X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36734
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 3 - 4 letnich na luty

Tematyka:

1.W dawnych czasach.

2.Jesteśmy dobrzy i uprzejmi dla innych.

3.Czym jeździmy, czym latamy, czym pływamy?

4.Idziemy na zakupy.

Cele ogólne:

- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w dawnych czasach oraz wyglądem prehistorycznego lasu;

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i na spacerach;

- orientowanie się w tym, co jest dobre a co złe, postępowanie tak, aby być uprzejmym, miłym i dobrym dla innych;

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- rozróżnianie i nazywanie środków transportu lądowych, wodnych i powietrznych;

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, porządkowych i samoobsługowych;

- zaznajomienie z praca ekspedientki, rodzajem sklepów i towarów, jakie można w nich kupić.

1 Tydzień: W DAWNYCH CZASACH

Formy i metody pracy: Dzień 1.
- Powitanie dzieci w zabawie „Witam was”. Zabawy dowolne.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa paluszkowa „Idzie kominiarz po drabinie” ćwiczenie sprawności manualnej.
- Ćwiczenia poranne 1/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, wprowadzenie zestawu, rozwijanie zwinności.
- Słuchanie opowiadania O. Masiuk „Prehistoryczny las”, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, budowanie zdań.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy ruchowe.
- Zabawa ruchowa przy muzyce klasycznej G. S Mercadante „Rosną drzewa”.
- Zabawa dydaktyczna „Mały dinozaur”, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zgodnie bawią się z kolegami
- ćwiczy sprawność manualną dłoni
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- rozwija zwinność całego ciała
-wypowiada się na temat ilustracji
- buduje zdania
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- wyraża muzykę ruchem
- rysuje wierszyk
- odkładają zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie

Obszar z podstawy programowej:
III,4 I,7 I,5 I,7 I,8 V,5 I,11 IV,2 I,5 IV,7 II,7

Formy i metody pracy: Dzień 2.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Kołysanie jajka”, zabawa z chustą animacyjną, zachęcanie do okazywania troski o innych.
- Ćwiczenia poranne 1/II/18.
- Słuchanie piosenki „Dinozaury”, sł. E. Stadtmuller, muz. U. Borkowska, zabawa rytmiczno – słuchowa „Taniec dinozaurów, zabawa słuchowa „Liczymy skarby”, przeliczanie sylab w wyrazach 4l.
- „Palma i dinozaur”, praca plastyczna.
- W ogrodzie przedszkolnym – lepienie bałwana.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Jajka w gnieździe”
- „Przydatne skarby”, rozwiązywanie zagadek, tworzenie pojęcia na podstawie opisu, zabawa badawcza, badanie fizycznych właściwości soli i węgla.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- sprzątają po skończonej zabawie
- wie, że o słabszych należy się troszczyć
- skacze obunóż do przodu
- słucha piosenki, ilustruje treść ruchem
- wykonuje dinozaura z gotowych elementów
- lepi z kolegami bałwana
- reaguje na sygnał słowny
- prowadzi doświadczenia i wysuwa wnioski
- zgodnie bawi się w małych grupkach

Obszar z podstawy programowej:
I,7 II,9 I,5 IV,7 IV,11 IV,8 II,11 I,5 IV,1 III,7

Formy i metody pracy: Dzień 3.
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy na płatki śniegowe”, ćwiczenia oddechowe.
- Ćwiczenia poranne 1/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, dokładne wykonywanie ćwiczeń stóp.
- „Skąd się bierze sól?”, rozmowa na podstawie ilustracji, „Do czego potrzebna jest sól?”, rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci.
- Spacer w okolicy przedszkola , obserwowanie zmian w przyrodzie.
- Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Kulig”.
- „Mały archeolog”, zabawa sensoryczna.
- Rozmowy w małych zespołach podczas zabaw dowolnych, wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- wydłuża fazę wydechu
- utrzymuje równowagę
- utrzymuje porządek wokół siebie
- reaguje na sygnał wzrokowy
- poznaje bezpieczne zabawy zimą
- wypowiada się na temat swoich doświadczeń
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- reaguje na sygnał słowny
- odszukuje w piasku ukryte przedmioty
- odkłada zabawki na swoje miejsce

