X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36727

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej w klasie II

Scenariusz zajęć w klasie IIA

Prowadząca: Mariola Lachowska
Przedmiot: Edukacja matematyczna
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:/numer z podstawy programowej/
- doskonalenie techniki rachunku pamięciowego -7.5
- doskonalenie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych-2d, 7.8
- wdrażanie do pracy w grupie , w parach -1d,2d,
- wdrażanie do uważnego słuchania-1d

Metody: praca z tekstem, rozmowa, m. ćwiczeniowa
Formy: grupowa zróżnicowana, indywidualna, zbiorowa, w parach
Środki dydaktyczne: kartki z niedokończonymi zadaniami , kartoniki z działaniami i sylabami, ilustracje towarów, kolorowe kartki,

Przebieg zajęć:

1. Rachunek pamięciowy.

●Matematyczne kartoniki z hasłem
Uczniowie wykonują działania. Nauczyciel zapisuje wyniki przy odpowiednich kartonikach, a następnie uczniowie porządkują je malejąco. Odwracają kartoniki i odczytują z sylab hasło, które jest tematem zajęć.
UKŁADAMY I ROZWIĄZUJEMY ZADANIA

● Zabawa matematyczna „Jaką jestem liczbą?”
Uczniowie losują cukierki. Dobierają się w pary według gatunków wylosowanych cukierków. Nauczyciel zawiesza na plecach uczniów kartoniki z działaniami. Na przemian obliczają działania. Następnie każda osoba odrywa kartonik i sprawdza poprawność obliczeń wykonanych przez kolegę

2. Układanie pytań do zadania /wybór pytań do zadania, rozwiązanie w oparciu o ilustrację -praca indywidualna, zróżnicowana

Michał miał 30 złotych. Kupił ciastka za 6zł i napój za 5zl.
Ile........................................

3. Analiza treści zadania, rozwiązywanie metodą syntetyczną.

Uczniowie rozwiązują zadanie i zapisują na tablicy.

4. Przerwa śródlekcyjna - ćwiczenia na koordynację obu półkul mózgowych.

Prawą dłonią dotykamy czubka głowy, lewą masujemy brzuch. Później zataczamy kółka nad głową, a następnie klepiemy brzuch.

5. Układanie treści zadania z wykorzystaniem ilustracji-praca w grupach
Nauczyciel zawiesza ilustrację skrzynki z pomarańczami oraz pustej skrzynki. Pod nimi zapisuje wagę. Uczniowie układają treść zadania w oparciu o ilustrację.
6. Przepisanie wybranego zadania do zeszytu i jego rozwiązanie – praca indywidualna.

7. Ocena aktywności uczniów.

Nauczyciel nagradzał uczniów za prawidłową odpowiedź symbolicznym żetonem. Na koniec zajęć każdy uczeń zliczał otrzymane żetony. Ocenę 5 dostawał ten, kto zdobył najwięcej żetonów.

8.Ewaluacja- samoocena

Po zakończonych zajęciach nauczyciel dokonał ewaluacji zajęć.
Każdy uczeń dostał śnieżynkę wyciętą z papieru i jeżeli zajęcia mu się podobały miał ją umieścić na drzewku , w przeciwnym razie pod drzewkiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.