X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36793
Przesłano:

Mierzenie - kilometry, metry, centymetry, milimetry. Utrwalenie wiadomości

Podstawa programowa:
Edukacja matematyczna – mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów; rozwiązuje zadania tekstowe;

Cele lekcji:
- uczeń utrwala jednostki długości oraz zależności pomiędzy nimi
- wykonuje działania na liczbach w poznanym zakresie
- w twórczy sposób rozwiązuje problemy
Cele sformułowane w języku ucznia:
- zmierzę wskazany obiekt
- zapiszę wynik pomiaru używając poznanych jednostek długości.

Metody pracy:
- słowna
- działań praktycznych
Formy pracy:
- zbiorowa
- w parach
- indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
- film - „Jednostki długości” (www.epodreczniki.pl)
- linijka, zwijana taśma miernicza, centymetr krawiecki
- zeszyt ćwiczeń „Witaj szkoło” matematyka klasa III część III, s. 56-57;
- „Staś i Zosia w szkole - Chcę wiedzieć więcej” matematyka klasa III, s. 12, 17;

Przebieg lekcji
1. Nauczyciel wita uczniów i sprawdza listę obecności.
2. Prowadzący podaje temat lekcji; zapoznaje dzieci z celami zajęć sformułowanymi w języku ucznia.
3. Przypomnienie jednostek długości – rozmowa z uczniami, obejrzenie krótkiego filmu, zapisanie notatki w zeszycie.
4. Nauczyciel prosi uczniów o zmierzenie jednego przedmiotu znajdującego się w ich piórniku i zapisanie wyniku w zeszycie. Zapisu dokonujemy w centymetrach i milimetrach. Wylosowani przy pomocy patyczków uczniowie odczytują zapisane pomiary.
5. Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej hasło OBWÓD; prosi uczniów o wyjaśnienie – przypomnienie znaczenia tego pojęcia.
6. Uczniowie w parach mierzą wymiary blatu ławki, przy której siedzą. Wyniki pomiaru zaokrąglają do pełnych centymetrów. Następnie obliczają obwód blatu – prostokąta. Dokonują zapisu w zeszytach. Chętni uczniowie odczytują wyniki pomiarów.
7. Klasa dzieli się na sześć grup poprzez wylosowanie sznurków o różnej długości. Zadaniem grup jest dokonanie pomiarów w wyznaczonym czasie (do 10 minut). Nauczyciel wyznacza „rejon pomiarów” dla grup – każda pracuje w innej części pomieszczenia. Zadaniem uczniów jest zmierzyć za pomocą taśm mierniczych wybrane lub wyznaczone przedmioty (meble, odległości między nimi, okna itd.). Wyniki pomiarów należy umieścić w tabeli. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie odczytują wskazane przez nauczyciela pomiary np. najdłuższy przedmiot ma ..., jest nim ...
8. Prowadzący prosi o wykonanie wybranych zadań tekstowych związanych z pomiarami. Zadania są zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru zadania. Zadania znajdują się w zeszycie ćwiczeń i na kartach pracy. Nauczyciel kontroluje poziom zrozumienia poleceń przez uczniów. Nadzoruje poprawność wykonania zadań.
9. Podsumowanie.
Nauczyciel prosi, aby wybrani uczniowie dokończyli zdania:
Na tej lekcji utrwaliłam / utrwaliłem ... .
Najbardziej podobało mi się ... .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.