X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3663
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Recepta na zdrowie. Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I - III gimnazjum

Cel główny: Uświadomienie uczniom zależności między prawidłowym odżywianiem i aktywnością fizyczną,
a zdrowiem człowieka.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna pojęcie „zdrowie” i wie co wpływa na jego stan
- wie co to jest „zdrowy styl życia”
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej
- zna zasady prawidłowego i zdrowego żywienia
- zna metodę oceny wagi ciała - BMI
- rozumie odpowiedzialność za własne zdrowie i ma świadomość wyboru

Cele wychowawcze:
- umiejętność efektywnej pracy w zespole
- skuteczne komunikowanie się
- umiejętność podejmowania indywidualnych
i grupowych decyzji
- szacunek do zdania kolegów

Metody: pogadanka, metoda „słoneczka”, rozmowa
z uczniami, „burza mózgów”, prezentacja, mini wykład, dyskusja,
Formy: praca w grupach i indywidualna

Środki dydaktyczne: materiał przygotowany przez nauczyciela, mazaki, arkusze papieru, ankiety

Tok lekcji:

1.Podanie przez nauczyciela tematu i celów lekcji oraz wprowadzenie do problematyki zajęć.
2.Zabawa w skojarzenia - każdy uczestnik zajęć podaje jedno słowo, które kojarzy mu się z pojęciem „zdrowie”.
Krótka pogadanka na temat zdrowia: wyjaśnienie pojęcia „zdrowie”, omówienie jego aspektów (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne) oraz jego znaczenie w życiu człowieka.
3.Podział klasy na 4 grupy, rozdanie arkuszy
i flamastrów. Każda grupa rozpisuje metodą „słoneczka” hasło: ZDROWY STYL ŻYCIA
Po wykonaniu zadania następuje prezentacja prac poszczególnych grup.
Nauczyciel wspólnie z klasą na podstawie treści zawartych w pracach uczniów grupuje odpowiedzi
w kategorie: prawidłowe odżywianie, aktywność ruchowa, higiena osobista i otoczenia, wyeliminowanie uzależnień, hartowanie organizmu
oraz radzenie sobie ze stresem i wyjaśnia, że zdrowy tryb życia obejmuje bardzo wiele elementów. Nauczyciel tłumaczy ponadto, dlaczego te elementy wpływają korzystnie na zdrowie.
Nauczyciel wspólnie z uczniami formułuje wnioski dotyczące zdrowego stylu życia.
4.Rozmowa z uczniami na temat znaczenia aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka.
Nauczyciel prosi, aby każdy z uczniów zastanowił się, ile czasu w ciągu tygodnia przeznacza na odpoczynek bierny (np. granie na komputerze, oglądanie telewizji), a ile na odpoczynek aktywny.
5.Burza mózgów - nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili znane im ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA (odpowiedzi uczniów są zapisywane na tablicy)
Po wykonaniu zadania nauczyciel prezentuje uczniom DEKALOG ZDROWEGO ŻYWIENIA. Odpowiedzi uczniów na tablicy są porównywane z zasadami zawartymi
w dekalogu.
6.Nauczyciel informuje uczniów co to jest BMI (Body Mass Index) i uczy ich jak należy go wyliczyć
i odpowiednio zinterpretować.
Każdy z uczniów wylicza swój BMI (indeks wagi ciała) i odpowiednio interpretuje wynik oraz wyciąga wnioski na przyszłość.
7.Podsumowanie zajęć:
Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się i odpowiedział sobie na następujące pytania:
-Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem zdrowym
człowiekiem?
-Jakie działania podejmowałem do tej pory
w zakresie dbania o zdrowie?
-Co mogę zrobić, aby poprawić swoje zdrowie?
Ewaluacja (uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów) – każdy z uczniów otrzymuje ankietę z pytaniami, na które krótko odpowiada.

MATERIAŁY DO REALIZACJI LEKCJI: RECEPTA NA ZDROWIE
DEFINICJA ZDROWIA WHO
Zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a więc stan
w którym budowa i czynność wszystkich tkanek
i narządów są nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do otaczających warunków - również społecznych.
Wg WHO (z 1946 r.) „zdrowie” to nie tylko brak choroby czy ułomności, ale pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”.
Zatem jesteśmy zdrowi, gdy nie chorujemy, mamy właściwy stosunek do samego siebie, umiemy sobie radzić ze stresem i dobrze czujemy się wśród ludzi, którzy nas otaczają oraz w środowisku, w którym żyjemy.
Zdrowie ma bardzo istotny wpływ na nasz rozwój, dlatego troska o zdrowie jest sprawą najważniejszą w życiu każdego człowieka. Nasze zdrowie jest uzależnione od tego jaki tryb życia prowadzimy
i jak o siebie dbamy.
DEKALOG ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Jest to zestawienie 10 zasad, których znajomość
i przestrzeganie może znacząco przyczynić się do wydłużenia i poprawienia jakości życia człowieka.
1.Wiedza o samym sobie
2.Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej
gotowości
3.Nie nadużywanie leków
4.Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej
5.Prawidłowe odżywianie się
6.Hartowanie się
7.Rozwijanie umiejętności walki ze stresem
8.Wyeliminowanie nałogów
9.Życzliwość wobec innych
10.Zachowanie postawy copingowej
ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA
(Źródło: Instytut Żywności i Żywienia)
1.Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.
2.Strzeż się nadwagi i otyłości, bądź aktywny
ruchowo.
3.Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym
źródłem kalorii.
4.Spożywaj codziennie, co najmniej 2 duże szklanki
chudego mleka. Mleko można zastąpić naturalnym
jogurtem, kefirem, a częściowo także serem.
5.Mięso spożywaj z umiarem
6.Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.
7.Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności
zwierzęcych, a także produktów zawierających
cholesterol.
8.Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.
9.Ograniczaj spożycie soli.
10.Unikaj alkoholu.
METODA OCENY MASY CIAŁA - BMI
Metoda oceny wagi ciała osób dorosłych, jak
i u dzieci jest to indeks wagi ciała (Body Mass Index - BMI), który wylicza się w następujący sposób:
masa ciała [kg]
BMI = -----------------------
wysokość ² [m²]

Przyjmuje się, że zakres prawidłowej wagi wynosi 19-25 kg/m2.
Ustalone są wartości graniczne tego wskaźnika dla dorosłych i starszej młodzieży. Jako kryterium nadwagi uważa się BMI = 25-29,9, a otyłości – BMI powyżej 30.
ANKIETA dla uczniów:
- Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że ...
- Najbardziej zaciekawiło (zainteresowało) mnie ...
- Chciałbym się jeszcze dowiedzieć ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.