X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36746
Przesłano:

"Gazeta Przyjazna" - wyobraźnia. Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III e

„Wyobraźnia jest spiżarnią pełną na całe życie”
Joanna Kulmowa

Blok tematyczny: Na skrzydłach wyobraźni.
Temat dnia: „Gazeta Przyjazna”- wyobraźnia.
Czas realizacji: Trzy jednostki lekcyjne.
Data: 03.04.2018 r.
Prowadząca: Małgorzata Dąbrowska

Scenariusz zawiera elementy lekcji zaproponowane w przewodniku dla nauczycieli wydawnictwa Mac Edukacja.

Treści podstawy programowej:

Edukacja polonistyczna:
1. Rozmowa o znaczeniu wyobraźni w życiu człowieka. Redagowanie wypowiedzi ustnych poprawnych pod względem stylistycznym, gramatycznym i logicznym (1.3c), (5.4).
2. Wskazywanie przykładów wierszy i książek, które pobudzają wyobraźnię (1.1.b), (1.2a).
3. Samodzielne redagowanie i zapisywanie odpowiedzi na wybrane pytanie
ze zwróceniem uwagi na poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną
oraz interpunkcyjną. (1.3c), (1.3f).

Edukacja matematyczna: (7.8)
1. Rozwiązywanie zadań rachunkowych w obrębie czterech poznanych działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie do 100).
2. Dekodowanie szyfru.
3. Wnioskowanie na podstawie dostarczonych informacji.

Edukacja muzyczna:
1. Słuchanie baśni muzycznej (1.1), (1.2).
2. Śpiewanie piosenki z repertuaru dziecięcego.
3. Tworzenie portretu Pimsa do wysłuchanego utworu (2.1).

Edukacja plastyczna (4.2e):
1. Oglądanie ilustracji pobudzających wyobraźnię.
2. Wykonanie kredkami portretu bohatera literackiego - Pimsa.

Cele operacyjne:

Uczeń:

• samodzielnie czyta wskazany utwór literacki,
• potrafi wskazać przykłady utworów muzycznych i literackich, które pobudzają jego wyobraźnię,
• bierze aktywny udział w dyskusji kierowanej przez nauczyciela,
• dekoduje szyfr,
• rozwiązuje krzyżówkę,
• samodzielnie, cicho czyta tekst literacki ze zrozumieniem oraz udziela pisemnej odpowiedzi na wybrane przez siebie pytanie,
• rozwiązuje zadania rachunkowe dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie do 100,
• analizuje dane: ogląda ilustracje pobudzające wyobraźnię,
• wyciąga wnioski,
• rysuje portret fikcyjnego bohatera według własnego pomysłu,
• słucha utworu muzycznego.

Metody pracy (w ujęciu W. Okonia):

• metoda asymilacji wiedzy – praca z książką, dyskusja,
• metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: giełda pomysłów, burza mózgów,
• metody waloryzacyjne,
• metoda praktyczna - realizacji zadań wytwórczych,
• metoda gier dydaktycznych.

Formy pracy:

• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

• utwór: „Ori and the blind forest” (zasoby serwisu You Tube),
• piosenka „Fantazja” (zasoby serwisu You Tube),
• karty graficzne z gry „Dixit”,
• żetony do podziału na grupy,
• obrazy chmur (zdjęcia z Internetu),
• książki z kanonu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
• podręcznik: „Nasza szkoła” dla klasy 3, cz. 3 - część humanistyczna i matematyczna, „Moje ćwiczenia” dla klasy 3, cz. 3- część matematyczna i humanistyczna,
• słownik ortograficzny dla każdego dziecka,
• wydrukowane karty piramid do ewaluacji.

Przebieg lekcji:

1. Faza wstępna:

a. Powitanie.
b. Sprawdzenie listy obecności.
c. Przygotowanie uczniów do zajęć.

2. Faza realizacyjna:

a. Słuchanie utworu „Ori and the blind forest”.

Uczniowie siedzą na poduszkach na podłodze. Słuchają utworu. Redagują krótkie, wypowiedzi ustne pod kierunkiem nauczyciela: określają nastrój utworu, jego dynamikę, zastanawiają się, o czym utwór może opowiadać. Dociekają, co musiało
u nich pracować, zadziałać, dzięki czemu mogli wymyślać temat muzycznego opowiadania.

b. Przedstawienie dzieciom przez nauczyciela zdjęć chmur kłębiastych.

Uczniowie odszukują postaci, kształty w chmurach i nazywają je. Wspólnie zastanawiają się, co sprawia, że mogą odczytywać kształty stworzone przez chmury.

c. Przedstawienie uczniom celu lekcji przez nauczyciela.

Uczniowie wracają do ławek. W parach lub samodzielnie rozwiązują krzyżówkę, której hasłem jest „Wyobraźnia”. Wspólne ustalenie haseł. Nauczyciel zapisuje temat lekcji
na tablicy: „W krainie wyobraźni”. Dzieci wklejają krzyżówkę do zeszytu.

