X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36799
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Czego jeszcze nie wiemy o kwiatach"

PROJEKT EDUKACYJNY
„CZEGO JESZCZE NIE WIEMY O KWIATACH”
realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach

Termin: 19 - 23.03.2018r.
Grupa: IX Wiek dzieci: 4 lata
Osoby prowadzące: Anna Łukasik-Frątczak, Anna Pacyniak-Gieranowska

Cele ogólne:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
- wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z kwiatami;
- rozwijanie umiejętności prowadzenia doświadczeń, obserwacji i wyciągania wniosków;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji.

Przewidywane efekty:
Dziecko:
- próbuje formułować pytania na interesujące je tematy;
- wskazuje kubeczek z najmniejszą i największą ilością wody;
- recytuje wiersz i śpiewa piosenkę;
- słucha uważnie czytanych tekstów;
- odtwarza rytmy w określony sposób;
- rozpoznaje i nazywa wybrane wiosenne kwiaty;
- grupuje elementy według określonych kryteriów;
- zadaje pytania i uważnie słucha odpowiedzi;
- ilustruje muzykę ruchem;
- układa historyjkę obrazkową;
- wykonuje proste eksperymenty badawcze i wnioskuje na temat obserwowanych zjawisk;
- współpracuje podczas wykonywania wspólnych zadań;
- przelicza w zakresie 6;
- wskazuje gdzie jest mniej, a gdzie więcej elementów;
- rozwiązuje zagadki słowne;
- chętnie wykonuje tematyczne prace plastyczne;
- wskazuje i nazywa poszczególne części rośliny (korzeń, łodyga, liść, kwiat);
- wymienia warunki niezbędne roślinie do życia;
- potrafi odwzorować szczegóły rośliny na rysunku.

Metody realizacji projektu:
- aktywizujące – burza mózgów;
- czynne – metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku;
- oglądowe – obserwacja, pokaz;
- słowne – rozmowy, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Formy pracy:
- indywidualna, zespołowa, grupowa.

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
II.11) dostrzega wartość emocjonalną otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
IV.18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Pomoce dydaktyczne:
Lupy, mazaki, szary papier, cebule kwiatowe, nasiona, kubeczki, woda, kredki, kartony, kolorowe kartki, kolorowy papier, klej, słomki, sylwety kwiatów, wazony, książki o kwiatach, płyta CD z muzyką, opaski z sylwetami kwiatów, historyjka obrazkowa, bibuła, karta pracy, obręcze, ziemia, doniczki, konewka, tulipany, atrament, plastelina, zagadki, czarodziejska różdżka, ołówki, części rośliny (korzeń, łodyga, liście, kwiat), bajka edukacyjna, zielone kartki, zielone patyczki, czarna włóczka, żonkile z papieru, papierowe babeczki.

II. REALIZACJA PROJEKTU

Temat dnia Planowane wydarzenia, propozycje zajęć z dziećmi Sposób dokumentacji Zadania osoby dokumentującej Osoba odpowiedzialna za zadanie
1. Poznajemy kwiaty - „Kwiaty” – dzieci podają skojarzenia związane z pojęciem kwiat. Nauczyciel zapisuje na dużym arkuszu wszystkie wypowiedzi dzieci – tworzenie siatki skojarzeń.
- Oglądanie naturalnych okazów (cebulek, nasion) przez lupę.
- „Czego chcielibyśmy dowiedzieć się o kwiatach” – rozmowa z dziećmi - stworzenie siatki pytań.
- „Dużo wody, mało wody” – zabawa badawcza. Nauczyciel napełnia przygotowane wcześniej kubeczki (6 szt.) wodą tak, aby w każdym było stopniowo więcej wody. Następnie dzieci wskazują, gdzie jest najmniej, a gdzie najwięcej wody. Nauczyciel zamienia kolejność kubeczków, a zadaniem wybranego dziecka jest ustawienie ich w prawidłowej kolejności. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Nauczyciel wlewa do kubeczków wodę tak, aby w dwóch było po tyle samo wody. Dzieci starają się ustawić kubeczki w pary. Następnie dzieci dostają po 3 kubeczki, które napełniają wodą z konewki tak, aby w każdym kolejnym było więcej wody.
- „Moje doświadczenia z kwiatami” – praca plastyczna. Dzieci rysują osobiste historie związane z tematem projektu.
- Sporządzenie listy pytań do ekspertów inspirowanych pytaniem wyjściowym „O co chcielibyśmy spytać naszego gościa?” – wspólne formułowanie pytań i zapisanie ich na dużym arkuszu papieru.
- „Bukiet obecności” – wyklejanie konturu kwiatów kawałkami papieru kolorowego według własnego pomysłu. Doklejanie łodygi z zielonej słomki oraz listków. Każdy kwiat nauczyciel podpisuje imieniem dziecka na odwrocie i przygotowuje 2 wazony z napisamy OBECNI/NIEOBECNI. Dzieci po przyjściu do przedszkola szukają swojego kwiatka i przekładają do właściwego wazonu. - zdjęcia dokumentujące działania dzieci;
- prace przygotowane przez dzieci;
- zapisywanie pomysłów dzieci;
- przygotowanie rekwizytów do zabawy badawczej;
- przygotowanie konturowych obrazków kwiatów;
- Nauczycielki
- Dzieci

