X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36951

Rozwiązywanie zadań z treścią - mnożenie. Scenariusz edukacji matematycznej w klasie 3

Scenariusz edukacji matematycznej w klasie 3 SP

Temat zajęć edukacji matematycznej

Rozwiązywanie zadań z treścią - mnożenie.

Cele zajęć:
- Cel ogólny
Utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia w zakresie 100 .
Pogłębianie rozumienia struktury zadania tekstowego i rozwiązanie go z zastosowaniem mnożenia.
- Cele pośrednie
Uczeń zna pojęcie czynnika i iloczynu.
Uczeń wie, że mnożenie jest przemienne.
- Cele operacyjne
Uczniowie:
Wykonują w praktyce czynność mnożenia przedmiotów przy użyciu zwrotu „po”
Przekładają czynności na język znaków i działań matematycznych
Rozwiązują problemy
Uważnie słuchają
- Postawy
Motywowanie do efektów pracy
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naukę, własne działanie
Współpraca w zespole

Treści z podstawy programowej
W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
- Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.
- Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia
- Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
- Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania
- Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

Metody nauczania:
gra dydaktyczna, samodzielne dochodzenie do wiedzy ( praktyczne działanie)
Zasady dydaktyczne:
świadomy udziału w procesie uczenia się, systematyczność
Formy pracy uczniów:
indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Środki dydaktyczne:
zeszyt, ćwiczenia matematyczne „Od A do Z” cz.11, kartki do gry „Jestem liczbą...”, karta pracy do sprawdzenia umiejętności mnożenia w zakresie 100, kartki z zadaniami dla grupy, karty samooceny dla uczniów

Sytuacje edukacyjne i ich przebieg:

1. Zebranie kartek z zadaniem domowym.

2. Zabawa „Jaką jestem liczbą”.
Uczniowie z parzystym numerem w dzienniku otrzymują kartoniki z napisami np.
- Jestem liczbą 5, a ty jesteś liczbą ode mnie 6 razy większą.
- Jestem liczbą 42, a ty jesteś ode mnie 7 razy mniejszą.
- Mam 18 zł. Ty masz 3 razy mniej. Ile masz pieniędzy?
- Jestem liczbą 27, a ty jesteś ode mnie 9 razy mniejsza itp.
Uczniowie z numerem w dzienniku nieparzystym odgadują jakimi są liczbami po zadaniu pytania przez uczniów – z numerem parzystym .

3. Wspólne rozwiązanie zadania 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń nr 11 str. 20.

4. Każdy uczeń otrzymuje test wyboru.
TEST

1. Liczba 24 jest cztery razy większa od liczby ....
a) 6 b) 8 c) 4 d) 3
K A F Z

2. Liczbę 12 powiększono 3 razy i otrzymano.....
a) 36 b) 9 c) 15 d) 4
E S O M

3. Maja dostała od babci 9zł, a od taty 2 razy więcej. Ile pieniędzy dostała od taty?
a) 11 zł b) 18 zł c) 27 zł d) 7 zł
W R J C

4. W sadzie rośnie 7 rzędów jabłoni po 9 drzewek w każdym. Ile jabłoni rośnie w sadzie?
a) 16 b) 70 c) 62 d) 63
B Y Z I

5. Babcia ma 66 lat. Wnuczka jest 6 razy młodsza od babci. Ile lat ma wnuczka?
a) 12 b) 11 c) 15 d) 13
N E G U

5. Sprawdzenie testu. Każdy kto w zadaniu dał prawidłowe odpowiedzi odczytuje hasło : KERIE (słowo, które nic nie znaczy ale jest dowodem na to, że uczniowie wiedzą co liczą a nie zgadują hasło np. FERIE bez obliczeń).

6. Nauczyciel dzieli zespół klasowy na cztery grupy. Uczniowie w grupach wklejają swoje zadania do zeszytów i wpisują prawidłowe rozwiązania.
ZADANIA DLA GRUP

I.
Obiad dla jednego zucha kosztował 8 zł. Zapłacono 56 zł. Ilu zuchów zjadło obiad?
II.
Na rajd wyruszyło 6 drużyn po 9 harcerzy. Ilu harcerzy wyruszyło na rajd?
III.
Zakupiono dla wszystkich uczestników rajdu 48 butelek wody, po osiem na jedną drużynę. Ile było wszystkich drużyn?
IV.
Dziewięciu harcerzy wpłaciło razem 72 zł na posiłek podczas rajdu. Każdy wpłacił po tyle samo. Ile kosztował posiłek dla jednego harcerza?

7. Samoocena ucznia.

KARTA SAMOOCENY

Odpowiedz szczerze na pytania używając słowa „TAK” lub „NIE”.
- Czy podczas tych zajęć potrafiłem wykonać wszystkie polecenia nauczyciela?
- Czy zgodnie współpracowałem z innymi dziećmi?
- Czy pomagałem kolegom podczas pracy grupowej?
- Czy wypowiadałem się całym zdaniem?
- Czy umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych jest ważna?

8. Zadanie domowe ćwiczenia nr 11 str. 20 i 21.
9. Ewaluacja zajęć.
Odpowiedź na pytanie :
Dlaczego umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych jest ważna?
Umiejętność rozwiązywania zadań jest ważna ........................................

Joanna Podolak-Słoma

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.