X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37845
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Przedszkole bez granic"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Przedszkole bez granic”

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Gminy Sadki „Dobre Ludki” – oddział Bnin oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. „Dzieci Potulic” kontynuowałyśmy innowację pedagogiczną „Przedszkole bez granic”. Polegała ona na współpracy dwóch grup przedszkolnych z wyżej wymienionych placówek. Spotkania prowadziłyśmy w innowacyjny sposób z wykorzystaniem interaktywnego komunikatora internetowego skype’a i odbywały się raz w miesiącu od grudnia do maja. Innowacja obejmowała różne obszary edukacji, wychodziła poza ramy programowe, organizacyjne i metodyczne. Dotyczyła wybranej tematyki zadań. Obejmowała różne formy aktywności dzieci.
Realizowałyśmy temat: „Moja miejscowość wczoraj i dziś” metodą projektu. Skupiłyśmy się na działalności hrabin: Marii Bnińskiej i Anieli Potulickiej, które żyły w tej samej epoce historycznej, miały podobne losy życiowe i zasłynęły z działalności patriotycznej.
Celem jej było:
- rozbudzanie zainteresowań historią swoich miejscowości, dawną architekturą i znanymi ludźmi;
- kształtowanie motywacji do samodzielnego podejmowania próby szukania informacji;
- kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą dzieci i dorosłych poprzez korzystanie ze współczesnych technik multimedialnych;
- wdrażanie do korzystania ze współczesnych technik multimedialnych.
Projekt realizowałyśmy poprzez: działania terenowe /spacery, wycieczki/, działania w przedszkolu z udziałem zaproszonych gości i spotkania na skype’a. W wykonywaniu niektórych zadań brali udział rodzice. Jednym z ważniejszych zdań wykonanych przez nich była praca plastyczna „Pałac hrabiny”. Przebieg projektu udokumentowałyśmy: filmami, zdjęciami, konspektami zajęć. Jego końcowym efektem są książki - /zbiór informacji o wsiach, działalności hrabin/ oraz piosenki.
Zakończenie działań uświetniłyśmy galą na którą zaprosiłyśmy osoby biorące udział w projekcie, a więc dzieci, rodziców, ekspertów i osoby ważne dla środowiska.
Ewaluacji dokonałyśmy poprzez: ankiety dla rodziców, obserwację dzieci podczas realizacji różnorodnych zadań, badanie aktywności /zliczanie otrzymanych naklejek, analiza filmów i zdjęć/ oraz quiz „ Czy znasz swoją miejscowość”, podsumowujący wiedzę przedszkolaków. Materiały badawcze zgromadziłyśmy we własnej dokumentacji.
Badania końcowe wykazały:
- zajęcia edukacyjne z zastosowaniem interaktywnego komunikatora internetowego skype’a /z wykorzystaniem metody projektów/, wpłynęły na poszerzenie wiedzy historycznej dzieci;
- metoda uatrakcyjniła zajęcia edukacyjne w przedszkolu;
- przygotowuje wychowanków do życia we współczesnym świecie, w którym wykorzystuje się nowoczesne technologie;
- dzieci nabyły umiejętność skupiania uwagi na treściach przekazywanych poprzez narzędzia multimedialne;
- metoda uczyniła przedszkolaki aktywnymi, myślącymi, otwartymi na innych ludzi i na nowości techniki.
Realizacja tej innowacji była dla nas nauczycieli i dzieci wspaniałą przygodą edukacyjną. Stanowiła duże wyzwanie metodyczne i organizacyjne. Tematyka projektu nie należała do łatwych. Dzieci musiały zdobyć w dużej mierze samodzielnie informacje historyczne, zapamiętać je i przekazać innym. Pod naszym kierunkiem przedszkolaki pracowały z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem osiągając sukces.

mgr Iwona Bembnista /Bnin
mgr Wioletta Pasternacka/ Potulice

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.