X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37356

Program promujący zdrowy styl życia "Żyję zdrowo, postrzegam świat kolorowo''

Program promujący zdrowy styl życia ,,Żyję zdrowo, postrzegam świat kolorowo’’ realizowany w latach 2016-2019.
Opracowanie – Mirela Musiał

Cel główny:
propagowanie zdrowego stylu życia i stwarzanie takich warunków, aby
uczniowie nabywali nawyki zdrowotne i stosowali je w życiu codziennym.

Cele szczegółowe:
1. Dostarczenie dzieciom wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
2. Wyposażenie dzieci w umiejętności z zakresu ochrony zdrowia i jego ratowania
3. Promowanie aktywnego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania się
4. Wyposażenie dzieci w pozytywną postawę do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wobec osób chorych i niepełnosprawnych
6. Zapewnienie uczniom rozwoju ich potencjału psychicznego, fizycznego i społecznego oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
7. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele niniejszego programu realizowane są następujących sferach:
- HIGIENA OSOBISTA
- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i PSYCHICZNA
- ZDROWIE i ZDROWE ODŻYWIANIE
- EKOLOGIA
- ZDROWIE PSYCHICZNE
- BEZPIECZEŃSTWO

Warunki realizacji programu:
1. Warunki podmiotowe: programem objęci są wszyscy uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z ich zainteresowaniami, możliwościami, ambicjami, wiedzą i umiejętnościami związanymi ze zdrowym trybem życia oraz nauczyciele wraz z ich doświadczeniami i kwalifikacjami.
2. Warunki szkolne:
- wyposażenie sal szkolnych w niezbędne do realizacji programu materiały pomocnicze, dydaktyczne (plansze, literatura, filmy, tablice interaktywne, sprzęt sportowy, rozległy zielony teren wokół szkoły itp.
- plany pracy (wychowawcze, profilaktyczne, imprez i uroczystości szkolnych, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych, kompensacyjnych, terapeutycznych), projekty.
- miła atmosfera w pracy, wzajemna życzliwość, , pomoc, gratyfikowanie zachowań twórczych przez dyrektora szkoły
3. Pozaszkolne:
- współpraca z rodzicami, Powiatową Policją , Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Zdrowia, Parkiem Krajobrazowym, Strażą Pożarną, schroniskiem dla zwierząt , Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami w powiecie.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI I SPOSOBY REALIZACJI
Higiena osobista

Zadanie do realizacji
Formy, metody
(Tabela)

Higiena osobista na co dzień (czystość ciała, mój wygląd świadczy o mnie, zasady higieny, właściwy strój na każdą okazję)
Pogadanki, rozmowy, prezentacje multimedialne, gazetki, filmy, zagadnienia na zajęciach edukacyjnych, WDŻ, nauka mycia rąk, korzystania z ubikacji
Spotkania z przedstawicielem Sanepidu
Pogadanka połączona z prezentacją tematyczną na temat higieny osobistej, dbałości o higienę jamy ustnej, zdrowego stylu życia.
Fluoryzacja zębów Szczotkowanie jamy ustnej
Program edukacyjny ,,Między nami kobietkami”
Tablice poglądowe, poradniki, zeszyty ćwiczeń, materiały higieniczne w celu wyrobienia właściwych nawyków higienicznych w okresie dojrzewania
Zapobieganie wszawicy oraz świerzbowi
Wykład połączony z prezentacją. Zgody rodziców na przesiewowe badania w kierunku wszawicy.
Czystość, to zdrowie
Scenki, przedstawienia, inscenizacje, prace plastyczne, zajęcia praktyczne

Sprawność fizyczna i umysłowa

Zadania do realizacji
Formy, metody

Sport, to zdrowie (rola ruchu w życiu człowieka, aktywne spędzanie wolnego czasu)
Pogadanki, rozmowy, prezentacje multimedialne, akcje informacyjne, ćw. poranne w przedszkolu oraz codzienne spacery
Organizowanie wycieczek i zielonych szkół
Wycieczki (podchody, zabawy ruchowe, taneczne, współzawodnictwo sportowe itp.)
Udział w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatu i województwa
Zawody sportowe, Dzień Sportu przedszkolaka
Współpraca z Klubem Sportowym
Zajęcia piłki nożnej, szkółka piłkarska dla przedszkolaków
Zajęcia SKS
Zajęcia sportowe –piłka ręczna, siatkówka, koszykówka
Wyjazdy na basen
Nauka pływania, zabawy w wodzie
Udział w projekcie ,,Umiem pływać’’
Nauka pływania
Rowerem przez moją małą ojczyznę
Wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem najbliższej okolicy, poznawanie zabytków, pomników przyrody, atrakcji turystycznych w gminie
Bieg Niepodległości
Bieg na dystansie 1 km
Sportowy Festyn Rodzinny ,,Mama i tata ze szkołą się brata” konkurencje sportowe między rodzicami i dziećmi, zabawy muzyczno-ruchowe, tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną
Dzień Sportu
Zawody sportowe (przeciąganie liny, tor przeszkód, rzuty piłką do celu, skoki przez skakankę, tańce integracyjne itp., jazda na gokartach
Dzień Dziecka na sportowo organizowany we współpracy z gminą Pruszcz
Zabawy ruchowe dla dzieci, zabawy na dmuchanym placu zabaw, konkurencje sportowe
Miniolimpiada
Zawody sportowe: bieg na dystansie 60 m, rzut piłką lekarską, skok w dal
Szkolna ślizgawka
Jazda na łyżwach, zabawy na lodzie
W warcaby gramy, mądre główki mamy
Gra w warcaby - konkurs
Szachy
Nauka gry w szachy, udział w konkursach

