacyjne

Przebieg zajęć:

1. Krótka rozmowa na temat wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach.
2. Obejrzenie filmu „Życie pszczół z bliska”.
a) Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące filmu.
3. Obejrzenie filmu „Z kamerą wśród pszczół”.
a) Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące filmu.
4. Słuchanie opowiadania A. Bahdaja „Malowany ul”.
a) Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego opowiadania:
- Kto był głównym bohaterem opowiadania?
- Jakie pszczele obowiązki zaniedbywała pszczółka Bze-Bze?
- Czym zajmowała się pszczółka? Kto ją ukarał i w jaki sposób?
- Kiedy królowa zrozumiała, że niesłusznie gniewała się na Bze-Bze?
- Co namaluje Bze-Bze, gdy nadejdzie wiosna?
5. Zabawa relaksacyjna „Kwiaty”.
6. Losowanie obrazków związanych z tematyką zajęć i dobieranie się w pary.
7. Układanie w parach zdań z rozsypanki, zapisywanie ich w zeszycie. Sprawdzanie poprawności zapisu.
8. Układanie obrazka z rozciętych fragmentów i dobieranie odpowiedniego podpisu.
9. Zadanie pracy domowej.
10. Ocena aktywności i zaangażowania uczniów.
11. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.