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,2 I,5 I,7 I,8 II,7 IV,2 II,11 I,5 IV,1 II,7

Formy i metody pracy: Dzień 4.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce.
- „Bezpieczne zabawy”, zabawa słowna.
- „Dzień Wegetarian” – rozmowa nt. diet i zdrowego odżywiania.
- Ćwiczenia poranne 1/II/18.
- Zajęcia rytmiki, zabawa naśladowcza przy muzyce klasycznej, „Świat dinozaurów”, zabawa przy piosence „Dinozaury”, zabawa muzyczno – ruchowa „Złap dinozaura za ogon”.
- „Aparat fotograficzny”, praca techniczna.
- Spacer wokół przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas leżakowania, wdrażanie dzieci do spokojnego odpoczynku.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. pt. „ Drzewa w lesie”.
- Zabawa sensoryczna „Spacer w lesie”.
- Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Cele operacyjne:
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
- wie, że należy się zdrowo odżywiać
- skacze obunóż w miejscu
- rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne
- składa aparat fotograficzny
- prawidłowo porusza się w parach
- spokojnie odpoczywa po obiedzie
- reaguje na sygnał słowny
- zgodnie współpracuje w parze z kolegą
- chętnie bawi się z kolegami

Obszar z podstawy programowej:
III,4 II,7 IV,18 I,5 IV,7 IV,8 II,7 III,5 II,7 I,5
I,7 III,9

Formy i metody pracy: Dzień 5.
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupa dzieci i w ramach ppp.
- Gimnastka buzi i języka „ W prehistorycznym lesie”, powtarzanie zgłosek „kra, hu- hu, pra - pra, pi- pi”.
- Ćwiczenia poranne 1/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, dokładne wykonywanie ćwiczeń rozciągających
- Zabawy matematyczne z wykorzystaniem zabawy tropiącej „Tropimy dinozaury” – przeliczanie i porządkowanie liczmanów.
- Spacer wokół budynku przedszkolnego – dokarmianie ptaków w ogrodzie.
- Zabawa ruchowa z elementem skoku „Skoki dinozaura”
- Oglądanie ilustracji w „Księdze zawodów”, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
- „Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej”, pogadanka na temat konieczności dokarmiania zwierząt zimą.
- Zabawy dowolne, sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- dokładnie wymawia zgłoski
- rozwija zwinność całego ciała
- utrzymuje porządek wokół siebie
- prawidłowo czworakuje w przód
- liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi do 3 i 4 i dalej
- dokarmia ptaki
- reaguje na sygnał słowny
- wypowiada się na temat ilustracji
- wie, że należy dokarmiać zwierzęta
- sprzątają zabawki po zabawie

Obszar z podstawy programowej:
II,7 IV,2 I,5 I,3 I,8 IV,5 II,11 I,5 IV,1 II,10
III,9

2 Tydzień: JESTEŚMY DOBRZY I UPRZEJMI DLA INNYCH

Formy i metody pracy: Dzień 1.
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie ilustracji przedstawiających zabawy dzieci w domu, przedszkolu, na placu zabaw itp .
- „Przyjaciele z bajek”, zabawa gramatyczna, określanie cech ludzi i zwierząt za pomocą przymiotników, udzielanie pojedynczych odpowiedzi.
- Ćwiczenia poranne 2/II/18.
-Czynności higieniczno – porządkowe.

- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, zgodne współdziałanie w parach.
- Słuchanie opowiadania „Legenda o złej księżniczce” E. Barskiej – historyjka obrazkowa, uważne słuchanie utworu, ukazanie dzieciom skutków złego postępowania, rozumie znaczenie słów „być dobrym”.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Odpoczynek poobiedni – słuchanie płyty CD, bajka.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Przeskocz przez zaspę”
- „Jak zachowuję się w domu?”, uświadomienie konieczności właściwego zachowania się względem rodziców i rodzeństwa.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wypowiada się na temat ilustracji
- wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym
- reaguje na sygnał wzrokowy
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
- zgodnie współdziała z partnerem w zabawie
-wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- wie, jak postępować, aby być dobrym
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- wie, że należy odpoczywać
- skacze obunóż
- swobodnie wypowiada się na zadany temat
- wie, że należy szanować innych
- zgodnie bawi się w zespole
- sprząta zabawki po zabawie

Obszar z podstawy programowej:
IV,1 IV,1 I,5 I,2 I,8 IV,5 II,11 I,4 I,5 IV,1 III,9
II,7

Formy i metody pracy: Dzień 2.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Dmuchamy w rurki”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na bibułkowe kwiaty: zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Ćwiczenia poranne 2/II/18.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- Słuchanie piosenki „Dobre zwyczaje” sł. Cz. Janczarski , muz. Wł. Szpilman, wyrabianie poczucia przestrzennego, zachowanie równych odległości podczas marszu, granie na instrumentach perkusyjnych na umówiony sygnał.
- „Obrazek dla przyjaciela”, malowanie farbami plakatowymi obrazka dla swojego kolegi .
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na śniegu.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski do domu, pieski na spacer”.
- „Moja koleżanka, mój kolega”, twórcze opowiadanie dzieci, rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci wobec innych.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych przedstawiających scenki zabaw dzieci.

Cele operacyjne:
- sprzątają po skończonej zabawie
- dmucha na kwiatki: mocno, umiarkowanie, słabo
- biega na paluszkach
- używa serwetki
- uważnie słucha piosenki
- gra na instrumentach perkusyjnych
- samodzielnie wykonuje pracę
- bezpiecznie bawi się na śniegu
- prawidłowo czworakuje w przód
- wypowiada się na zadany temat
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z podstawy programowej:
II,7 IV,2 I,5 I,3 IV,7 IV,8 IV,15 II,11 I,5 IV,1 III,9

Formy i metody pracy: Dzień 3.
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-Zabawa dydaktyczna „Dobre i złe zachowanie”, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych.
- Ćwiczenia poranne 2/II/18.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
– Słuchanie opowiadania nauczycielki „O Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach”, wykorzystanie pacynek, przedstawienie wartości koleżeństwa i przyjaźni.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach, okazjonalne rozmowy nt „Dnia ekologa” i zachowań ekologicznych.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po śliskim lodzie”.
- Zabawa tematyczna w kąciku dla lalek „Urodziny dla przyjaciół ”
- Zabawy w małych grupkach, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
zgodnie bawi się z kolegami
- rozróżnia zdania fałszywe i prawdziwe
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- zna wartość przyjaźni
- prawidłowo porusza się w parach
- podejmuje działania ekologiczne
- utrzymuje równowagę
- estetycznie nakrywa stół
- zgodnie bawi się z kolegami
- sprząta po zabawie

