X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37152
Przesłano:

Płynie, wije się rzeczka

Cele: Uczeń:
- wyszukuje w wierszu odpowiednie fragmenty,
- wskazuje na mapie Polski jej rzeki i miasta,
- słucha wypowiedzi innych,
- uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami,
- stosuje poprawną wielkość liter w zapisie nazw
geograficznych,
- oblicza w pamięci iloczyny.
Metody oparte na: słowie, obserwacji, działaniu praktycznym
Formy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana, indywidualna
Środki dydaktyczne: puzzle, kartki z wierszem „Rzeczka” J. Tuwima, nagranie piosenki„Nasza Wisła”, figurka smoka wawelskiego, toruńskie pierniki, obraz Zamku Królewskiego w Warszawie, fragment wierszyka o Toruniu Cz. Janczarskiego, rozsypanki: zdaniowe i literowa, mapa fizyczna Polski,

I Część wstępna
1.Powitanie
2.Wprowadzenie – ułożenie puzzli ( obraz rzeki )
3.Zapowiedź tematu - Dziś porozmawiamy o rzekach Polski
II Część główna
1.Wypowiedzi uczniów na temat wiersza „Rzeczka” J. Tuwima, szukanie odpowiednich fragmentów w tekście:
- Jak jednym słowem można powiedzieć na małą rzekę ?
- „Rzeczka” to tytuł wiersza J. Tuwima. Uważnie posłuchajcie
jego treści.
- Do czego autor przyrównał rzeczkę?
- Jaka była woda w rzeczce?
- Jakie dźwięki wydaje rzeka?
- Kto rozumie jej mowę?
2.Wyszukiwanie w tekście ukrytych nazw rzek Polski i zapisywanie ich w Ćwiczeniach z pomysłem S.9.ćw.3
Szukanie rzek na mapie Polski.
- Która z tych rzek przepływa przez Sieraków?
- Która rzeka jest najdłuższa?
- Które rzeki są jej dopływami?
3. Połączenie w Ćwiczeniach wyrazów tak, by powstał fragment piosenki pt. „Płynie Wisła...” S.9.ćw.4
4. Wysłuchanie i interpretacja ruchowa piosenki pt. „Nasza Wisła”
5. Przypomnienie wiadomości o rzece:
- Jak nazywa się początek rzeki?
- Gdzie znajduje się źródło Wisły? (pokaz na mapie)
- Gdzie znajduje się jej ujście? (pokaz na mapie)
6. Odgadywanie nazw miast, przez które przepływa Wisła. Zaznaczanie na mapkach pierwszych liter.
- Z jakim miastem kojarzy wam się figurka smoka wawelskiego?
- W jakim mieście znajduje się Zamek Królewski znajdujący
się na ilustracji?
- O jakim mieście mówi wiersz?
„ Leć rybitwo nad żaglami,
wędruj Wisło razem z nami.
Dam okruchy ci z piernika
w starym grodzie Kopernika.”
- Nazwę ostatniego miasta ułóżcie z rozsypanki literowej.
7. Przepisywanie i uzupełnianie brakującymi wyrazami zdań z tablicy
......... to najdłuższa polska rzeka. Wypływa z .................................
Wpada do ................... . Przepływa przez ............, ............, ..............
i ....................... .
Układanie zdań z rozsypanki zdaniowej przez słabszych uczniów.
III Część końcowa
1.Podsumowanie informacjo o Wiśle – odczytanie notatki
2.Zadanie domowe: Nauczyć się pięknie czytać wiersz „ Rzeczka”
Uzupełnić brakujące litery w nazwach miast na mapce Polski.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.