X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36984
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mały Odkrywca - innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna,,Mały Odkrywca" jest przeznaczona do realizacji w grupie dzieci 6-letnich.

Opis innowacji:
Innowacja ,, Mały odkrywca” wyrosła z potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania, które stawiają dzieci sześcioletnie swoim rodzicom i nauczycielom w związku z poznawaniem otaczającego je środowiska . Wykorzystując naturalną ciekawość świata u dziecka, chciałybyśmy zaangażować je w proces poznawczy oparty na eksperymentowaniu, obserwowaniu i doświadczaniu. W miarę możliwości będziemy się starały prowadzić z dziećmi zajęcia na materiale pochodzącym ze środowiska naturalnego, bądź poglądowym, zbliżonym do naturalnego, poprzez filmy edukacyjne, zdjęcia i ilustracje. Chciałybyśmy kształtować u dzieci nawyki badawcze takie jak podejmowanie prób badawczych, prowadzenie hodowli, obserwacji, porównywanie, uogólnianie i dokumentowanie tych działań. Chcemy kształtować u dzieci umiejętność współpracy w grupie i zespole klasowym.
,, Mały odkrywca” to dziecko ciekawe świata, spontaniczne, bystre, dokonujące analizy zjawisk przyrodniczych i wyciągające wnioski.Pragniemy kształtować u dziecka analityczny sposób myślenia oraz trafną ocenę, tego co spostrzega, będą one w przyszłości nieocenionymi kompetencjami w przyswajaniu wiedzy.

Cele główne:
- rozbudzanie u dzieci zainteresowania otaczającym światem, szczególnie światem przyrody;
- podejmowanie prób badawczych takich jak obserwacja, eksperymenty, doświadczenia i wyciąganie z nich właściwych wniosków.

Cele szczegółowe :
- uczeń zna sposoby poznawania otaczającego świata takie jak obserwacja, doświadczanie, eksperymentowanie,
- uczeń potrafi wyciągać trafne wnioski,
- uczeń ma badawcze nastawienie do nowych zjawisk,
- uczeń samodzielnie i z pomocą nauczyciela eksperymentuje,
- uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń.
- uczeń potrafi obserwować, porównywać i porządkować wiedzę,
- uczeń dokumentuje swoje doświadczenia: sporządza rysunki,
wypełnia tabele, karty pracy,
- uczeń dostrzega związek między przyczyną a skutkiem,
- odkrywa piękno i złożoność środowiska przyrodniczego,
- uczeń umie współpracować w grupie rówieśniczej,
- uczeń pracuje z zaangażowaniem emocjonalnym.

Metody pracy:
Słowne: pogadanka, opis, objaśnianie
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Aktywizujące: eksperyment, doświadczenia, gry dydaktyczne

Formy pracy:
Praca indywidualna, zespołowa i grupowa

Przewidywane efekty:
-Uczniowie są zainteresowani otaczającym ich światem przyrody;
-Potrafią organizować pracę badawczą;
-Rozumieją potrzebę współpracy z osobą dorosłą podczas przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń;
-Chętnie współpracują z innymi osobami w grupie;
-Umieją obserwować zachodzące zmiany, potrafią je analizować i formułować wnioski;
-Są uważni, wnikliwi, skupieni, cierpliwi i systematyczni;
-Poszukują samodzielnie rozwiązań.

Ewaluacja:
Innowacja pedagogiczna ,, Mały odkrywca” ma na celu zaspokojenie u dzieci potrzeby ciekawości świata i rozwijanie kompetencji badawczych.
Ewaluacja będzie przebiegała na dwu płaszczyznach czasowych: pierwsza bieżąca: po zakończeniu zajęć badawczych, dotyczy wszelkich form dokumentacji działań, które będą mogli oglądać rodzice. Przewidziano wykonywanie zdjęć, krótkich filmików, prac plastycznych, kart obserwacji itp. Ważną rolę na tej płaszczyźnie ewaluacji będzie odgrywać informacja zwrotna od rodziców.
Druga płaszczyzna to prezentowanie zdjęć i filmików na forum strony internetowej szkoły, bądź gazetce przedszkolnej, pokaz prac i kart obserwacji. Zaaranżowanie spotkania z ekspertem w dziedzinie nauki. Pokaz najciekawszych eksperymentów w społeczności uczniowskiej przedszkola.

Tematyka
1.Dlaczego księżyc zmienia swoje kształty? Położenie księżyca, fazy księżyca.
2.Dlaczego się zmieniają pory roku? Ruch ziemi wokół własnej osi.
3.Dzień i noc, czy wiemy skąd są?Jak słońce oświetla różne strefy ziemi.
4.Dlaczego liście żółkną i opadają?
5.Skąd się biorą deszcze?Krążenie wody w przyrodzie.
6.Co się dzieje, gdy nie pada deszcz?Co to są pustynie?
7.Z czego jest tęcza? Kolory tęczy.
8.Słoneczny zegar.Położenie słońca na niebie w ciągu dnia.
9.Zabawa z roztworami.Substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne.
10.Czynny wulkan. Poznajemy dwutlenek węgla.
11.Błyszczące monety.Czyszczenie metalu.
12.Mieszam, czy się nie mieszam. Tworzenie się emulsji i zawiesin zależy od gęstości cieczy.
13.Gumowe jajko.Przemiany chemiczne na powierzchni jajka zalanego octem i pozostawionego w nim kilka dni.
14.Zaczarowany balon.Schłodzone powietrze rozpręża się i potrzebuje więcej miejsca.
15.Telefon.Rozchodzenie się dźwięku.
16.Lupa z kropli wody.Kropla wody powiększ małe przedmioty, bo jest wypukła.
17. Co potrafi balon?Potarty wełnianym szalem działa; jak magnez.
18.Co to jest wiatr? Wiatr to ruch powietrza.
19.Hodowla kryształków.Parowanie roztworu soli i osadzanie się kryształków soli .
20.Napełnianie balonów dwutlenkiem węgla.Dwutlenek węgla jest lżejszy od powietrza z płuc i baloniki opadają wolniej.
21.Skarby ukryte w kostkach lodu.Zamarznięta woda zmienia stan skupienia pod wpływem ciepła.
22.Z czego jest śnieg? Śnieg to kryształki lodu.
23.Czemu fajerwerki błyskają i huczą? Podczas spalania energia zamienia się w światło, dźwięk i ciepło.
24. Sztuczny śnieg.Tworzymy sztuczny śnieg z sody i pianki do golenia.
25. Gasnące świeczki.Świeca potrzebuje do spalania się tlenu.
26.Jak działa magnes?: Przyciąganie i odpychanie się magnesów.
27.Winda domowej roboty. Przeciwwaga powoduje opadanie i wznoszenie się kabin windy.
28.Z drogi.Ciało wprawione w ruch potrafi przekazać swoją energie innemu ciału.
29.Tonie czy nie tonie? Sprawdzanie od czego zależy tonięcie przedmiotów.
30.Mrok.Co pomaga nam widzieć?
31.Kolorowanie kwiatów. Picie przez rośliny wody z gleby.
32.Rozpoznawanie smaków. Działanie kubków smakowych.
33,Chlorofilu, gdzie jesteś? Chlorofil pod wpływem światła sprawia, że roślina jest zielona.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.