Obszar z podstawy programowej:
III,4 III,6 I,5 I,8 III,6 II,11 I,5 I,3 III,5 I,7

Formy i metody pracy: Dzień 4.
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna Cukierki dla przyjaciół”, układanie cukierków wg wzoru.
- Ćwiczenia poranne 2/II/18.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem.
- Zajęcia rytmiki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Dobre zwyczaje”, opowieść ruchowa „Zabawy urodzinowe u przyjaciela”, „Walczyk”, zabawy muzyczno – ruchowe, wprowadzenie kroku walczyka.
- „Ewa”, słuchanie opowiadania E. Formy, kształtowanie odpowiedniego stosunku do dzieci sprawnych inaczej.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na śniegu.
Relaks poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę „100 mądrych opowieści dla dzieci”, autor nieznany.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Samochody”.
- „Gimnastyka buzi i języka”, „Zabawy z przyjaciółmi”.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- układa cukierki wg podanego wzoru
- rozwija zwinność całego ciała
- ilustruje treść piosenki ruchem
- zna krok walczyka
- szanuje wszystkich ludzi, wie, że niektórzy mogą mieć jakieś ograniczenia
- bezpiecznie bawi się na śniegu
- zna potrzebę odpoczynku
- biega bez potrącania
- dokładnie wymawia zgłoski podane przez nauczycielkę
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z podstawy programowej:
III,9 IV,8 I,5 I,1 IV,7 III,1 II,7 I,4 I,5 III,8
IV,2 III,4

Formy i metody pracy: Dzień 5.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Opowiem Ci bajkę” – zabawa paluszkowa, kształtowanie sprawności dłoni i palców.
- Ćwiczenia poranne 2/II/18.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/II/18, prowadzony metodą W. Sherborne „Wspólnie bawię się z kolegami”, pomoce: tamburyno, odtwarzacz CD, płyta CD, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- Na podstawie wiersza A. Łady – Grodzickiej „Dziewięć bałwanków”, zabawa matematyczna, przeliczanie zbiorów wzrastających i malejących do 3 3l, do 4 4l i w granicach możliwości.- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na śniegu.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajacyki”.
- Rozmowa z dziećmi nt. „Co to pomoc koleżeńska?”, swobodne wypowiedzi dzieci.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły, gry z kostką, przestrzeganie reguł gry, pogodzenie się z przegraną, zwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- pokazuje paluszkami mówiony przez nauczycielkę tekst
- doskonali zmysł równowagi
- biega bez potrącania
- przelicza przedmioty
- bierze udział w zaproponowanych zabawach
- prawidłowo skacze obunóż
-prawidłowo stosuje formy fleksyjne
w mowie potocznej
- wypowiada się na zadany temat
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni

Obszar z podstawy programowej:
III,4 I,9 I,5 I,8 IV,12 III,7 I,5 IV,2 IV,1 I,9
I,7

3 Tydzień: CZYM JEŹDZIMY, CZYM LATAMY, CZYM PŁYWAMY

Formy i metody pracy: Dzień 1.
- Powitanie dzieci w zabawie „Przesyłam powitalny promyk uśmiechu”. Zabawy dowolne.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Oglądanie albumów, plansz przedstawiających różne środki lokomocji, wypowiedzi na temat ilustracji.
- Ćwiczenia poranne 3/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/II/18, prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, krążki w czterech kolorach, doskonalenie prawidłowej postawy ciała.
- Recytacja wiersza „Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” M. Berowskiej – przypinanie sylwet pojazdów na planszy z półkami, nazywanie pojazdów, podział słów na sylaby 4l.
- W ogrodzie przedszkolnym – wydeptywanie ścieżek ze śniegu.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Obiegnij swoją parę”.
- Oglądanie globusa, przypomnienie sposobu oznaczeń lądów i oceanów na modelu Ziemi.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i w czasie zabaw
- rozmawia z nauczycielką nt. ilustracji
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- rozwija zwinność całego ciała
-wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- reaguje na sygnał muzyczny
- swobodnie wypowiada się, dzieli się swoją wiedzą
- odkładają zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,2 IV,1 I,5 I,3 IV,3 I,8 IV,1 II,11 IV,7
IV,1 III,7

Formy i metody pracy: Dzień 2.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Kolorowe pojazdy”- układanie różnych pojazdów z mozaiki geometrycznej.
- Ćwiczenia poranne 3/II/18.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- Słuchanie piosenki „Być kierowcą”, słowa Irena Landau, muzyka Tadeusz Kierski, reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, wyklaskiwanie refrenu, zabawa muzyczno – ruchowa „Uwaga na pojazdy”.
- „Środki transportu”, praca plastyczno – techniczna , naklejanie środków transportu na pomalowana farbami akwarelowymi kartkę
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na śniegu.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski do samochodów”.
- W łazience, rozmowa połączona z działaniem – prawidłowe korzystanie z chusteczek do nosa.
-Zabawa gramatyczna pt. „Mój ulubiony środek lokomocji”, prawidłowe stosowanie form fleksyjnych w mowie potocznej.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych.

