X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37618
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - wpływ zajęć pozalekcyjnych: dodatkowych i specjalistycznych na wszechstronny rozwój ucznia

Cel ewaluacji:
- Zebranie informacji o wpływie zajęć pozalekcyjnych : dodatkowych i specjalistycznych na wszechstronny rozwój ucznia.

- Ustalenie : Czy i w jaki sposób zajęcia pozalekcyjne specjalistyczne i dodatkowe wspierają wszechstronny rozwój ucznia. Co należy doskonalić? Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu?

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:
• Zapoznanie się nauczycieli z wynikami : indywidualnie lub podczas posiedzenia rady
Pedagogicznej. (czerwiec 2016)
• Zapoznanie rodziców z wynikami podczas zebrań oraz konsultacji indywidualnych
z wychowawcami. (wrzesień 2016)
• Uczniowie w czasie zajęć z wychowawcą.(czerwiec 2016)

Pytania badawcze:
1. Jakie sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości odnoszą uczniowie?
2. Jakie formy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych najkorzystniej wpływają na rozwój ucznia ?
3. W jakich zajęciach dodatkowych i specjalistycznych uczniowie uczestniczą i dlaczego?
4. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących szanse edukacyjne uczniów w naszej szkole odpowiada zainteresowaniom, potrzebom uczniów?
5. Jakie zauważalne korzyści dla dzieci przynoszą dodatkowe zajęcia ?
Kryteria ewaluacji:
1. SKUTECZNOŚĆ rozumiana jako rozwój ucznia, w jakim stopniu prowadzone zajęcia wspierają i rozwijają jego zainteresowania i wpływają na jego rozwój?
2. ZAANGAŻOWANIE rozumiane jako aktywne uczestnictwo i rozwój podczas zajęć.
3. ADEKWATNOŚĆ rozumiana jako spełnienie oczekiwań i potrzeb edukacyjnych i specjalistycznych uczniów.

Wyniki ewaluacji:
Przeprowadzono badania ewaluacyjne.
Badaniom poddano:
- rodziców( w ilości 21 osób, po 3 przedstawicieli z każdej klasy),
- nauczycieli ( 76%)
- uczniów kl. IV – VI ( 93%)
Zastosowana metoda : Nauczyciele- „List do siebie”, „Gadająca ściana”.Rodzice- „Grupa fokusowa”. Uczniowie – „ Walizka i kosz”

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić:

Co robimy dobrze?

1. Organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które w opinii uczniów w 100% odpowiadają ich potrzebom ( zajęcia przedmiotowe, wokalne, sportowe, plastyczne, taneczne, zajęcia z pedagogiem, gimnastyka korekcyjna)
2. Różnorodność i sposób prowadzenia zajęć pozytywnie wpływa na zauważalne postępy uczniów w nauce, polepszenie kondycji fizycznej, wzrost swojej samooceny i pewności siebie,
3. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych
konkursach i zawodach sportowych, gdzie
zdobywają różne lokaty.
4. Uczniowie zainspirowani zajęciami
potrafią samodzielnie zagospodarować
sobie czas wolny w formie manualnej,
sportowej- bez użycia multimediów

Co jest naszym problemem do rozwiązania?
1. W opinii rodziców zorganizowanie zajęć kółka teatralnego również dla uczniów klas IV-VI.
2. Metodą, która powinna być częściej stosowana na zajęciach w opinii rodziców i uczniów to praca w grupie, parach, praca poprzez doświadczenie i działanie.
3. Umożliwienie uczniom współtworzenia tematyki zajęć.

Co proponujemy zrobić, aby w dalszym ciągu wspierać wszechstronny rozwój ucznia?
1. Kontynuować organizowanie zajęć odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom uczniów.
2. Stosować nowatorskie metody i formy pracy inspirujące uczniów do działania z naciskiem na pracę w grupie i parach.
3. Na początku roku szkolnego umożliwić uczniom współtworzenie tematyki zajęć na które uczęszczają.
4. W dalszym ciągu zachęcać i proponować udział w różnorakich konkursach i zawodach by dopingować uczniów do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.