X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36805
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Niespodzianka dla Babci i Dziadka - scenariusz zajęć w oddziale przedszkolnym

Scenariusz zajęć

1. Prowadzący:
2. Data: 17.01.2018 r.
3. Przedmiot: Nauczanie w oddziale przedszkolnym
4. Grupa:4 latki
5. Temat zajęć: „Niespodzianka dla Babci i Dziadka”.
6. Cele lekcji:
Cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
• kształcenie przywiązania i okazywania szacunku do bliskich osób,
• rozwijanie wyobraźni plastycznej,
• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• wypowiada się na zadany temat,
• układa życzenia dla dziadków,
• współdziała w grupie,
• bierze aktywny udział w zabawach,
• koncentruje się na wykonywanych zadaniach,
• rozwija sprawności manualne,
• potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej, plastycznej,
• umacnia więzi rodzinne,
• ciekawie wykonuje laurkę.
Metody pracy:
• słowna, oglądowa, aktywizujące, praktycznego działania.
Formy pracy:
• grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• życzenia dla Babć i Dziadków, przybory plastyczne, wiersz, zagadki, płyta CD, kartki z życzeniami, puzzle, wydzieranki, zdjęcia Babć i Dziadków.
7. Treści z podstawy programowej:
• kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych wobec innych dzieci, porządkowanie po sobie miejsca zabawy, pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób),
• rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa, śpiewanie piosenki),
• posługiwanie się w zabawie, gestem i ruchem,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej, dzielenie się wrażeniami oraz spostrzeżeniami z obserwacji,
• wyrażanie emocji poprzez muzykę, taniec,
• wzmacnianie poczucia własnej tożsamości i szacunku do rodziny.

8. Przebieg zajęć:
I Część wstępna:
1.Zagadka o Babci i Dziadku- wprowadzenie do tematu zajęć.
2. Rozmowa ukierunkowana na temat zbliżającego się święta Babć i Dziadków na podstawie ilustracji, zdjęć. Dokańczanie zdań przez dzieci: ,,Moja babcia jest.... Mój Dziadek jest......
II Część realizacyjna:
1. Zapoznanie dzieci z wierszem pt: ,,Święto Babci i Dziadka’.
4. Nauka życzeń z improwizowaniem.
5. Praca w grupach – układanie portretu Babci i Dziadka z pociętych elementów.
6.Śpiewanie piosenki z okazji Dnia Babci i Dziadka.
7.Praca plastyczna– wypychanie odpowiednich elementów, życzeń, przyklejanie ich na laurce.
III Część podsumowująca:
1.Prezentacja przygotowanych laurek.
2.Zabawa bieżna pt: ,,Biegniemy do Babci i Dziadka.
3.Podziekowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.