Cele operacyjne:
- sprząta po zabawie
- układa i nazywa pojazdy i figury geometryczne
- biega na paluszkach
- kulturalnie zachowuje się przy stole
- uważnie słucha piosenki
-ilustruje treść piosenki ruchem
- reaguje na sygnały muzyczne
- maluje kartkę farbami, nakleja gotowe elementy
- bezpiecznie bawi się na śniegu
- prawidłowo czworakuje w przód
- prawidłowo wydmuchuje nos
- prawidłowo stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z podstawy programowej:
I,7 IV,12 I,5 I,3 IV,7 IV,8 II,11 I,2 I,4 IV,6 IV,5

Formy i metody pracy: Dzień 3.
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Przesuwamy samochody”, ćwiczenia oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej przy dmuchaniu w papierowe samochodziki.
- Ćwiczenia poranne 3/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/II/18, prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, krążki w czterech kolorach, doskonalenie skoku obunóż i rozpoznawanie nazw kolorów.
- „Moja podróż”- zabawa dydaktyczna - dziecko zauważa różnice między krajobrazem górskim, nizinnym i wybrzeżem.
- Spacer w okolicy przedszkola , obserwowanie zmian w przyrodzie.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pływające statki”.
- Zabawa dramowa „Czym wybiorę się na wycieczkę?”, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
- Rozmowy w małych zespołach podczas zabaw dowolnych, wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- poprawnie prowadzi kulki
- wydłuża fazę wydechu
- utrzymuje równowagę
- utrzymuje porządek wokół siebie
- nazywa kolory
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- uważnie słucha opowiadania nauczycielki
- reaguje umówionym ruchem na zawarte w opowiadaniu słowa - hasła
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- reaguje na sygnał słowny
- rozwija wyobraźnię
- odkłada zabawki na swoje miejsce

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,6 I,5 IV,12 I,9 IV,5 IV,7 II,11 I,5 IV,1
III,9

Formy i metody pracy: Dzień 4.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce.
- „Myjnia samochodowa”, wykonanie masażyku koledze.
- Ćwiczenia poranne 3/II/18.
- Zajęcia rytmiki, zabawa inscenizowana do piosenki „Będę kierowcą”, naśladowanie głosem samochodu podczas zabawy do piosenki, rozpoznawanie odgłosów środków lokomocji z płyty CD, utrwalenie „Walczyka”.
- „Pojazdy”, konstruowanie pojazdów z nieużytków i gotowych elementów.
- Spacer wokół przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas leżakowania, wdrażanie dzieci do spokojnego odpoczynku.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po linie”.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa rysunkowa „Ufoludki”, dorysowywanie części ciała wymyślonej postaci w parach.
- Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

Cele operacyjne:
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- zgodnie współdziała z kolegą
- skacze obunóż w miejscu
- rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne
- konstruuje z różnych materiałów
- prawidłowo porusza się w parach
- spokojnie odpoczywa po obiedzie
- utrzymuje równowagę
- zgodnie współpracuje w parze z kolegą
- chętnie bawi się z kolegami

Obszar z podstawy programowej:
III,9 III,7 I,5 IV,7 IV,8 III,8 I,2 I,8 II,9 III,4

