X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36994
Dział: Przedszkole

Scenariusz warsztatów z rodzicami "Quiz o Polsce" - gra dydaktyczna

Cele ogólne:
-rozbudzanie zainteresowań własnym krajem
-budowanie poczucia tożsamości narodowej
-poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny
-pogłębianie więzi emocjonalnej z rodzicem poprzez wspólne działanie
Cele operacyjne:
Dziecko:
-zna wybrane fakty z historii Polski
-wie, ze jego ojczyzna jest Polska i że jest Polakiem/ Polką
-wie, jak wyglądają symbole narodowe
-zna hymn narodowy
-umiejętnie współpracuje w parze i w zespole
-czerpie radość z czasu spędzonego z bliskimi
-integruje się z grupą przedszkolną poprzez wspólne działanie
Metody:
-czynna
-słowna
-działań praktycznych
-aktywizująca
Formy:
-indywidualna
-zbiorowa

Przebieg:

I.Powitanie rodziców i dzieci – wyjaśnienie celu spotkania oraz przedstawienie przebiegu i reguł gry dydaktycznej „Quiz wiedzy o Polsce”.(Gra ma postać dużej planszy umieszczonej na podłodze, na której znajdują się pola).

II.Przygotowanie do gry:
•Podział rodziców i dzieci na drużyny (kolory)
•Przygotowanie przez drużynę swojego „Pionka do gry”

III.Przebieg gry.
„Pionki” każdej drużyny ustawiają się na polu start i przesuwają po planszy zgodnie z wyrzuconą ilością oczek na kostce. Drużyna, która wyrzuci największą liczbę oczek porusza się jako pierwsza. Na planszy znajdują się wyróżnione pola (różne zadania do wykonania). Gdy pionek stanie na tym polu to jego drużyna wykonuje zadanie. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dotrze na metę.

IV.Zadania do wykonania:

1.Nadaj tytuł legendzie, na podstawie załączonego obrazka.
2.Ułóż z wyrazów I, II zwrotkę lub refren hymnu narodowego.
3.Jak to melodia? – nazwij usłyszany utwór melodii.
4.Ułóż puzzle – nazwij miejsce lub zabytek, który przedstawiają.
5.Jakiego miasta to herb?
6.Pytania ze szklanej kuli - 3 odpowiedzi za pomocą numerków wskazują prawidłową odpowiedź.
7.Nazwij i powiedz kim była/ jest osoba ze zdjęcia?
8.Zagadki o Polsce.
9.„Prawda – fałsz” – za pomocą minek smutnej lub uśmiechniętej określ, które zdanie jest fałszywe, a które prawdziwe.
10.Z czego słynie to miasto?

V.Zakończenie gry – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.

VI.Ewaluacja zajęć - ankieta dla rodziców.

VII.Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zabawie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.