X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36733
Dział: Przedszkole

Wielkanocne jajko - wprowadzenie litery j,J. Zajęcia otwarte w grupie 6-latków

Zajęcia otwarte w grupie 6 latków ,, Tygrysków’’
TEMAT: Jajko wielkanocne- wprowadzenie litery j, J
DATA: 27.03.2018r
GRUPA WIEKOWA: 6- latki
PROWADZĄCA: mgr Anna Piasecka
CEL OGÓLNY:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat
- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej
- poznanie nowej litery j, J
- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej;
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wykonanie wspólnej pracy plastycznej

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- uważnie słucha i wypowiada się na określony temat
- zna wygląd, nazwę i brzmienie litery „J”
-podaje przykłady wyrazów na głoskę „j” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
-prezentuje wykonana wspólnie z rodzicami pisankę wielkanocną

METODY PRACY:
podające - rozmowa, objaśnienia, bajka
eksponujące – obserwacja i pokaz
problemowe – zadań do wykonania
praktyczne - samodzielnych doświadczeń
elementy metody Batii Strauss
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyty CD z muzyką, koperty z zadaniami list od zajączka, guziki, woreczki gimnastyczne, tablice demonstracyjne przedstawiające literę J, j, szablon jajka
FORMY PRACY:
- indywidualna
- zespołowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Powitanie.
Przywitanie rodziców i zebranych gości TAŃCEM ,,Poleczka’’
2. Wysłuchanie listu od Zajączka wielkanocnego
3. Rozwiązywanie zagadek przygotowanych przez Zajączka – otwieranie kopert oznaczonych liczbami od 1 do 7
A) Koperta 1 - ,rozwiązanie zagadek o jajku oraz odczytanie napisu globalnego ,,JAJKO’’
B) Koperta 2- Zajączkowa zabawa ruchowa w kole:
Jajko małe, jajko duże
Głowa prosto, ręce w górze,
Ręka prawa, ręka lewa
Tak kołyszą nam się drzewa
C) Koperta 3- Wysłuchanie opowiadania ,, Pisankowa bajeczka’’
- analiza słowna opowiadania
- przeliczanie słów w zdaniach czytanych przez nauczyciela
D) Koperta 4 - opowieść ruchowa o jajku
E) Koperta 5- wprowadzenie litery J, j do napisu podstawowego JAJKO
- wprowadzenie litery j, J – wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się i kończących się głoską J
- analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazu JAJKO -podziała na sylaby i głoski, przyczepianie pod literami odpowiedniego koloru kartoników.
- demonstracja litery J, j drukowanej małej i dużej oraz litery J, j pisanej- porównywanie wyglądu
- zabawa ruchowa ,, Na komende’’
- pisanie nowej litery w powietrzu oraz na plecach kolegi i koleżanki
- modelowanie litery drukowanej dużej J z kolorowych guziczków- wspólna praca dzieci i rodziców
F) Koperta 6 – Aktywne słuchanie muzyki klasycznej według metody Betii Strauss
Zabawa w kole z rodzicami z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych
G) Koperta 7- Wykonanie z pomocą rodziców pracy plastycznej ,, Moja najpiękniejsza pisanka’’
4. Zakończenie zajęć- oglądanie wykonanych pisanek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.