X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37846
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Poznajmy się, spotkajmy się" - korespondencja międzyprzedszkolna i wspólne spotkania z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Poznajmy się, spotkajmy się”-
korespondencja międzyprzedszkolna i wspólne spotkania
z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta.

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Gminy Sadki „Dobre Ludki” – oddział Bnin oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. „Dzieci Potulic” wprowadziłyśmy innowację pedagogiczną „Poznajmy się, spotkajmy się”- opartą na wspólnych spotkaniach i korespondencji międzyprzedszkolnej z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta. Polegała ona na współpracy dwóch grup przedszkolnych z wyżej wymienionych placówek. Innowacja obejmowała różne obszary edukacji, wychodziła poza ramy programowe, organizacyjne i metodyczne. Dotyczyła wybranej tematyki zajęć. Obejmowała różne formy aktywności dzieci. Wymagała przyznania placówkom dodatkowych środków budżetowych.
Korespondencja i wspólne spotkania miały spowodować przełamanie bariery izolacji dzieci ze środowisk wiejskich. Obecnie ludzie nie piszą do siebie listów, tak więc słusznym wydawało nam się powrócić do tradycji korespondencji i przesyłania upominków wykonanych samodzielnie, a tym samym sprawianie radości innym. Nasze działania miały wpłynąć na budzenie wiary w siebie i podniesienie samooceny dzieci. Zamiarem było wzbogacenie wiedzy przedszkolaków o świecie i rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności komunikacji i współdziałania z rówieśnikami. Kolejnym celem było kształtowanie kompetencji językowych w nieprzymuszony i naturalny sposób.
Innowację realizowałyśmy poprzez: pisanie listów, przesyłanie upominków oraz trzy spotkania:
1. „Dzień jabłka” w Potulicach /w załączniku nr 1 podajemy scenariusz
spotkania/
2. „Bal karnawałowy” w Bninie
3. „Festyn z okazji Dnia Mamy” w Rościminie

Przebieg innowacji jest udokumentowany: listami, filmami, zdjęciami, konspektami zajęć.

Ewaluacji dokonałyśmy poprzez: obserwację dzieci podczas realizacji różnorodnych zadań, badanie aktywności /zliczanie otrzymanych naklejek/analizę filmów i zdjęć, wywiad z dziećmi oraz kwestionariusz obserwacji wzrostu kompetencji językowych. Materiały badawcze pozostawiłyśmy we własnej dokumentacji.
Badania końcowe wykazały, że przedszkolaki potrafią współpracować i odważnie nawiązywać kontakty z kolegami z innej miejscowości. Nastąpił również wzrost kompetencji językowych tj. większość dzieci potrafi zadawać pytania i poprawnie budować proste zdania.
Realizacja tej innowacji dawała możliwość przekazywania wielu dobrych emocji. Wielką radość sprawiało dzieciom otrzymywanie paczek i listów. Dużo pozytywnych wrażeń dostarczały przygotowania i uczestnictwo w spotkaniach. Mamy nadzieję, że rozbudziłyśmy w dzieciach umiejętność innego niż współcześnie nawiązywania i podtrzymywania znajomości.

mgr Iwona Bembnista /Bnin
mgr Wioletta Pasternacka/ Potulice


Załącznik 1

Scenariusz spotkania w ramach innowacji pedagogicznej - „Poznajmy się, spotkajmy się”- korespondencja międzyprzedszkolna i wspólne spotkania z wykorzystaniem techniki Celestyna Freineta.

