X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37328
Dział: Przedszkole

Zabawy badawcze z farbami - 5- 6-latki

KONSPEKT ZAJĘCIA DYDAKTYCZNEGO

1. Grupa przedszkolna: 5 – 6-latki
2. Temat kompleksowy: „Jesienna szaruga”
3. Temat zajęcia: „Zabawy badawcze z farbami”
4. Cele operacyjne zajęcia:
- Czynny udział w zabawach ruchowych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,
- Czytanie globalne, dokonanie podziału wyrazów na sylaby, wyróżnienie pierwszych i ostatnich liter w wyrazach „chmura”, „deszcz”, „wiosna”, „lato”, „jesień”, „zima”
- Dostrzeganie różnic pogodowych występujących jesienią: „mżawka” oraz „deszcz”,
- Odzwierciedlanie wiedzy i przeżyć o otaczającym świecie w pracy plastycznej,
- Nazywanie i rozpoznawanie kolorów,
- Wymienianie cech i kolorów charakterystycznych dla jesieni; rozróżnianie barw ciepłych i barw zimnych,
- Wypowiadanie się na dany temat; kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z eksperymentu,
- Rozumienie poleceń prostych i złożonych,
- Rozróżnianie dźwięków muzyki oraz poruszanie się zgodnie z jej tempem,
5. Forma pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.
6. Metody pracy:
- słowne: rozmowa, pogadanka, wyjaśnienie, objaśnienia,
- czynne (zadaniowe): zadań stawianych do wykonania, ćwiczenia praktyczne, kierowanie aktywnością dzieci, metoda ćwiczeń utrwalających wcześniej nabyte umiejętności,
- oglądowe: pokaz, demonstracja, obserwacja,
- działalność plastyczna,
- eksperyment.
7. Organizacja zajęcia:
Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykazują wrażliwość plastyczną, a także biorą udział w zabawie ruchowej.
8. Środki dydaktyczne:
Arkusz A2, wata, farby (czerwona, pomarańczowa żółta, zielona, niebieska, fioletowa), atomizer z wodą, radio CD, utwór „Wszyscy są, witam Was”, utwór „Jesień” Antoniego Vivaldiego, dwie kartki A4 z napisami „chmura” oraz „deszcz”, dwie wycięte chmurki (jedna większa, druga mniejsza), 25 wyciętych kropel deszczu, tamburyn.

9. Przygotowanie nauczycielki:
Opracowanie toku zajęć/momentów edukacyjnych zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat” J. Pytlarczyk.

10. Przebieg zajęcia:

POWITANIE ORAZ WSPÓLNE ODŚPIEWANIE PIOSENKI „WSZYSCY SĄ, WITAM WAS”
Czynność dzieci: Dzieci trzymają się za ręce i rytmicznie poruszają się po kole śpiewając piosenkę.
Czynność nauczyciela: Pomoc dzieciom w zorganizowaniu koła, włączenie piosenki znajdującej się na nośniku CD.

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ ZAJĘĆ
Czynność dzieci: Dzieci uczestniczą w pogadance z nauczycielem odnośnie pogody, jaką widzą za oknem. Odpowiadają na pytania stawiane przez nauczyciela.
Czynność nauczyciela: Stawianie pytań pomocnych do wyciągnięcia wniosków związanych z jesienną pogodą:
- Co dzieci widzą za oknem?
- Jaka jest pora roku?
- Czy jesień może być ciekawą porą roku?
- Czy dzieci lubią jesień? (Dlaczego tak oraz dlaczego nie)
- Co można robić kiedy pada deszcz?

„MŻAWKA I ULEWA” – WPROWADZENIE POJĘĆ ORAZ ZABAWA RUCHOWA Z TAMBURYNEM
Czynność dzieci: Dzieci poznają słowa „mżawka” oraz „ulewa”. Dowiadują się, jakie są różnice pomiędzy nimi. Następnie przechodzą do zabawy ruchowej - wsłuchują się rytm melodii wygrywanej przez nauczyciela na tamburynie. Reagują na zmiany tempa. Czynność nauczyciela: Wytłumaczenie dzieciom, czym jest „mżawka”, a czym „ulewa” oraz jakie są pomiędzy nimi różnice. Następnie określenie dzieciom zasad zabawy ruchowej z wykorzystaniem tamburynu: ciche i szybkie granie na instrumencie oznacza bieganie na palcach, natomiast głośne i ciężkie – skakanie.

Z CZEGO PADA DESZCZ? CZYTANIE GLOBALNE I DZIELENIE NA SYLABY Czynność dzieci: Dzieci czytają globalnie napisy: „CHMURA”, „DESZCZ”, „WIOSNA”, „LATO”, „JESIEŃ”, „ZIMA”. Znajdują głoskę, od której zaczynają się słowa oraz na jaką głoskę się kończą. Następnie je sylabizują.
Czynność nauczyciela: Przedstawienie dzieciom kartki z napisem „chmura”, „deszcz”, „wiosna”, „lato”, „jesień”, „zima”. Rozmowa z dziećmi na temat pierwszej i ostatniej głoski w słowach. Zaproszenie do sylabizowania i policzenia, ile jest sylab w podanych słowach.

PRACA PLASTYCZNA „JESIENNA CHMURA”
Czynność dzieci: Przy pomocy atomizera z wodą dzieci spryskują chmury z waty i podziwiają płynące strugi kolorowego „deszczu”.
Czynność nauczyciela: Zawieszenie na tablicy arkusza w formacie A2 z narysowanymi dwiema dużymi chmurami u góry kartki. Następnie zaproszenie każdego dziecka (pojedynczo) do eksperymentu.

KOLORY JESIENI – BARWY CIEPŁE I ZIMNE
Czynność dzieci: Dzieci obserwują powstałą pracę. W oparciu o ten eksperyment dzieci starają się zapamiętać, do jakich kategorii zaliczamy dany kolor.
Czynność nauczyciela: Wskazywanie dzieciom różnic w barwach oraz określenie ich jako „ciepłe” i „zimne”. Zaproszenie dzieci do obserwacji zjawiska z bliska.

„JESIENNY TANIEC” – ZABAWA MUZYCZNO -RUCHOWA DO UTWORU A. VIVALDIEGO
Czynność dzieci: Dziecko, trzymając wstążkę, reaguje na zmiany tempa oraz poszczególne dźwięki w muzyce „Jesień” Antoniego Vivaldiego. Wspólnie z nauczycielem wykonują taniec do utworu.
Czynność nauczyciela: Rozdanie dzieciom wstążek o długości ok.50cm oraz wytłumaczenie zasad zabawy. Wspólne wykonanie tańca.

EWALUACJA
Czynność dzieci: Dzieci podejmują próbę oceny własnej aktywności podczas zajęć. Na dużej chmurce kropelkę deszczu przyklejają osoby bardzo aktywne w trakcie zajęć, a na mniejszej – dzieci mniej aktywne.
Czynność nauczyciela: Rozdanie każdemu z dzieci wyciętej kropelki deszczu. Wytłumaczenie dzieciom zasad oceny: duża chmurka służy do przyklejenia kropelki przez dzieci bardzo aktywne, natomiast mniejsza jest dla osób mniej aktywnych w trakcie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.