X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37327
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy badawcze z jajkami - 4-latki

KONSPEKT ZAJĘCIA DYDAKTYCZNEGO
1. Grupa przedszkolna: 4-latki
2. Temat kompleksowy: „Wielkanocne tradycje”
3. Temat zajęcia: „Zabawy badawcze z jajkami”
4. Cele operacyjne zajęcia - Dziecko:
- bierze czynny udział w zabawach ruchowych
- wypowiada się na temat zwyczajów wielkanocnych
- dzieli nazwy symboli wielkanocnych na sylaby oraz podejmuje próby czytania globalnego
- przelicza kurczaki i zające na ilustracji
- bierze udział w eksperymencie oraz podejmuje próby wyciągania wniosków z doświadczeń
- wyraża swoje myśli i uczucia
- porusza się zgodnie z rytmem muzyki
- kształtuje motorykę małą podczas wykonywania pracy plastycznej.
5. Forma pracy:
- indywidualna
- grupowa

6. Metody pracy:
- słowne: rozmowa, pogadanka, wyjaśnienie, objaśnienia,
- czynne (zadaniowe): zestaw zadań stawianych do wykonania, ćwiczenia praktyczne, kierowanie aktywnością dzieci, metoda ćwiczeń utrwalających wcześniej nabyte umiejętności.
- oglądowe: pokaz, demonstracja, obserwacja,
- eksperyment.

7. Organizacja zajęcia:
Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykazują zainteresowanie eksperymentami oraz kształtują motorykę małą podczas wykonywania pracy plastycznej.

8. Środki dydaktyczne:
Jajka (3 surowe, 3 gotowane, 3 zanurzone w occie), ocet, plansza do przeliczania zajęcy i kurczaków, plansze z rysunkami (palma, zając, kurczak, pisanki), radio CD, płyta z powitankami, płyta z utworem „Pisanki, pisanki jajka malowane”, płyta z utworem instrumentalnym, 16 papierowych jajek, klej, papier kolorowy, tablica dydaktyczna, papierowa kurza grzęda.

9. Przygotowanie nauczycielki:
Opracowanie toku zajęć/momentów edukacyjnych zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat” J. Pytlarczyk.

10. Przebieg zajęcia:

POWITANIE ORAZ WSPÓLNE ODŚPIEWANIE PIOSENKI „CZEŚĆ, DAJ MI RĘKĘ”
Czynność dzieci: Dzieci trzymają się za ręce i rytmicznie poruszają się po kole śpiewając piosenkę.
Czynność nauczyciela: Pomoc dzieciom w zorganizowaniu koła. Włączenie piosenki znajdującej się na nośniku CD.

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ ZAJĘĆ
Czynność dzieci: Dzieci uczestniczą w pogadance z nauczycielem odnośnie zwyczajów wielkanocnych. Rozmowę opierają na podstawie plansz – rysunków, czyli symboli wielkanocnych: palmy, kurczaka, zająca i pisanek. Dzieci dzielą wyrazy na sylaby, wyodrębniają pierwszą głoskę oraz podejmują próby czytania globalnego. Przeliczają także ilość kurczaków i zajęcy dostępnych na planszy. Stawianie pytań pomocnych do wyciągnięcia wniosków związanych z symbolami wielkanocnymi:
- Jakie święto się zbliża?
- Co jest charakterystyczne dla tego święta?
- Kto nas odwiedzi?
Czynność nauczyciela: Zachęcenie dzieci do podzielenia wyrazów na sylaby, wyróżnienia pierwszej głoski oraz czytania globalnego. Pomoc dzieciom w przeliczaniu ilości kurczaków i zajęcy.

EKSPERYMENTY Z JAJKAMI
Czynność dzieci: Dzieci zasiadają w półkolu oraz pomagają nauczycielowi w rozłożeniu jajek na dywanie (3 ugotowane, 3 surowe oraz 3 zanurzone wcześniej w occie). Eksperyment nr 1:
Poznają, czym jest ocet oraz jakie ma właściwości. Następnie oglądają jajka, które zanurzone były w nim przez 24 godziny. Oglądają jajka przy świetle dziennym oraz w ciemności przy pomocy latarki.
Eksperyment nr 2:
Dzieci oglądają jajka: najpierw surowe, a następnie te, ugotowane na twardo. Część dzieci otrzymuje jajka surowe, a część ugotowane. Ich zadaniem jest zakręcenie jajkami oraz obserwacja, które będą się dłużej kręcić. Po zakończeniu eksperymentów dzieci wyrażają swoje odczucia na ich temat.
Czynność nauczyciela: Pomoc dzieciom w stworzeniu półkola. Zachęcenie dzieci do pomocy w przygotowaniu eksperymentu. Rozdzielenie zadań dla chętnych do pomocy osób. Zadbanie o bezpieczeństwo podczas eksperymentów oraz wytłumaczenie dzieciom, na czym eksperymenty będą polegały.

MALUJEMY PISANKĘ W RYTM MUZYKI KLASYCZNEJ
Czynność dzieci: Dzieci ustawiają się na dywanie w kole oraz wykonują określone ruchy w rytm muzyki klasycznej. Ruchy te związane są z ozdabianiem pisanek.
Czynność nauczyciela: Zaproszenie dzieci do utworzenia koła. Uruchomienie utworu instrumentalnego oraz pokazanie dzieciom ruchów, które należy podczas jego trwania wykonywać.

PRACA PLASTYCZNA „PISANKA”
Czynność dzieci: Dzieci przechodzą do stolików, gdzie czekają na nich wycięte pisanki. W tle towarzyszy dzieciom piosenka „Pisanki, pisanki jajka malowane”. Ich zadaniem jest ozdobienie jajek materiałami dostępnymi na stoliku, a także narysowanie na nim buźki (uśmiechniętej lub smutnej). Wykonane pisanki posłużą dzieciom w kolejnym kroku do oceny własnej aktywności na zajęciach (ewaluacja).
Czynność nauczyciela: Zaproszenie dzieci do stolików oraz zaznajomienie ich z zadaniem do wykonania. Zaprezentowanie dostępnych na stolikach materiałów. Uruchomienie utworu znajdującego się na płycie CD. Pomoc dzieciom słabszym w wykonaniu zadania.

EWALUACJA
Czynność dzieci: Dzieci podejmują próbę oceny własnej aktywności podczas zajęć. Przyklejają papierową pisankę na tablicy z kurzą grzędą.
Czynność nauczyciela: Rozdanie każdemu z dzieci wyciętych papierowych pisanek. Zachęcenie ich do przyklejenia pisanek na tablicy, gdzie znajduje się kurza grzęda.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.