2. Jak żyją rośliny - Słuchanie wiersza„Co roślinie do życia potrzeba” B. Kosowskiej; rozmowa na temat jego treści. Nauka wiersza.
- Układanie kwiatowych rytmów – dzieci układają kwiaty zgodnie z podanym rytmem (tulipan – hiacynt, hiacynt – krokus – tulipan). Następnie chętne dziecko podaje, jaki rytm należy ułożyć. Zabawę powtarzamy kilka razy.
- Zorganizowanie wystawy książek - oglądanie książek o kwiatach, albumów przyrodniczych – dzieci wyszukują znane kwiaty, poszukują informacji na temat sadzenia i pielęgnacji kwiatów.
- Tworzenie kolekcji – wzbogacenie kącika tematycznego o nasiona, cebulki, książki, kwiaty.
- Wycieczka do pobliskiej kwiaciarni. Rozmowa z ekspertem – sprzedawcą. Zapoznanie się z różnymi rodzajami kwiatów (cięte, sztuczne, doniczkowe) i ich zapachem. Poznanie zasad pielęgnacji kwiatów. Wybranie kwiatów do kącika tematycznego.
- „Kwietna łąka” – zabawa ruchowa do utworu P. Czajkowskiego „Taniec kwiatów”. Nauczyciel rozdaje dzieciom opaski z sylwetami kwiatów. Dzieci zamieniają się w kwiaty, początkowo śpią w nasionku, następnie powoli rozwijają się, podnoszą do góry, kiedy tempo muzyki jest szybsze kwiaty całkiem rozwinięte rozpoczynają swój wiosenny taniec.
- Cykl wzrostu roślin – historyjka obrazkowa, dzieci układają i omawiają kolejno obrazki (etapy wzrostu roślin).
- Przygotowanie zaproszeń na podsumowanie projektu – wyklejanie bibułą hiacynta.
- Nauka piosenki pt. „Ogrodniczka”. - zdjęcia dokumentujące działania dzieci;
- wykonane przez dzieci zaproszenia;
- książki o kwiatach; - przygotowanie obrazków do układania rytmów;
- przygotowanie książek i albumów o kwiatach;
- zorganizowanie wycieczki do kwiaciarni;
- CD i rekwizyty do zabawy ruchowej;
- przygotowanie obrazków do historyjki;
- przygotowanie papierowych elementów do wykonania zaproszeń;
- CD z piosenką „Ogrodniczka”;
- Nauczycielki
- Dzieci
- Ekspert

