X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3700
Przesłano:
Dział: Artykuły

Rola i zadania wychowawcy

Praca w szkole niewątpliwie łączy się z ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli jako wychowawców. Powszechnie wiadomo, iż szkoła spełnia funkcję wspomagającą w procesie wychowania młodego człowieka. Jednak sama praca z uczniem i nad uczniem obwarowana jest olbrzymią ilością stert dokumentów, które są niezbędne w pracy w szkole. Jeśli jednak dobrze zaplanujemy sobie pracę na początku, później tylko będzie nam łatwiej przebrnąć przez meandry procedur wychowawczych. Nauczyciel wychowawca musi być w swoim postępowaniu wyjątkowo konsekwentny i skrupulatny. Musi objąć problem szerszym spojrzeniem, a nie tylko ograniczać się do wpisywania uwag w dzienniku lekcyjnym. To właśnie wychowawca jest pomostem łączącym szkołę z domem rodzinnym, dlatego należy zadbać o jego solidną i trwałą konstrukcję
W momencie otrzymania wychowawstwa na ramiona biednego wychowawcy spadają kolejne obowiązki i aby sobie z nimi poradzić, na początku roku szkolnego powinniśmy założyć teczkę wychowawcy, w której gromadzić będziemy wszystkie potrzebne materiały do pracy wychowawcy, notatki służbowe, podania i opinie. W takiej teczce powinny znaleźć się opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zgodę rodziców ucznia na ujawnianie informacji z tychże opinii. O pomoc w tej sprawie można poprosić pedagoga szkolnego. W przypadku uczniów z problemami wychowawczymi powinniśmy opracować procedury postępowania na wypadek spotkania się z takim problemem. Nie należy jednocześnie zapominać o zapisywaniu wszystkich informacji do dziennika lekcyjnego. Nie wszystko jednak możemy w dzienniku umieścić ze względu na brak miejsca. Po przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej z u uczniem, rozmowy z rodzicem bądź inne istotne fakty możemy umieszczać w teczce wychowawcy w formie notatek służbowych. Pozwoli nam to później udokumentować zajście. W teczce wychowawcy powinny się również znaleźć karty obserwacji klasy bądź poszczególnych uczniów. Zdarza się czasem, iż do szkoły sąd zwraca się do szkoły z prośbą o opinię o uczniu. Pismo takie sporządza wychowawca w oparciu o uwagi z dziennika i spostrzeżenia. W takim wypadku dobrze jest poprosić o pomoc pedagoga.
W ramach rozwiązywania problemów wychowawczych bardzo często stosowaną forma jest kontrakt między uczniem a wychowawca, w którym uczeń zobowiązuje się do poprawy w zachowaniu,. W kontrakcie takim powinny znaleźć się przewinienia ucznia oraz jasno ustalone zasady i kary w przypadku jawnego ich łamania. Inną formą pomocy uczniowi jest prowadzenie przez niego zeszytu kontrolnego, w którym nauczyciele po każdej lekcji dokonują wpisów odnoście zachowania ucznia na swoich zajęciach. Nadmieniam, iż ten sposób jest wyjątkowo skuteczny jedynie wtedy, gdy istnieje ścisła współpraca z rodzicami, którzy codziennie podpisują uwagi. Dla nauczyciela jest to znak, iż dziecko w domu będzie na bieżąco rozliczane ze złego zachowania.
To tylko niektóre formy pracy, które z pewnością przydadzą się każdemu wychowawcy. Reszta inicjatywy pozostaje w Państwa rękach. Jestem przekonana, iż Z największy odniesiemy sukces wychowawczy odniesiemy wtedy, gdy zastosujemy się do słów : „Ufać znaczy kontrolować”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.