Nauczyciel losowo rozdaje uczniom karty z grafiką z gry „Dixit”. Uczniowie w parach nadają obrazom krótkie, precyzyjne tytuły. Kolejne pary dzieci stają na środku, pokazując swój obraz. Pozostali uczniowie zgadują, jaki tytuł został nadany ilustracji. Trafne odpowiedzi zostają nagrodzone plusem.

d. Praca w zespołach czteroosobowych.

Nauczyciel zaprasza uczniów na środek sali. Przypomina o zasadach pracy
w grupach tj. zaangażowanie wszystkich członków w grupie, dyscyplina, współpraca
i współdziałanie dla dobra grupy, bezpieczeństwo. Metodą losową uczniowie zostają podzieleni na pięć czteroosobowych zespołów. W każdej grupie uczniowie w porozumieniu ze sobą nawzajem wybierają spośród siebie: lidera, strażnika czasu, jednego lub dwóch sekretarzy i szpiega. Uczniowie w grupach rozwiązują ćwiczenia rachunkowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie do 100) w „Moich ćwiczeniach”
do matematyki s. 19.

Uczniowie odczytują hasło: „Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne, wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”. Nauczyciel nagradza plusami aktywność w czasie pracy w grupach.

W grupach uczniowie zastanawiają się, co oznacza przytoczona sentencja. Dzieci zapisują krótkie wyjaśnienie na kartce. Następnie wspólnie z pozostałymi grupami dyskutują pod kierunkiem nauczyciela o znaczeniu wyobraźni w życiu człowieka (Co to jest wyobraźnia? Do czego jest człowiekowi potrzebna? Dlaczego jest ważna? W jakiej sytuacji się dzieciom przydała”?)

Zbiorowe gromadzenie słownictwa do pojęcia wyobraźnia metodą skojarzeniową. Graficzne ujęcie propozycji uczniów tj.: fantazjowanie, wymyślanie, inwencja, kreatywność, używać wyobraźni, mieć bogatą wyobraźnię, puścić wodze fantazji, pomysłowość, poruszać czyjąś wyobraźnię.
Wskazywanie przykładów utworów literackich dla dzieci, które pobudzają wyobraźnię
tj. „Muminki”, „120 Przygód Koziołka Matołka”, baśnie i inne utwory proponowane przez dzieci.

e. Uczniowie wracają na swoje miejsca do ławek.

Dzieci sprawdzają, co nowego zawarto w Gazecie Przyjaznej? Samodzielnie, cicho czytają ze zrozumieniem tekst zawartego w podręczniku s. 54-55. Wskazani uczniowie głośno odczytują fragmenty tekstu wskazane przez nauczyciela. Rozmowa na temat numeru. Głośne czytanie przez nauczyciela i wiersza J. Papuzińskiej pt. „Pims”. Analiza tekstu literackiego. Ustne, indywidualne wypowiedzi uczniów na pytania zawarte w podręczniku. Uczniowie wybierają jedno pytanie spośród tych, zawartych w podręczniku i samodzielnie redagują krótką wypowiedź pisemną w zeszycie. Kontrola samodzielnej pracy przez nauczyciela. Nagrodzenie plusami aktywności dzieci.

f. Wspólne śpiewanie piosenki „Fantazja”.

g. Praca indywidualna. Rysowanie na kartce formatu A6 portretu Pimsa według pomysłów dzieci. Wklejenie portretu do zeszytu do j. polskiego.

h. Praca indywidualna lub w parach.

Każdy uczeń otrzymuje rozsypankę sylabową, której rozwiązanie stanowi: „Rozwiązujemy wiosenny quiz”.
Praca w „Moich ćwiczeniach”, w części humanistycznej, s. 32-33. Samodzielne lub w parach rozwiązywanie zagadek i zapis rozwiązań w ćwiczeniach. Wspólne omówienie odpowiedzi.

3. Faza końcowa.

a. Podsumowanie i ewaluacja zajęć metodą piramidy.

Uczniowie u podstawy piramidy wskazują to, co było dla nich najważniejsze w czasie zajęć, na środku to, co było mniej ważne, zaś na czubku to, co najmniej ważne.

b. Zadanie uczniom zadania domowego: Zredagowanie odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy, poruszyć czyjąś wyobraźnię?”

c. Pożegnanie.

Zaproponowanie uczniom rysowanego masażyku pleców do tekstu wierszyka. Uczniowie siadają w kręgu, odwracają się do kolegi plecami. Nauczyciel mówi wiersz i jednocześnie rysuje dziecku siedzącemu przed nim treść wierszyka. Zakończenie zajęć.

Załącznik 1. Wierszyk relaksacyjny

„Napisano na tablicy, że zbudują dom.
Przeszły konie.
Przeszły słonie.
Przejechały czołgi.
Przeszedł dziadek z laseczką.
I dwie panie na szpileczkach.
Spadł deszczyk – czujesz dreszczyk?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.