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących:
Wioletta Pasternacka i Iwona Bembnista
Grupa dzieci 4 i 5-letnich z Potulic i 3-4-5-6 z Bnina
Temat spotkania: „Dzień Jabłka”

Cele: tworzenie przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, kształcenie umiejętności współpracy w grupie, integracja dzieci z wiejskich środowisk, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych poprzez wspólne spotkania, rozbudzanie umiejętności podejmowania działań sprawiających radość innym, kształtowanie umiejętności pokonywania własnych słabości i lęków, umacnianie wiary we własne możliwości, zachęcanie do spożywania jabłek i ich przetworów, uświadamianie wartości odżywczych owoców, utrwalenie wiadomości na temat jabłek
Zagadnienia programowe: I-5, II-3, III-1,5, IV-5,18 oraz działania z poza podstawy programowej: integracja i współdziałanie dzieci z dwóch środowisk: z Bnina i Potulic

Metody: pedagogika zabawy Klanzy, instrukcji słownej, zadań do wykonania, metody aktywizujące

Formy: zespołowa i zbiorowa

Środki dydaktyczne: opaski – jabłka w dwóch kolorach /zielone Bnin i czerwone Potulice/, chusta animacyjna, kosz jabłek, kompot z jabłek, ciasto szarlotka, zabawka „świeżak” , drzewa-jabłonie, płyta CD z piosenką: „Wniosły dzieci z sadu...”oraz kilkoma współczesnymi utworami, talerze , koszyki, tabliczki z napisem TAK/NIE, dyplomy

Przebieg spotkania:
I Powitanie grupy z Bnina w przedszkolu w Potulicach

a)Nauczyciel prosi dzieci o zajęcie miejsc na chuście i zadaje pytania:
„Co przedstawia dekoracja?”,
„W jakim miejscu jesteśmy?”,
„Jakie owoce rosną na drzewach?”
b) Nauczyciel rozdaje dzieciom opaski-jabłka i zapoznaje z tematem dnia.
c) Zapoznanie z hasłem, które będzie towarzyszyć podczas spotkania.
„Jemy jabłka kolorowe nasze życie będzie zdrowe”.

II Zabawy z jabłkiem
a) „Poszukiwacze jabłek”
Nauczyciel wybiera po jednym dziecku z każdej grupy do poszukiwania jabłek ukrytych w sadzie. Podczas gdy wybrane dzieci szukają jabłek, pozostałe skandują hasło.

b) „Wniosły dzieci z sadu...” - zabawa przy piosence.
Gdy „poszukiwacze” przynoszą z sadu kosz jabłek nauczyciel rozpoczyna zabawę. Dzieci siedząc w kole na chuście przekazują sobie jabłko, gdy muzyka ucichnie następuje zatrzymanie jabłka w dłoni i podanie jego cechy, np. „jest czerwone” itp.

c) „Świeżak do środka”
Po zejściu z chusty dzieci chwytają ją obiema rękami i podrzucają zabawkę „świeżaka” tak, by wpadła do środka.

d) „Sztafeta z jabłkami” – zabawa zręcznościowa
Nauczyciel prosi dzieci o dobranie się w pary: „Zielone jabłko prosi czerwone”, następnie ustawia grupę w dwa rzędy. Para trzyma plastikowy talerz na którym leży jabłko i biegnie do drzewa – mety. Następnie okrąża je i wraca na miejsce, starając się przy tym by jabłko nie spadło. Przekazuje talerz z jabłkiem następnej parze.

e) „Biegające jabłka” – zabawa przy piosence
Zabawa przy piosence na chuście. Nauczyciel prosi dzieci o zajęcie miejsc na chuście. Dzieci przekazują sobie jabłko. W trakcie zabawy nauczyciel dokłada owoce w takiej ilości, aby pod koniec utworu każde dziecko miało w rękach jabłko. Po zakończeniu zabawy jabłka zostają odłożone do kosza.

f) „Co wiemy o jabłku?” - quiz.
Dzieci otrzymują karteczki z napisem: „tak /nie” Nauczyciel zadaje pytania. Zadaniem dzieci jest pokazać kartkę z odpowiednim napisem.
Pytania:
„Czy jabłko rośnie na gruszy?”,
„Czy z jabłek robi się kompot?”,
„Czy jabłko jest czarne?”,
„Czy z jabłek robi się dżem?” ,
„Czy można upiec ciasto z jabłkami?”

III Zakończenie spotkania.

a) Zaproszenie na degustację szarlotek upieczonych przez dzieci.

b) Wesoła zabawa przy muzyce współczesnej. Nauczyciel prosi, aby zielone jabłuszka zaprosiły czerwone do tańca.

c) Pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.