Zdrowie fizyczne i zdrowe odżywianie

Zadania do realizacji
Formy, metody

Zdrowie (przyczyny i rodzaje chorób, jak chronić się przed nałogami, dbać o zmysły, zdrowo odżywiać się) Pogadanki i rozmowy, prezentacje multimedialne, gazetki, filmy, biuletyny informacyjne
Realizacja programu ,,Nie pal przy mnie proszę”
Prezentacja tematyczna, scenki, prace plastyczne
Ratujemy i uczymy ratować Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, współpraca z WOŚP
Konkursy plastyczne
,,Żyj na zdrowie”
,,Mądre dzieci nie jedzą śmieci”
,,Nie pal przy mnie proszę”,, Piramida Zdrowia i Aktywności Fizycznej’’, Zdrowe gry planszowe Plakaty, prace plastyczne, wystawa, konkursy
Profilaktyczne badania wzroku i słuchu
Indywidualne badania
Udział w programie ,,Profilaktyka próchnicza ,,Elmex”
Fluoryzacja zębów
Happening ,,Żyję zdrowo, mówię nie nałogom”
Przemarsz ulicami, plakaty tematyczne, scenki, hasła
Akcja ,,Żyję zdrowo i bezpiecznie”
Konkurencje sportowe, zabawy integracyjne, scenki tematyczne, plakaty
Nie dopalaczom Prezentacja, pogadanka, wykład
Światowy Dzień Zdrowia
Zajęcia w klasach (zdrowe kanapki, sałatki warzywne i owocowe), aktywne pędzanie wolnego czasu
Piramida żywieniowa
Plakaty na temat zdrowego odżywiania, zdrowe jadłospisy
Akcja ,,Witaminka”
Przygotowanie owocowego poczęstunku, częstowanie kolegów i koleżanki podczas przerw, hasła, prace plastyczne
Program ,,Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”
Codzienne spożywanie owoców, warzyw i mleka w szkole
Jesienno-zimowa spiżarnia
Wystawa darów jesieni (warzyw, owoców)
Program ,,Zdrowo jem, więcej wiem’’
Konkursy, wystawy, pogadanki, zajęcia ruchowe
Program ,,Śniadanie daje moc’’ Przygotowanie zdrowych posiłków, publikacje działań.
Program ,,Szkoła w profilaktyce onkologicznej’’
Pogadanki, wykłady, akcje społeczne, konkursy.

Ekologia

Zadania do realizacji
Formy, metody

Sprzątanie Świata
Sprzątanie terenu wokół szkoły oraz wybranych miejsc
Zbieramy surowce wtórne
Zbiórka makulatury, baterii
Akcja ,,Nakrętki dla niepełnosprawnej koleżanki Oli”
Zbiórka nakrętek
Zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska
Zbiórka karmy
Dzień Ziemi
Apel, konkurs ekologiczny
Konkurs ekologiczny ,,Zielono mi”
Testy z zakresu wiedzy ekologicznej
Udział w konkursach ekologicznych na terenie powiatu
Konkursy z zakresu wiedzy, teatralne, plastyczne
Kawiarenka ekologiczna
Ekologiczna żywność

Zdrowie psychiczne

Zadania do realizacji
Formy, metody

Zdrowie psychiczne (kontakty z innymi, człowiek niepełnosprawny, jak rozwiązywać konflikty, kontakt z naturą, odpoczynek, radzenie sobie ze stresem)
Pogadanki, rozmowy, prezentacje multimedialne, gazetki, filmy, tematy godzin wychowawczych, zajęcia WDŻ
Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, kółka zainteresowań, logopedyczne
Udział w zajęciach w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości
Dzień Talentów
Prezentacje, promowanie uzdolnień
Akcja informacyjna o zagrożeniach internetu
Filmy, materiały informacyjne dla rodziców
www.dzieckowsieci.pl
Konkurs fotograficzny ,,Piękno natury”
Fotografie

Bezpieczeństwo

Zadania do realizacji
Formy, metody

Bezpieczeństwo (zasady zachowań bezpiecznych w szkole i poza nią, bezpieczna zabawa, gdzie szukać pomocy-ważne telefony, bezpieczne zachowania z obcymi, zwierzętami)
Prelekcje, prezentacje, gazetki, biuletyny informacyjne,
Karta Rowerowa praktyczna
Odblaskowe dzieci
Spotkanie z policjantem, rozmowa na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i z powrotem
Konkurs ,,Złota klasa”
Bezpieczne zachowanie w szkole na przerwach poprzez właściwe ustawianie się po przerwie i zachowanie ciszy.
Spotkanie z policjantem
Rozmowa na temat bezpiecznych zachowań w kontaktach z obcymi, zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji, ferii zimowych, postępowania podczas kontaktu z niebezpiecznymi zwierzętami

Ewaluacja

• ankiety
• obserwacja
• udział dzieci w akcjach ,konkursach związanych z promocją zdrowia
• wystawy prac
• zapisy w dzienniku
• sprawozdania
• osiągnięcia uczniów szkole i poza nią

Literatura
M. Charzyńska – Gula „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponad podstawowej”, Lublin 1997.
T.B. Kulig, ,,Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole”, Stalowa Wola 1997.

Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole: poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Praca zbiorowa pod redakcją B. Woynarowskiej,
Warszawa 2013.

E. i J. Frątczakowie, ,,Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych”, Toruń 1996.

M. Demel, ,,O wychowaniu zdrowotnym”, Warszawa 1968.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.