Formy i metody pracy: Dzień 5.
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-„Gimnastyka buzi i języka”, „Jedziemy na wycieczkę”.
- Zabawa grafomotoryczna, „Jaki to pojazd?”, łączenie kropek.
- Ćwiczenia poranne 3/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/II/18, prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, krążki w czterech kolorach, doskonalenie prawidłowej postawy ciała.
- Zabawa dydaktyczna „ Czym jadą misie?” klasyfikowanie pojazdów wg wielkości, koloru i przeznaczenia.
- Spacer wokół budynku przedszkolnego – dokarmianie ptaków w ogrodzie.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- „Zgadywanki obrazkowe” , rozpoznawanie na ilustracji różnych środków transportu.
- Zabawy dowolne, sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- dokładnie wymawia zgłoski
- łączy kropki
- rozwija zwinność całego ciała
- utrzymuje porządek wokół siebie
- prawidłowo czworakuje w przód
- klasyfikuje przedmioty
- dokarmia ptaki
- reaguje na sygnał słowny
- nazywa środki transportu
- sprzątają zabawki po zabawie

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,2 I,7 I,5 I,7 I,8 IV,12 II,7 I,5 IV,5 III,7

4 Tydzień: IDZIEMY NA ZAKUPY

Formy i metody pracy: Dzień 1.
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Jestem ja, jesteś ty”. Zabawy dowolne.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- Zabawa twórcza z działaniem „Kącik sklepowy”, wybieranie rekwizytów związanych z teatrem.
- Ćwiczenia poranne 4/II/18.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Wycieczka do pobliskiego sklepu samoobsługowego, rozmowa z ekspedientkami pracującymi w sklepie, oglądanie wyposażenia sklepu, bezpieczne poruszanie się w parach w czasie wycieczki, po powrocie omówienie wrażeń.
- Podczas odpoczynku – słuchanie muzyki relaksacyjnej z płyty CD.
- Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Podaj piłkę”.
- Zabawa tematyczna „W sklepie”, odzwierciedlenie wrażeń z wycieczki w zabawie.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i w czasie zabaw
- wybiera teatralne rekwizyty
- biega bez potrącania
- prawidłowo porusza się w parach
- rozmawia z pracownikami sklepu
- odpoczywa w ciągu dnia
- toczy piłkę do nauczycielki
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,1 I,5 III,7 IV,5 I,8 I,5 II,8 III,4

Formy i metody pracy: Dzień 2.
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
-W zabawie pt. „Wiatr”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na papierowe gwiazdki, wydłużenie fazy wydechowej.
- Zabawa gramatyczna „Co robi ekspedientka?” uściślanie wiedzy na temat pracy ekspedientki, prawidłowe stosowanie form fleksyjnych w mowie potocznej.
- Ćwiczenia poranne 4/II/18.
- Słuchanie i nauka piosenki „Zakupy”, sł. A. Nowak – Lenartowska, muz. H. Chrobak, zabawa ruchowa do słów piosenki, zabawa „Poruszaj się, jak zagram”.
- Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Sklep spożywczy”, zwrócenie uwagi na różnorodność produktów w sklepie.
- Spacer w okolicy przedszkola – określanie pogody, prawidłowe poruszanie się po chodniku.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- Zabawa dydaktyczna „Znajdź taką samą cenę”, odszukiwanie takich samych cen na towarach.
- Zabawy inicjowane przez dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- wydłuża fazę wydechową
- poprawnie stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- biega bez potrącania
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- wie, jakie przedmioty kupujemy w jakim sklepie
- prawidłowo porusza się po chodniku
- utrzymuje równowagę
- odszukuje takie same ceny
- sprząta po zabawie

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,5 IV,2 I,5 IV,7 IV,12 IV,15 II,11 I,5 IV,9
III,9

