X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37427
Przesłano:

Marcowa pogoda. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
dla klasy 3 SP

Krąg tematyczny : NADCHODZI WIOSNA
Temat dnia : MARCOWA POGODA
Cele operacyjne :
Uczeń :
• uważnie słucha tekstu i potrafi się wypowiedzieć na jego temat,
• wie, co to jest morał i potrafi znaleźć go w tekście,
• rozumie konieczność dbania o zdrowie w zależności od warunków pogodowych,
• potrafi wyszukać skojarzenia do podanego wyrazu,
• umie wyszukać w tekście odpowiednie zdanie,
• odmienia czasowniki przez osoby w czasie teraźniejszym,
• zna symbole pogody ,
• układa i zapisuje krótką wypowiedź pisemną.
Metody pracy : pogadanka, rozmowa kierowana, praca z tekstem
Formy pracy: indywidualna , zbiorowa
Środki dydaktyczne : brystol, kartki z symbolami pogody, kartki z odmianą czasowników, tekst Anny Sójki ,,Chlapacze’’

Przebieg zajęć :
1. Wprowadzenie do tematu poprzez określenie przez uczniów swojego nastroju. Uczniowie rysują na karteczkach symbole związane z pogodą zgodnie ze swoim samopoczuciem i przyklejają na brystolu zatytułowanym ,, Klasowa mapa pogody ducha ‘’.
2. Rozmowa z uczniami na temat samopoczucia w powiązaniu z pogodą. Uczniowie kończą zdania : Gdy pada deszcz, to................., Gdy robi się ciepło w marcu, to........, Gdy nadciąga burza, to....... .
3. Wyszukiwanie skojarzeń , określeń do wybranych elementów pogody. Podział na cztery grupy ( uczniowie losują karteczki w czterech kolorach ). Każda z grup losuje kartkę z elementem pogody, rysuje go i zapisuje skojarzenia. Po kilku minutach następuje zamiana – grupy wymieniają się kartkami i dopisują swoje skojarzenia. Elementy pogody do opracowania: słońce, deszcz, burza, wiatr.
4. Głosowanie na ulubioną pogodę. Po przeanalizowaniu kart pracy uczniowie oddają głos na wybrany element pogody, uzasadniając jednym zdaniem swój wybór. Zaznaczamy punkty w formie kropek na danej karcie pracy. Na koniec następuje podliczenie punktów i stwierdzenie, który element pogody ,,wygrał’’.
5. Zapoznanie uczniów z tekstem opowiadania Anny Sójki ,,Chlapacze’’ .
6. Rozmowa na temat tekstu ukierunkowana pytaniami:
Jakie zadanie mieli wykonać chłopcy?
O czym chłopcy chcieli napisać ?
Dla kogo miała to być przestroga ?
Jaka była pogoda tego dnia ?
Co chłopcy postanowili zrobić ?
Jak zachowywali się na dworze ?
Jak zakończyła się zabawa chłopców ?
7. Odszukanie w tekście zdań wyjaśniających, co to jest morał i jaki morał wymyślili chłopcy .
8. Rozmowa na temat dbania o zdrowie w zależności od warunków pogodowych.
9. Odmiana czasownika chlapać przez osoby w czasie teraźniejszym.
10. Ćwiczenia doskonalące odmianę czasowników. Nauczyciel przygotowuje karteczki z czasownikami kichać i chorować w różnych formach. Uczniowie losują kartki, określają osobę i liczbę czasownika i przypinają na tablicy w odpowiedniej kolejności.
11. Wymyślanie wyrazów rymujących się ze słowem chlapacze.
12. Zabawa relaksacyjna ,, Masaż’’- dzieci w parach siadają na dywanie, powtarzają tekst i wykonują masaż
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu ( dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka )
Kropi deszczyk: puk, puk, puk ( stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami)
Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup ( klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki)
A grad w szyby łup, łup, łup ( stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)
Słonko świeci ( palcem na plecach wykonujemy koliste ruchy )
Wieje wietrzyk ( dmuchamy we włosy dziecka )
Pada deszczyk ( znowu stukamy opuszkami palców )
Czujesz dreszczyk? ( leciutko szczypiemy w kark )
13. Praca samodzielna – uczniowie układają krótką wypowiedź pisemną n/t ,,Którą porę roku lubisz najbardziej, dlaczego ‘’.
14. Odczytanie prac przez chętne dzieci.
15. Podsumowanie zajęć, ewaluacja – tarcza strzelecka. Uczniowie zaznaczają swój udział w zajęciach , uwzględniając następujące czynniki : wiedza, zaangażowanie, koncentracja uwagi, współpraca z innymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.