X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36802
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jemy to, co zdrowe - scenariusz zajęć w oddziale przedszkolnym

Scenariusz zajęć

1. Prowadzący:
2. Data: 06.04.2018 r.
3. Przedmiot: Nauczanie w oddziale przedszkolnym
4. Grupa: 4 latki
5. Temat zajęć: „Jemy to co zdrowe”.
6. Cele lekcji:
Cele ogólne:
• kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się;
• uświadomienie, co wpływa na zdrowe odżywianie się.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• wypowiada się na zadany temat,
• zapoznaje się z zasadami właściwego odżywiania się poprzez piramidę zdrowia i poszczególne produkty znajdujące się na piętrach,
• utrwala nazwy warzyw i owoców,
• poznaje i różnicuje produkty żywnościowe z podziałem na zdrowe i niezdrowe,
• współdziała w grupie,
• bierze aktywny udział w zabawach,
• koncentruje się na wykonywanych zadaniach,
• rozwija sprawności manualne,
• potrafi korzystać z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej, muzycznej, słownej, plastycznej.
Metody pracy:
• słowna, oglądowa, aktywizujące, praktycznego działania.
Formy pracy:
• grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
• piramida zdrowe żywienia, obrazki zdrowych i niezdrowych produktów, wiesz pt.: ”Buraczki”, sylwety pokarmów (nabiał, chipsy, cola, owoce, warzywa, napoje, czekolada), CD – piosenka „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, kolorowanka buraczek.
7. Treści z podstawy programowej:
• kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych wobec innych dzieci, porządkowanie po sobie miejsca zabawy, pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób),
• rozwój mowy (wyraźne mówienie, wzbogacanie słownictwa, śpiewanie piosenki),
• posługiwanie się w zabawie, gestem i ruchem,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej, dzielenie się wrażeniami oraz spostrzeżeniami z obserwacji,
• wyrażanie emocji poprzez muzykę, taniec,
• wzmacnianie poczucia własnej tożsamości.

8. Przebieg zajęć:

I Część wstępna:
1.Pogadanka na temat zdrowego odżywiania. Przedstawienie piramidy żywności.

II Część realizacyjna:
1. Zapoznanie dzieci z wierszem pt.: „Buraczki”.
2. Przedstawienie zdrowych i niezdrowych produktów.
3. Praca w grupach – grupowanie pokarmów według rodzajów: nabiał, owoce, warzywa, napoje, słodycze, fast-food.
4. Śpiewanie piosenki pt.: „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.
5. Praca plastyczna– wyklejenie buraczka plasteliną.

III Część podsumowująca:
1. Prezentacja prac plastycznych.
2. Zabawa ruchowa „Tak, czy nie zdecyduj się”.
3. Podziekowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.