X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37370

Wielka podróż Doktora Dolittle. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących - drama

SCENARIUSZ LEKCJI

Klasa III
Czas trwania lekcji: 90 minut

Temat: Wielka podróż Doktora Dolittle

Cele:

Poznawczy:
- uczeń zna tekst opowieści,
- zna i praktycznie stosuje zasady zachowania wobec dzikich zwierząt,
- wzbogaca słownictwo czynne o nowe pojęcia,

Kształcący:
- odczytuje tekst artystyczny,

Wychowawczy:
- współpracuje w grupie
- wyszukuje w książce fragmenty na dany temat,
- potrafi ustalić kolejność zdarzeń,
- zmienia wypowiedzenia na zdania,
- bogaci słownictwo o wiadomości o Afryce,
- wypowiada się w sposób spójny i logiczny,
- argumentuje swoje stanowisko,
- zgodnie i aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie,
- wyzwala w sobie zainteresowania czytelnicze.

Metody nauczania:
Pogadanka
Praca z tekstem
Zabawy dramatyczne

Formy pracy:
Indywidualna
Grupowa

Środki dydaktyczne:
Tekst opowieści, walizka, przedmioty związane z podróżą, fizyczna mapa świata, mapa konturowa Afryki dla 3 grup, obrazki z afrykańskimi zwierzętami, klej, odtwarzacz CD, nagranie z muzyką

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu: rozwiązanie zagadki.
Próba formułowania tematu, ukierunkowana pytaniami.
Zagadka
Bardzo gorący kontynent.
Miejsce zamieszkania małp, lwów, żyraf, słoni.
Jest tam największa pustynia świata.

2. Przygotowania do wspólnej podróży.
Uczniowie wskazują na mapie fizycznej świata Anglię i Afrykę- pokazują drogę, jaką muszą pokonać podróżnicy.
Każdy wybiera po jednej niezbędnej rzeczy, którą należy zabrać w tak daleką podróż. Uczniowie wkładają przedmioty do walizki, którą przyniósł nauczyciel.

3.Przedstawienie sytuacji – podróż statkiem do Afryki.
Zabawa dramowa
Nauczyciel proponuje dzieciom niezwykłą podróż. Każe im zamknąć oczy i wyobrazić sobie swój okręt. Dzieci wypowiadają się, jak wygląda – jakiej jest wielkości, koloru. Wsiadają na pokład każdego ze statków, rozpinają żagle i stają za sterem, machają żegnającym go ludziom, którzy zostali w porcie. Za pomocą lornetki (dzieci odpowiednio układają dłonie w lornetkę) obserwują mijane lądy. Podziwiają płynące ryby. Zrywa się wichura i przechyla raz na prawą, raz na lewą stronę statek. Dzieci cumują do brzegu. Nauczyciel opisuje każdą z czynności, którą ma wykonać dziecko.
Na czarnym lądzie
Zastosowanie techniki żywego obrazu - podział na grupy czteroosobowe. Każdy uczestnik wciela się w rolę. Prowadzący pyta poszczególne osoby w grupie: kim jesteś?, co robisz? dlaczego to robisz?). Nauczyciel przedstawia sytuację, wprowadzając uczniów w klimat faktycznych wydarzeń z książki:
a) przed obliczem króla Jolliginka
b) doktor Dolittle i zwierzęta w więzieniu
c) podstęp Polinezji – w krainie małp

1. Prezentacja multimedialna na temat afrykańskiej fauny i flory.
2. Praca w grupach – na konturowej mapie Afryki uczniowie przyklejają przykładowe zwierzęta (podpowiedzią są małe kropki w rogu obrazków – każdy kolor oznacza inny pas na mapie):
Grupa 1 (jasnozielona) – zwierzęta żyjące na sawannie
Grupa 2 (żółta) – zwierzęta żyjące na pustyni
Grupa 3 (ciemnozielona) – zwierzęta żyjące w lesie równikowym
3. Prezentacja plakatów, omówienie ich.
4. Zabawa przy muzyce - spektakl głosowy – uczniowie w tych samych grupach:
Grupa 1 – naśladują głosy leśnych ptaków
Grupa 2 – naśladują głosy afrykańskich zwierząt
Grupa 3 – naśladują głosy przyrody
5. Zakończenie – powrotna podróż:
- wsiadamy na statek, stajemy za sterem; kierujemy się w stronę Anglii.
6. Podsumowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.