X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37660
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy i zadania wiosennego wietrzyka. Scenariusz obserwacji diagnozującej umiejętności dziecka 6-letniego z udziałem rodziców i nauczycielek

Temat obserwacji diagnozującej: Ocena różnorodności stosowanych metod pracy z dziećmi w zakresie zapewnienia dzieciom pełnego przygotowania do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Temat zajęcia: Zabawy i zadania wiosennego wietrzyka

Podstawa programowa:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
III Społeczny obszar rozwoju dziecka.
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Cele ogólne:
• poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy z zakresu czytelnictwa i matematyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę w zespole;
• doskonalenie sprawności dokonywania złożonych czynności myślowych; kształcenie sprawności matematycznych w zakresie liczenia elementów, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania oraz doskonalenia orientacji w przestrzeni;
• rozwijanie kompetencji i wzbogacanie doświadczeń zapewniających pełne przygotowanie do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej;
• stosowanie różnorodnych metod pracy w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności zdobytych przez dzieci w przedszkolu.

Cele szczegółowe:
- określanie położenia na kartce papieru: prawy, lewy róg; środek kartki oraz kierunków: z prawej, lewej strony; pomiędzy
- przeliczanie i wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10, posługując się liczeniem na palcach;
- samodzielne zapisywanie cyfr;
- porównywanie liczebności zbiorów;
- odczytywanie dłuższych wyrazów i kilkuzdaniowych tekstów;
- rozpoznawanie swojego imienia na wizytówce;
- odczytywanie zakodowanych symboli, znaków;
- ilustrowanie muzyki ruchem i gestem;
- granie na bum bum rurkach i dzwonkach;
- rozwijanie poczucia rytmu;
- rozwijanie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań;
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole;
- uważne słuchanie i rozumienie poleceń nauczyciela;
- zachęcanie dzieci do czytania poprzez zabawę;
- prezentowanie zdobytej wiedzy z zakresu umiejętności szkolnych;
– odczuwanie radości i zadowolenia z posiadanych wiadomości i umiejętności;

FORMY PRACY:
- grupowa;
- indywidualna;
- zespołowa

METODY PRACY
- aktywizujące;
- słowne;
- praktycznego działania;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: elementy obrazka do układania dla każdego dziecka, dywaniki, niebieskie kartki xero, sygnalizator, 2 listy od wiosennego wietrzyka do odczytania oraz zaszyfrowane zadania do wykonania na pasku papieru, sygnalizator, minutnik, 4 zestawy wyrazów do odczytania, dzwonki diatoniczne dla każdego dziecka, listki z działaniami matematycznymi na dodawanie i wyrazami do ułożenia zdań na odwrocie (dla każdego dziecka), żabki z działaniami matematycznymi na odejmowanie, 4 stawy oznaczone cyframi – wynikami działań na odejmowanie (na żabkach), 1 korona, bum, bum rurki w koszu, teksty do czytania dla każdego dziecka oznaczone wizytówkami na odwrocie, dywaniki, 2 flipczarty, odtwarzacz, nagrania piosenek – Orff, Klanza, ekran przenośny, komputer z wgranym programem muzycznym Dyrygent „Przybij rurkę”, rzutnik, zakładki do książek dla dzieci, medale, buźki wesołe i smutne, masa mocująca, mazaki, taśma papierowa.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Powitanie przybyłych gości: dyrektora, nauczycieli, rodziców w imieniu własnym i dzieci.
Dzieci są podzielone na zespoły, do ubrań mają przyklejone cyfry 1-6 na 4 kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim. N-lka pokazuje dzieciom kopertę, zaadresowaną dla grupy. Zaprasza chłopca, który bardzo dobrze czyta, do odczytania listu.

Drogie dzieci!
To ja Wiosenny wietrzyk. Witam Was i serdecznie pozdrawiam. Chciałbym spotkać się z Wami, ale jestem bardzo zapracowany. Pomagam wiośnie w wiosennych porządkach: budzę zwierzęta i owady z zimowego snu, witam ptaki powracające z ciepłych krajów, sprzątam jesienne liście w ogródkach i parkach. Przygotowałem Wam kilka zabaw i zadań do wykonania, ale są one zaszyfrowane. Jeżeli je wspólnie odkodujecie i rozwiążecie, otrzymacie ode mnie niespodzianki. Czy jesteście gotowi?
Wiosenny wietrzyk
N-lka wyjmuje z koperty pasek papieru, na którym są zaszyfrowane zadania i pokazuje go dzieciom, one zastanawiają się co jest na nim zapisane (są na nim kolejne cyfry i małe rysunki przy każdej z nich). Po czym umieszcza pasek z szyfrem na tablicy w widocznym miejscu. Każde wykonane zadanie lub ukończoną zabawę „pomocna dłoń”, zaznaczy obrysowując w kółeczko. N. - Zaczynamy:
Zadanie 1 – klucz wiolinowy. Dzieci odkodują, że zadanie pierwsze będzie związane z muzyką. Zabawa ilustrująca treść piosenki „To już czas”.
„Pomocna dłoń” zaznacza wykonanie zadania 1.
Zadanie 2 – obrazek domu, obok drzewko i dziewczynka. Dzieci zastanawiają się, co on ma oznaczać. „Układamy obrazek dla wiosny” – tworzenie obrazka pod dyktando nauczyciela.
N. – Wiosenny wietrzyk trochę narozrabiał i pomieszał elementy obrazka. Waszym zadaniem będzie ułożyć obrazek z elementów według moich wskazówek. Każdy będzie pracował samodzielnie, przy dywanikach.

