X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37000
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy teatr i jego aktorów: pacynka, jawajka, marionetka, kukiełka. Scenariusz zajęcia

Cele ogólne:
- Poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek: pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka
- Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze
- Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej oraz ekspresji ruchowej dziecka
- Rozwijanie mowy i myślenia
- Kształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról
- Wzbogacenie słownika czynnego dzieci związanego z tematyką teatru
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i płynności ruchów ciała
- Rozwijanie umiejętności pozawerbalnego porozumiewania się

Cele operacyjne
Dziecko:
-zna pojęcia : ,, aktor, kurtyna, widz, scena, marionetka, jawajka, pacynka, kukiełka, teatr żywego aktora, pantomima”,
- potrafi odgrywać role i ekspresyjnie wyraża swoje uczucia oraz przeżycia,
- dzieli wybrane wyrazy na sylaby i wyróżnia głoskę w nagłosie i wygłosie,
- posługuje się liczebnikami głównymi,
- rozwiązuje ilustrowane zadania z tekstem przedstawiając ich treść za pomocą liczmanów,
- potrafi rozwiązać i ułożyć zadanie tekstowe,
- odgrywa różne role ekspresyjnie przedstawiając swoje uczucia, przeżycia

Metody pracy (wg M. Kwiatkowskiej)

czynne:
kierowania aktywnością
zadań stawianych do wykonania
ćwiczeń
oglądowe:
obserwacja i pokaz
przykład osobisty nauczyciela
udostępnienie sztuki

słowne:
rozmowa
zagadki
objaśnienia
instrukcje
metoda żywego słowa

drama
elementy metody "Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej"
MDS
Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
Formy pracy:
grupowa,
zespołowa,
indywidualna

Środki dydaktyczne:
prezentacja multimedialna „To jest teatr”, wiersz K. Beluch „Teatr lalek”, magnetofon z muzyką instrumentalną- fragmenty utworów Händel -Watermusic suite N3, Le Bastringlo, Marsz Radeckiego, The Clap Clap Song - The Klaxons; kukiełka, pacynka, marionetka, jawajka, maski, kredki, obrazki: króla, krasnoludka, żołnierza, smoka, wielkoluda, czarownicy,myszki; karty pracy do MDS, ilustracje zadań tekstowych.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie się wszystkich dzieci rymowanką: „Podajmy sobie ręce, zróbmy nasze koło, prześlijmy sobie uśmiech, by było nam wesoło”
2. Oglądanie prezentacji multimedialnej pt.: „Teatr lalek” z komentarzem nauczyciela.
Zagadka wprowadzająca w tematykę prezentacji:
Jest w naszym mieście taki budynek, w którym zobaczysz scenę, kurtynę ?
Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam z tobą bajkę oglądać będę. ( teatr)

Poznanie podstawowego nazewnictwa związanego z teatrem.
3. Wysłuchanie wiersza K. Beluch „Teatr lalek”
Analiza treści wiersza
- Kto występował w teatrze?
- Co robiły lalki, na scenie, kiedy nikogo nie było w teatrze?
- O jakiej porze lalki same tworzyły własne przedstawienie?
- W jaki sposób grały na scenie?
- Kiedy kończyły swój spektakl?
- Jak myślicie, kto przychodził rano do teatru, kiedy lalki spały?
4. Prezentacja różnych rodzajów lalek teatralnych

5. Zabawa pantomimiczna przy muzyce rozwijająca wyobraźnię. „W naszym teatrze”. Nauczycielka mówi dzieciom, że za chwilę staną się wszyscy aktorami i będą zamieniać się w różne bajkowe postaci: „Dzieci poruszają się przy muzyce instrumentalnej ruchem, gestem, mimiką pokazują w co zmieniła je muzyka np. wielkoludy, krasnoludki, wilk z „Czerwonego Kapturka”, książę jadący na koniu, kukiełka, latający smok).

6. Rozmowa na temat wyglądu poszczególnych lalek teatralnych i sposobu poruszania nimi. Podział ich nazw na sylaby, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. (marionetka, jawajka, kukiełka, pacynka). Dzieci siedząc w kolei kolejno oglądają i manipulują lalkami teatralnymi.

7. Zabawa słowna „Intonacje” – powtarzanie przez dzieci jednego zdania wcielając się w różne role (n-l pokazuje losowo wybranym dzieciom obrazki np.: króla, krasnoludka, żołnierza, smoka, wielkoluda, czarownicy,myszki itp..) – zwrócenie uwagi na głos i mimikę.
Witam wszystkich i zapraszam na przedstawienie.
Jaka ładna jest dzisiaj pogoda.
Proszę o kilka jabłek do mojej sałatki.

8. Rysowane wierszyki wg Metody Dobrego Startu.
Dziecko rysuje paluszkiem kółka w liniaturze mówiąc wierszyk:
„snuj się, snuj się, bajeczko, snuj się, snuj się bajeczko”
Dziecko rysuje linię łamaną w liniaturze mówiąc:
„to było,tu taj nad rzeczką, to było,tu taj nad rzeczką”
Dziecko rysuje linię falistą w liniaturze mówiąc:
„często w chmurach głowę miała, często w chmurach głowę miała”
Dziecko rysuje kształt litery wielkiej „U” w liniaturze mówiąc:
„Czerwony Kapturek to ja właśnie ja, Czerwony Kapturek to ja właśnie ja”

9. „Teatralne zadania.” Dzieci podzielone na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje liczmany i ilustracje. Nauczyciel mówi treść zadania. Wszystkie grupy słuchają i analizują otrzymane obrazki pod kątem słyszanego tekstu zadania matematycznego.Zadaniem zespołu jest powiązanie treści z ilustracją i podanie prawidłowej odpowiedzi.Chętne dzieci samodzielnie układają zadanie z treścią w oparciu o ilustrację dla pozostałych.
Czerwony Kapturek niósł w koszyczku 6 jabłuszek, ale w lesie zgubił 3 jabłka. Ile jabłek zostało w koszyku dziewczynki?
Jaś i Małgosia w lesie szukali grzybów. Małgosia znalazła 4 grzybki a Jaś 3.
Ile nazbierały grzybów dzieci?
Krasnoludki z bajki poszły do sklepu i kupiły 7 ciasteczek. Wracały do domu bardzo zmęczone. Łasuch zjadł 4 ciasteczka. Ile ciasteczek zostało dla Śnieżki.
Kopciuszek wybrał się do ogrodu, by zrobić bukiet z wiosennych kwiatów.Zachwyciły ją kolorem tulipany.Dziewczynka zerwała 4 czerwone tulipany i 5 żółtych. Ile tulipanów miała w bukiecie?

10. Zabawy przy muzyce "Taniec marionetek" wg.metody Batii Strauss

11. Wykonanie maski do zabawy w teatr.
Dzieci otrzymują sylwety masek. Zadaniem jest pomalowanie masek według własnego pomysłu.

12. Wystawa wykonanych masek i rozmowa na temat tego co one przedstawiają.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.