Formy i metody pracy: Dzień 3.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Gimnastyka buzi i języka” - „W sklepie zabawkowym”, ćwiczenia ortofoniczne, wyrabianie mięśni narządów mowy na zgłoskach: „tu, tru, dzyń, sz, ter, pach, uch, buch, der”.
- Ćwiczenia poranne 4/II/18.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/II/18, prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, krążki w czterech kolorach, ćwiczenia mięśni grzbietu i ramion.
- „Produkty do sklepiku”, praca techniczna.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na śniegu.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pajacyk i lalki”.
- Zabawy w kąciku sklepowym, przyjmowanie ról przez dzieci.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- dokładnie wymawia zgłoski
- reaguje na sygnał wzrokowy
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- rozwija wyobraźnię podczas pracy
- bezpiecznie bawi się na śniegu
- reaguje na sygnał słowny
- przyjmuje na siebie określone role
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,2 I,5 I,8 IV,1 IV,8 II,11 I,5 IV,1 III,9

Formy i metody pracy: Dzień 4.
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do zabaw w grupkach.
- Zabawa naśladowcza „Rób, to co ja”, porównywanie własnego schematu ciała ze schematem innych osób.
- Ćwiczenia poranne 4/II/18.
- Czynności samoobsługowe i higieniczne.
- Zajęcia rytmiki, zabawy rytmiczne przy akompaniamencie muzyki z płyt CD, Zabawa oparta na melodii piosenki „Zakupy”, instrumentacja piosenki przy pomocy instrumentów muzycznych.
- Słuchanie opowiadania „Pierwsze samodzielne zakupy Jagódki" zb. wł., układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Obiad – prawidłowe korzystanie ze sztućców i serwetki.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- Zabawa „Jaki smak, co za zapach?” – rozpoznawanie artykułów spożywczych po smaku.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa.

Cele operacyjne:
- bawią się z kolegami
- porównuje własny schemat ciała ze schematem dzieci
- skacze obunóż w miejscu
- ilustruje treść piosenki ruchem
- gra na instrumentach muzycznych
- układa historyjkę
- bezpiecznie porusza się w parach
– prawidłowo korzysta ze sztućców
- reaguje na sygnał słowny
- rozpoznaje artykuły spożywcze po smaku i zapachu
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z podstawy programowej:
III,9 IV,14 I,5 IV,7 IV,8 II,7 IV,5 I,3 I,5 IV,18
III,9

Formy i metody pracy: Dzień 5.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca z grupą dzieci i w ramach ppp.
- „Jaka to bajka?”, dobieranie odpowiedniej ilustracji do fragmentu opowiadania, kończenie bajki własnymi słowami.
- Ćwiczenia poranne 4/II/18.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/II/18, prowadzony metodą zabawowo - naśladowczą, pomoce: tamburyno, krążki w czterech kolorach, dokładne wykonywanie ćwiczeń wyprostnych.
- „Narzekania”, wiersz T. Plebańskiego, rozmowa na temat jego treści i zasad korzystania z mediów.
- Spacer wokół budynku przedszkola – sprawnie ubierają się i rozbierają.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- Zabawa usprawniająca koordynację wzrokowo-ruchową „Pstrykanie monetami”.
- Granie w gry planszowe, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji przegranej.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat minionego dnia w przedszkolu.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- opowiada treść utworu własnymi słowami
- utrzymuje równowagę
- prawidłowo biega na palcach
- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektronicznych
- zna nowoczesne urządzenia elektryczne
- sprawnie się ubiera i rozbiera
- zna potrzebę odpoczywania
- biega na potrącania
- pstryka monetą do celu
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- czeka cierpliwie na swoją kolej przy wypowiedzi

Obszar z podstawy programowej:
III,4 IV,2 I,5 I,8 IV,3 II,7 II,11 IV,11 I,2 I,4
I,5 IV,5 I,7 III,7 II,8

Literatura:

- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Raabe – super zajęcia dla grup młodszych i starszych
- „Tropiciele, czterolatek” – B. Dankiewicz, B. Gawrońska, I. Jabłońska – Gabrysiak, E. Raczek
- Poznanie środowiska przyr. – społ. – H. Woźniak
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz
- W wierszu i w piosence – B. Forma
- Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach – G. Kasdepke

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.