3. Zakładamy ogródek - Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie kwiatów.
- „Jaki to kwiat?” - klasyfikowanie kwiatów według podanego kryterium. Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy, każda siada przy jednej obręczy. Dzieci segregują kwiaty według koloru zgodnie z umieszczonym kartonikiem przy obręczy. Nauczyciel wspólnie z dziećmi sprawdza poprawność wykonania zadania. Następnie dzieci segregują kwiaty według wielkości (małe, duże) zgodnie z informacją umieszczoną na kartonikach przy dwóch obręczach.
- Spotkanie z ekspertem (rodzicem) – zadawanie przygotowanych wczesniej pytań, założenie hodowli kwiatów cebulowych oraz z nasion, którą dzieci będą pielęgnować podczas trwania projektu oraz po jego zakończeniu.
- „Kwitnące kwiaty” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem kolorowych pasków bibuły do utworu E. Griega „Poranek”. Dzieci swobodnie poruszają się, próbują zilustrować ruchem słyszaną muzykę.
- Eksperymenty z kwiatami – nauczyciel przygotowuje 3 wazony (z wodą, bez wody, woda z atramentem). Dzieci wkładają tulipany do wazonów i wnioskują, co może stać się z kwiatami. Obserwują kwiaty do końca trwania projektu. - zdjęcia dokumentujące działania dzieci;
- założone przez dzieci hodowle kwiatów; - zaproszenie eksperta;
- przygotowanie KP;
- przygotowanie materiałów do zabawy matematycznej;
- CD i paski bibuły potrzebne do zabawy muzycznej;
- przygotowanie kwiatów i rekwizytów potrzebnych do eksperymentu;
- Nauczycielki
- Dzieci
- Ekspert

4. Wiosenne kwiaty - „Ile kwiatów jest w wazonie?” – zabawa matematyczna. Dzieci wspólnie z nauczycielem przeliczają kwiaty. Następnie umieszczają kwiaty w dwóch wazonach. Przeliczają kwiaty w każdym wazonie, określają gdzie jest mniej, a gdzie więcej kwiatów. Łączą kwiaty w pary.
- Wycieczka do parku – poszukiwanie pierwszych wiosennych kwiatów.
- „Krokusy” – wyklejanie plasteliną rysunków konturowych kwiatów. Podanie ich nazwy.
- „Kwieciste zagadki” – zagadki słowne dotyczące kwiatów.
- „Wiosna” – zabawa muzyczna do utworu A. Vivaldiego. Dzieci przyjmują pozycję na czworakach, są pączkami kwiatów, które jeszcze nie rozkwitły. Nauczycielka krąży między kwiatami – dziećmi i dotyka je swoją czarodziejską różdżką. Muśnięte kwiatki rozchylają się, rozwijają i rosną – dzieci powoli unoszą się. Kiedy wszystkie kwiaty rozkwitną zaczynają swój kwiatowy taniec.
- Szkice z natury – każde dziecko szkicuje ołówkiem na kartce papieru tulipana. - zdjęcia dokumentujące działania dzieci;
- prace plastyczne dzieci;
- rysunki dzieci; - zorganizowanie spaceru do parku;
- przygotowanie rekwizytów do zabawy matematycznej;
- przygotowanie materiałów do pracy plastycznej;
- przygotowanie zagadek;
- CD;
- Nauczycielki
- Dzieci
5. Z czego składająię kwiaty - „Cała roślina” – zabawa muzyczna. Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę łaczą się w grupy tak, aby ułożyć kwiat z części (korzeń, łodyga, listki, kwiat).
- „Magiczny autobus” - oglądanie bajki edukacyjnej.
- „Części rośliny” – praca plastyczna. Dzieci wyklejają model rośliny z przygotowanych elementów. Na zieloną kartkę naklejają korzenie z włóczki, łodygę – zielony patyczek, liście oraz kwiat – forma od babeczki i wycięty z papiery kształt żonkila.
- Rozmowa z dziećmi podsumowująca zajęcia – ewaluacja projektu. - zdjęcia dokumentujące działania dzieci;
- prace plastyczne dzieci; - CD i rekwizyty potrzebne do zabawy muzycznej;
- przygotowanie bajki edukacyjnej na temat kwiatów;
- przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania pracy plastycznej; - Nauczycielki
- Dzieci

III. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
• Forma prezentacji projektu – prezentacja projektu z udziałem rodziców:
 wyeksponowanie w sali rysunków i prac plastycznych wykonanych przez dzieci, przedstawiających kwiaty;
 wystawa zgromadzonych okazów naturalnych w kąciku tematycznym;
 zaproszenie dzieci oraz ich rodziców do obejrzenia prezentacji;
 zaprezentowanie wiersza i piosenki;
 zabawa „Prawda – fałsz” – dzieci zadają pytania a rodzice odpowiadają poprzez podniesienie kółka w określonym kolorze (zielonym lub czerwonym);
 zabawy z udziałem rodziców.

Opracowanie:
.....................
.....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.