X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37794
Dział: Biblioteka

Sprawozdanie z pracy szkolnej biblioteki

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM ......../............

Biblioteka szkolna obecnie posiada ............ woluminów o łącznej wartości .......... złotych. Księgozbiór biblioteczny wzbogacił się w br. szkolnym o .............. książek.
Są to:
- lektury szkolne,
- książki zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- książki otrzymane w ramach rabatu dla szkoły za zorganizowanie kiermaszów taniej książki w ramach współpracy z Wydawnictwami „Foksal”, „Tuliszków”, „Drugi Tom”.
Biblioteka posiada ...... kasety magnetofonowe, ......... kaset video, ....... płyt CD, ......... płyt DVD.
Ponadto do księgozbioru biblioteki należą podręczniki. Znajduje się ....... pozycji.
Wypożyczenia podręczników dokonywane są na podstawie kart wypożyczeń podręczników, w związku z czym nie wchodzą w zakres statystyki dziennej, miesięcznej i półrocznej.
Na użytek czytelników prenumerowane są czasopisma: Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Biblioteka w Szkole, Głos Nauczycielski. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie czasopisma W sieci historii i Historia do Rzeczy. Akcesja czasopism odbywa się wyłącznie w katalogu komputerowym.
W roku szkolnym 2017/2018 z biblioteki korzystało: ....... uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (na ........), nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz nieliczni mieszkańcy Łubiany (łącznie tzw. inni czytelnicy to ........ osób). Przynajmniej raz w roku szkolnym ze zbiorów bibliotecznych korzystało ........... % uczniów.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni wyniosła:
........... odwiedzin uczniów, .............. nauczycieli i innych czytelników.
Wypożyczono do domu:
.............. książek uczniom oraz ........... książek nauczycielom i innym czytelnikom.
Liczba odwiedzin w czytelni wyniosła .............
Łącznie w minionym roku szkolnym było ............. dni udostępniania księgozbioru bibliotecznego. Średnia dzienna wypożyczeń wyniosła ..........., jeśli chodzi o uczniów oraz ............ - nauczyciele i inni czytelnicy.
Praca w bibliotece realizowana była poprzez:
- wypożyczanie książek do domu,
- wypożyczanie do domu podręczników oraz ich odbiór, ocena ich stanu, uzupełnianie zasobów podręczników,
- wydawanie ćwiczeń i innych materiałów zakupionych dla uczniów, nauczycieli,
- udostępnianie prezencyjne czasopism oraz księgozbioru podręcznego (najczęściej słowniki i atlasy geograficzne),
- udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
- pomaganie uczniom w korzystaniu z warsztatu informacyjnego,
- gromadzenie nowych książek, ich opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne,
- eksponowanie nowości (wystawki) i prenumerowanych czasopism,
- organizowanie kiermaszów taniej książki,
- tworzenie katalogu komputerowego w programie Mol Optivum,
- organizowanie zajęć dodatkowych promujących czytelnictwo i bibliotekę,
- przeprowadzenie imprez zachęcających do czytania:
Nie wstydzę się czytać, Mannequin Challenge, przedstawienie teatralne Nasi baśniowi przyjaciele, Dorosły czyta dzieciom - czytanie książek w przedszkolu przez członków rodziny oraz spotkanie z rodzicami, mające na celu ukazanie korzyści płynących z czytania książek, Jak nie czytam, jak czytam – bicie rekordu w czytaniu,
- dbanie o estetykę biblioteki – gazetki o tematyce czytelniczej, plakaty,
- troska o porządek w księgozbiorze,
- naprawa uszkodzonych egzemplarzy, okładanie książek,
- przeprowadzenie lekcji bibliotecznych,
- czytanie przedszkolakom,
- zorganizowanie pasowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na czytelników,
- prowadzenie na bieżąco dokumentacji bibliotecznej w formie tradycyjnej i w programie komputerowym,
- organizacja konkursów.
Czytelnictwo w poszczególnych klasach szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2017/2018:

.............................
.............................
............................

Najwięcej książek wypożyczyli:

............................
............................
............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.