N. nastawia sygnalizator – praca samodzielna.

Dyżurni rozdają woreczki z elementami obrazka i niebieskie kartki ksero, na których dzieci ułożą obrazek:
N. – Połóż domek na środku kartki
- przed domkiem połóż trawę
- obok domku z prawej strony połóż dziewczynkę
- obok domku z lewej strony połóż drzewo
- między drzewem i domem połóż chłopca
- w prawym górnym rogu połóż słoneczko
- w lewym górnym rogu połóż chmurkę.
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez nauczycielkę i kolegów. Zaznaczenie na zaszyfrowanym liście wykonanego zadania nr 2.
Zadanie 3 – literki: A B C. Dzieci odgadują, że następne zadanie będzie związane z czytaniem.
N. – Usiądźcie proszę przy dywanikach na swoim miejscu zespoły siedzą razem.
N. - Każdy zespół otrzyma teraz zestaw wyrazów, każdy inny. Waszym zadaniem będzie w przeczytać wyrazy i wybrać tylko nazwy rzeczy potrzebnych na wiosenną wycieczkę.
Sygnalizator – praca w grupie.
Nauczycielka nastawia minutnik.
Zestawy wyrazów:
I – lornetka, kanapki, narty, wygodne buty, klapki, biurko
II - rower, woda do picia, mapa, sanki, koc, ciepły szalik
III – plecak, lupa, kurtka przeciwdeszczowa, fotel, aparat fotograficzny
IV- okulary przeciwsłoneczne, parasol, kapcie, adidasy, czapka z daszkiem
Głośne odczytanie wybranych wyrazów przez liderów grup. Naklejenie ich na flipczarta pod zdaniem „Co zabieramy na wycieczkę?” (kolejno grupami). Ocena poprawności wykonania zadania.
Zaznaczenie wykonanego zadania na zaszyfrowanym liście.
Zadanie 4 – klucz wiolinowy. Dzieci odszyfrowują – muzyka.
N. – Podczas wiosennej wycieczki, gdy wsłuchamy się w odgłosy przyrody, możemy usłyszeć śpiew ptaków, np. kukułki. Zagramy teraz na dzwonkach i zaśpiewamy piosenkę pt. „Kukułeczka”. Dyżurni rozdają dzwonki, dzieci wybierają potrzebne płytki i wspólnie grają piosenkę. Dyżurni zbierają dzwonki.
„Pomocna dłoń” zaznacza kolejne wykonane zadanie.
Zadanie 5 – cyfry;1,2,3. Dzieci odczytują, że będzie to zadanie matematyczne.

Dzieci siadają w 2 pociągach przed tablicą, w jednym chłopcy, w drugim dziewczynki. Pierwsza dziewczynka zakłada na głowę koronę. Będzie obliczała pierwsze działanie na dodawanie na zielonym listku i wpisze wynik. Następnie oddaje koronę koleżance i siada na końcu pociągu i tak dalej. Gdy dziewczynki rozwiążą działania, oddają koronę chłopcom, którzy kolejno rozwiązują działania i wpisują wyniki na listkach. Dzieci pomagają sobie licząc na palcach. Następnie nauczycielka odwraca listki na drugą stronę. Na każdym listku jest wyraz. Wszystkie tworzą zdanie, które dziewczynki wspólnie odczytują. Następnie nauczycielka odwraca listki chłopców i oni odczytują swoje zdanie.

N. - Najpierw nastawmy sygnalizator - praca samodzielna.

Kwiecień to plecień bo przeplata, najpierw trochę zimy potem trochę lata. (zdanie dziewczynek)
Ale my zimna się nie boimy i do przedszkola chodzić razem lubimy. (zdanie chłopców)
N. - Świetnie poradziłyście sobie z dodawaniem. Zobaczymy, czy równie dobrze poradzicie sobie z odejmowaniem. Przypominam, że pomagamy sobie licząc na palcach.
Dzieci siadają w kole na swoich miejscach. Dyżurni rozdają wszystkim dzieciom z koszyka po 1 żabce, są na nich działania matematyczne na odejmowanie. Na środku n-lka kładzie 4 „stawy” wykonane z małych kół, które są podpisane cyframi: 2,3,4,5.

