X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3699
Przesłano:
Dział: Artykuły

Opinia wychowawcy do sądu o demoralizację

W czasie pracy w szkole nauczyciel, oprócz swojej oczywistej merytorycznej i metodycznej funkcji, musi spełniać rolę wychowawczą. Taka funkcja jest niezwykle istotna i odpowiedzialna, gdyż ma ona olbrzymi wpływ na życie naszych uczniów. Dzieje się to głownie wtedy, gdy nasz uczeń sprawia poważne kłopoty wychowawcze. Wówczas rolą wychowawcy jest napisanie do sądu opinii o wychowanku o demoralizację. Poniżej podaję przykładową opinię, która może pomóc innym w napisaniu takiego pisma. Dane ucznia są oczywiście fikcyjne.

Opinia wychowawcy o Janie Kowalskim, uczniu klasy I D Gimnazjum Publicznego w Śwętochowicach, synu Anny i Krzysztofa Kowalskich, zam. ul. Pogodna 4, Świętochłowice

Janek jest uczniem klasy pierwszej w naszym gimnazjum. Od samego początku chłopiec sprawiał poważne kłopoty wychowawcze. Chłopiec w sposób celowy łamie podstawowe zasady zachowania w szkole oraz nie respektuje regulaminu szkoły. Dotyczy to między innymi palenia papierosów, spożywania alkoholu na terenie szkoły. Chłopiec nie przyznał się do winy, więc do szkoły niejednokrotnie wzywana była policja. U ucznia stwierdzono we krwi 0,5 promila alkoholu. O każdym zajściu byli informowani rodzice chłopca. Co więcej, chłopiec samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne, od początku roku szkolnego Janek ma 124 godziny nieusprawiedliwione. Dodatkowo celowo spóźnia się na lekcje zakłócając w ten sposób przebieg lekcji. W stosunku do nauczycieli i obsługi jest wulgarny, arogancki i agresywny, niejednokrotnie używał wulgaryzmów pod adresem osoby dorosłej. W sposób jawnie lekceważący ignoruje uwagi nauczycieli, nie stosuje się do zasad zachowania na zajęciach. Notorycznie rozmawia, zaczepia kolegów, je i pije, używa telefonu komórkowego do nagrywania nauczycieli. Na lekcje przychodzi nieprzygotowany, nie posiada podręczników oraz zeszytów przedmiotowych czego rezultatem są łącznie 23 oceny niedostateczne ze wszystkich przedmiotów.
W stosunku do kolegów jest wyjątkowo agresywnym zastrasza ich i wyłudza pieniądze. Koleżanki traktuje w sposób wyjątkowo wulgarny przez co część z jego ofiar zaczyna opuszczać zajęcia lekcyjne ze strachu przed nim.
W październiku otrzymał naganę wychowawcy oraz naganę dyrektora za palnie papierosów i picie alkoholu. W ramach pomocy uczniowi przeprowadzano liczne rozmowy dyscyplinujące z wychowawcą, pedagogiem oraz dyrektorem w obecności rodziców chłopca. Uczeń podpisał kontrakt zobowiązujący do poprawy zachowania, jednak bez rezultatu. Chłopiec nie wywiązywał się również z obowiązku prowadzenia zeszytu kontrolnego.
Należy nadmienić, iż kontakt z rodzicami jest bardzo dobry. Interesują się dzieckiem, przychodzą na każde wezwane ze szkoły, Nie przynosi to jednak spodziewanych efektów, gdyż w obliczu postępków syna są bezradni.
W związku z powyższym szkoła zwraca się w prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie demoralizacji ucznia.

Ten wzór może stanowić pomoc do stworzenia własnej opinii, dostosować należy ją do określonej sytuacji oraz zachowań ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.