X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3676
Dział: Gimnazjum

Hołd Janowi Pawłowi II - scenariusz

1. Słowa Ojca Świętego: ,,Tu w tym mieście Wadowice wszystko się zaczęło...” (Śpiewomy i gromy... 1)

2. Piosenka : ,,To jest moje miasto Wadowice” – slajdy ukazujące dzieciństwo, młodość, teatr

3. Habemus Papam ( Jan Paweł II, słowa, które zmieniły świat...- 1)

4. Piosenka: Barka – slajdy ukazujące początek kapłaństwa, Niegowici, duszpasterstwo akademickie, biskupstwo, arcybiskupstwo

5. Wiersz: ,,Pielgrzym” C.K.Norwida

Przychodzisz do nas od Boga
Przynosisz nadzieję, miłość i wiarę,
Rozbudzasz w nas to, co najszlachetniejsze
Dodajesz sił w trwaniu niezłomnym.

Łagodzisz niepokoje
Uciszasz rozterki,
Wskazujesz drogę.
Przypominasz dzieje
Tłumaczysz zdarzenia
Wspierasz w zwątpieniu
Nasz Ojcze

W Tobie siłą Naszego Narodu
W Tobie ufność i wiara w zwycięstwo
W Tobie cierpliwość i rozwaga
W Tobie bezpieczność wśród burz

6. Słowa Jana Pawła II: ,,Nasz Papież... „1)

7. Wiersz: ,,Pacierz polski”

Na placu świętego
Piotra pustym o tej porze,
gdy już zgasły kolumny
(kruche świece z wosku),
przyklęknął nowy Papież
i szepnął: mój Boże ...
po polsku
I serce dzwonów zbudził
I wzruszył kamienie,
Gdy szeptał w obcej mowie
Dziełom mistrzów włoskich
Codzienny zwykły pacierz
Zwykłych, prostych ludzi,
Z podbeskidzkiej wioski.
Z warg im zdejmował słowa
Wierne od stuleci.
Proste: Bogurodzica.
Zwykłe: Boże wielki
I szeptał
My do Ciebie
Wiernie, ufne dzieci...
I Tobie w naszej ziemi
Śpiewa żywioł wszelki

8. Słowa Papieża: ,,Jan Paweł II... – 2”

9. Piosenka: ,,Pokój mój daję wam”

10. Wiersz: ,,Ojczyzna – kiedy myślę”
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam
mówi mi o tym serce, jakby ukryła granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przyszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
(...)
Ojczyzna - kiedy myślę - słyszę jeszcze dźwięk kosy,
gdy uderza o ścianę pszenicy,
łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu.
Lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany
i dźwięków monotonię i ruchów gwałtowne pętle i tną...
11. Podczas pielgrzymek do Ojczyzny papież wielokrotnie napominał nas, zwracał uwagę na niebezpieczeństwa, pocieszał, dodawał otuchy.
12. Słowa Jana Pawła II: ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi...” (,,Jan Paweł II, słowa, które zmieniły świat – 4”)
13. Wiersz :CYPRIAN KAMIL NORWID “MOJA PIOSNKA II”
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi Panie...
Do kraju tego, gdzie wina jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
“Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie...
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają t a k za tak – nie za nie
Bez światło-cienia...
Tęskno mi ,Panie...
14. Piosenka: Polskie kwiaty, albo Żeby Polska, była Polską ...
15. Jan Paweł II, kochał swoją Ojczyznę i do tej miłości nawoływał nas wszystkich:
ZANIM STAD ODEJDĘ PROSZĘ WAS, ABYŚCIE
TO CAŁE DZIEDZICTWO, KTÓREMU NA IMIĘ ,,POLSKA” RAZ JESZCZE PRZYJĘLI Z WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ.
16. Wiersz: Karol Wojtyła:Uczta czarnoleska
Z tęsknot poczęte ziemie, o żywiczne źródło,
nie ma dla ciebie opok, nieprzebitych grani.
Najczęstszych, smreczynowych pragnień
srebrna urno,
strumieni promienistych, halnych upłazami -
W tobie się świt odbija, rozżarzony Chrystus,
wstający promienistą Hostią w tej
monstrancji.
Takieś, jak pośród wierchów poczęty
strzelistych
złotolitych zapatrzeń niebosiężny łańcuch
17. Związek Papieża z Ojczyzną jest bardzo silny. Nie zapomina o swoich korzeniach. Papież – pielgrzym, który głosząc swoją naukę przemierzał kulę ziemską wzdłuż i wszerz, nie zapomniał o Polsce, swojej Ojczyźnie.
Nawoływał nas do miłości Boga i ludzi.
18. Słowa Jana Pawła II: ,,Bogu dziękujcie, ducha nie gaście...” (,,Jan Paweł II. Słowa, które zmieniły świat...6
19. Wiersz Karola Wojtyły ,,Stanisław”
Pragnę opisać Kościół -
Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
Lecz ze mną nie umiera - ja też nie umieram z nim,
Który mnie stale przerasta -
Kościół: dno bytu mojego i szczytu.
Kościół - korzeń,
który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem.
Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem.
Pragnę opisać Kościół -
Mój Kościół, który związał się z moją ziemią
(powiedziano mu: "cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie") -
więc związał się z moją ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzecze Wisły,
dopływy wzbierają wiosną,
gdy śniegi topnieją w Karpatach.
Kościół związał się z moją ziemią,
aby wszystko, co na niej zwiąże,
było związane w niebie.
12. Słowa Jana Pawła II: ,,Czy można odrzucić Chrystusa” ( Jan Paweł II. Słowa, które zmieniły świat ...7
13. Wiersz: Pieśń o Bogu ukrytym
Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat,
spragniony ciepła słonecznego
Więc przypłyń, o światło z głębin niepojętego dnia
i oprzyj się na mym brzegu.

