X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36804
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kolorowe liście - scenariusz zajęć w oddziale przedszkolnym

Scenariusz zajęć

1. Prowadzący:
2. Data: 20.10.2017 r.
3. Przedmiot: Nauczanie w oddziale przedszkolnym
4. Grupa:4 latki
5. Temat zajęć: „Kolorowe liście”.
6. Cele lekcji:
Cele ogólne:
• stosowanie określeń opisujących cechy liści;
• utrwalenie jesiennych kolorów;

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• wypowiada się na zadany temat,
• rozwijanie klasyfikacji: segregowanie przedmiotów
• korzystanie ze wszystkich zmysłów w procesie poznawania przyrody
• współdziała w grupie,
• bierze aktywny udział w zabawach,
• koncentruje się na wykonywanych zadaniach,
• rozwija sprawności manualne,
• potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej, plastycznej,
Metody pracy:
• słowna, oglądowa, aktywizujące, praktycznego działania.
Formy pracy:
• grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• różne prawdziwe liście - dla każdego dziecka po jednym, CD - piosenka „Pani jesień”, wierszyk „Kółeczko małe”, zagadki, obręcze gimnastyczne, kartki A4, papier kolorowy (brązowy), farby- zielona, brązowa, żółta, czerwona, pomarańczowa, medale

7. Treści z podstawy programowej:
• kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych wobec innych dzieci, porządkowanie po sobie miejsca zabawy, pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób),
• rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa, śpiewanie piosenki),
• posługiwanie się w zabawie, gestem i ruchem,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej, dzielenie się wrażeniami oraz spostrzeżeniami z obserwacji,
• wyrażanie emocji poprzez muzykę, taniec,
• wzmacnianie poczucia własnej tożsamości.

8. Przebieg zajęć:
I Część wstępna:
1.Zagadka o liściach połączone z pokazywaniem prawdziwych liści.
2. Rozmowa ukierunkowana na temat kolorowych liści – opowiadanie o wyglądzie, kształtach, kolorach.

II Część realizacyjna:
1. Zapoznanie dzieci z wierszem pt.: „Kółeczko małe”.
2. Przedstawienie sylwet drzew i ich liści.
3. Praca w grupach – układanie listków do odpowiedniego drzewa.
4. Śpiewanie piosenki pt.: „Pani jesień”
5. Praca plastyczna– odbijanie pomalowanych farbą liści na kartce.

III Część podsumowująca:
1.Prezentacja prac plastycznych.
2.Zabawa bieżna pt.: „Jesienne domki”.
3.Podziekowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.