Nauczycielka nastawia minutnik.
Dzieci rozwiązują swoje działania indywidualnie i kolejno umieszczają swoje żabki w odpowiednich stawach, oznaczonych cyfrą będącą wynikiem odejmowania.
staw z cyfrą 2 – żabki: 5-3, 6-4, 4-2, 7-5, 8-6
staw z cyfrą 3 – żabki: 4-1, 5-2, 8-5, 7-4, 6-3,10-7
staw z cyfrą 4 – żabki: 6-2, 5-1, 7-3, 8-4, 9-5, 10-6, 4-0
staw z cyfrą 5 – żabki: 6-1, 5-0, 9-4, 7-2, 8-3, 10-5
Przeliczanie żabek w stawach, porównywanie liczebności ( w którym jest więcej? a w którym mniej?)
Zaznaczenie kolejnego wykonanego zadania na zaszyfrowanym liście.
Zadanie 6 – kolorowe bum rurki
N. – Zapraszam Was teraz do zabawy z bum bum rurkami w odkodowanie. Stańcie w kole na swoich miejscach, dyżurni rozdadzą bum bum rurki. Na tablicy macie szyfr zapisany literami: k – kolano, d – dłoń, p – podłoga. Będziecie uderzały rurkami według zapisanego szyfru. Dz. stają w rozsypce przed ekranem. N. wskazuje palcem kolejno litery, a dzieci nazywają je i jednocześnie grają.
Zaznaczenie kolejnego wykonanego zadania na zaszyfrowanym liście.
N. – Popatrzcie, zostały nam już tylko 2 zadania. Kto spróbuje odgadnąć, jakie będzie następne zadanie?
Zadanie 7 – A B C. Dzieci domyślają się, że znów czeka je zadanie z czytaniem.
N. rozkłada na dywanie teksty do czytania, odwrócone drugą stroną, na której są widoczne imiona dzieci. Kolejno dzieci z zespołu wskazanego przez n-lkę odnajdują teksty oznaczone swoją wizytówką. Dzieci siadają w kole, każdy czyta cicho swój tekst.
Nauczycielka nastawia minutnik.
N. - Kto będzie gotowy, aby głośno przeczytać podniesie rękę.
N. sprawdza Sygnalizator – jest dobrze nastawiony (praca samodzielna).
Dzieci kolejno odczytują kilkuzdaniowe teksty.
„Pomocna dłoń” zaznacza wykonane zadanie 7.
Zadanie 8 – klucz wiolinowy. Dzieci odszyfrowują – muzyka.
N. – Jak już zauważyłyście, to ostatnie nasze zadanie. Zapraszam Was do zabawy rytmicznej z bum bum rurkami. Zagramy teraz koncert dla wiosennego wietrzyka. Dyżurni podadzą bum bum rurki, stańmy w rozsypce przed ekranem. Czy jesteście gotowi? Więc zaczynamy. N. włącza w komputerze piosenkę, a dzieci grają na rurkach śledząc na ekranie pojawiające się i spadające rurki (zabawa rytmiczna „Dyrygent” – wybrany wcześniej utwór).
„Pomocna dłoń” zaznacza wykonane zadanie 8.
Podsumowanie zajęcia
Dzieci siedzą na dywanikach skrzyżnie. N. – Jak już słusznie stwierdziliście, było to już ostatnie zadanie. Chciałabym, abyście ocenili dzisiejsze zajecie. Podam Wam teraz koszyk z chmurkami i słoneczkami. Jeżeli zabawy i zadania na dzisiejszym zajęciu Wam się podobały to wybierzcie słoneczko, a jeśli komuś się nie podobało na zajęciu to wybierze chmurkę. Następnie zrobimy rundkę i każdy powie, co najbardziej mu się podobało albo nie podobało na zajęciu.

N. – Zaraz, zaraz, chyba o czymś zapomnieliśmy. W liście wietrzyk wspominał o jakichś niespodziankach za wykonane zadania. Sprawdźmy, czy nie ma nic więcej w kopercie. N-lka znajduje małą kopertę z listem. Prosi o odczytanie dobrze czytającą dziewczynkę:
„Kochane dzieci, jestem pod wielkim wrażeniem tego jak wspaniale pracowaliście na zajęciu i ile potraficie. Wy naprawdę jesteście gotowi, aby iść do szkoły. Przesyłam Wam medale i małe niespodzianki, które wręczy Wam Wasza pani. Do usłyszenia na wiosennych ścieżkach”.
Wietrzyk
Podziękowanie
Ja również bardzo Wam dziękuję za wspaniałą pracę na dzisiejszym zajęciu. Gratuluję tak ogromnej wiedzy i umiejętności i życzę Wam samych sukcesów w szkole. Dziękuję waszym rodzicom, babciom, dziadkom, pani Dyrektor i moim koleżankom – paniom nauczycielkom, za obecność na dzisiejszym zajęciu. Mam prośbę do rodziców, aby utrwalali i doskonalili wiadomości i umiejętności swoich dzieci nabyte w przedszkolu teraz i w czasie wakacji.
Opracowała i prowadziła:
Jadwiga Majcher

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.