Płoń nie za blisko nieba
i nie za daleko.
Zapamiętaj, serce, to spojrzenie
w którym wieczność cała ciebie czeka.

Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne,
zamglone w głębinach oczu
nad kwiatem niedosiężnym,
nad jedną z róż.
14. Piosenka: ,,Nie bój się, wypłyń na głębię...”
15. Ojciec Święty, kochał przyrodę, w której Bóg ukazał swoją moc i miłość. Wiele razy wędrował wśród gór, górskich potoków, lasów, słuchając szumu przyrody, przez którą przemawia Stwórca.
16. Wiersz: Tryptyk rzymski

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...

Zatrzymaj się
- to przemijanie ma sens!

Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!

Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię "Adam".

Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
" z Przedwiecznym Słowem"

Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.

Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.

Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.

17. Słowa Ojca Świętego do młodych

18. Wiersz Karola Wojtyły ,,Dzieci”

Dorastają znienacka przez miłość
i potem tak nagle dorośli trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie
(serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.
Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem.
Pień drzewa i ziemia w księżycu:
niedoszeptany tli trójkąt.
Mgły nie dźwignęły się jeszcze.
Serca dzieci wyrastają nad rzekę.
Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i pójdą?
Albo też jeszcze inaczej:
kielich światła nachylony wśród roślin
odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno.
Tego, co w was się zaczęło,
czy potraficie nie popsuć,
czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?

19. Piosenka: Abba Ojcze

20. Słowa Ojca Świętego: O niepojęte i nie zgłębione miłosierdzie Boże (Słowa Jana Pawła II – 12)

21. Piosenka: Nasze plany i nadzieje

22. Jan Paweł II na dwa dni przed śmiercią powtórnie zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu, w specjalnym telegramie na uroczystości Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach napisał:
,,Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Pańskiego. Z tej okazji pragnę przesłać moje serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości.
Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak Eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, które dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.
Wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Watykan 31 marca 2005 r. Jan Paweł II, Papież

23. Ojciec Święty, Jan Paweł II często wskazywał na cierpienie człowieka, łącząc je
z cierpieniem ukrzyżowanego Chrystusa. Sam w sposób widzialny włączył się w owo cierpienie, które stanowiło do końca nieodłączną część życiowych doświadczeń Jana Pawła II.

24. ,,Wzywam wszystkich chorych, by zaufali Jezusowi, który powiedział: ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.” W zjednoczeniu z Nim, także nasze utrapienia i cierpienia przyczyniają się do zbawienia świata. Niech Jego Matka Maryja towarzyszy wam i napełnia wasze serca radością.”

25. Słowa Ojca Świętego: Jasna Góra.... (Jan Paweł II – 10)

26. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

27. Wiersz ,,Do sosny polskiej”

Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną,
Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno
Od matki i sióstr oderwana rodu
Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu.

---------------

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku
I mnie także pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

----------------

Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?
Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane
A przecież twe gałązki bledną pochylone

--------------

Więdniesz
Usychasz smutna śród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma OJCZYZNY
Drzewo wierne!

-------------

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty
A padniesz martwa!
Obca ziemia cię pogrzebie
Drzewo moje,
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?


28. Amen

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.