X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36702
Dział: Przedszkole

Zwierzęta na łące. Scenariusz zajęć

Zwierzęta na łące
Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6-letnich

Cele główne:
- zapoznanie z mieszkańcami łąki
- doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
- rozróżnianie głosek na początku i na końcu słów
- budowanie zdań poprawnych gramatycznie
- doskonalenie umiejętności tworzenia definicji na podstawie opisu
- rozwijanie myślenia
- określanie położenia przedmiotów
Cele operacyjne:
Dziecko:
- potrafi wymienić zwierzęta zamieszkujące łąkę
- dzieli nazwy zwierząt na sylaby
- wyróżnia głoski
- rozwiązuje zagadki słowne
- składa elementy w całość
- umieszcza sylwety zwierząt według polecenia N.
Środki dydaktyczne: plakat przedstawiający łąkę, sylwety zwierząt, np. żaby, bociana, biedronki, motyla, ślimaka, sylweta żaby podzielona na części dla każdego dziecka, karton, klej
Metody: grupowa, indywidualna
Formy: pokaz, rozmowa, wykonywanie zadań

Przebieg:
1.Prezentacja plakatu przedstawiającego jedynie rośliny na łące. Dzieci odpowiadają na pytanie N. „czego brakuje na łące?”
2.Dzieci rozwiązują zagadki słowne:
Na brzegu stawu żyją, z wieczora, czy też z rana,
Do wody dają nura, gdy słyszą krok bociana. (żaby)
Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko.(motyle)
O nocleg nie prosi, wędrując po świecie,
Bo swój domek nosi na własnym grzbiecie.(ślimak)
Powrócił do nas z dalekiej strony,
Ma długie nogi i dziób czerwony.(bocian)
Lata nad łąką w czerwonej kapotce,
A na tej kapotce jest kropka przy kropce.(biedronka)
3.Dzieci umieszczają sylwety zwierząt we wskazanym przez N. miejscu, np. bociana z prawej strony, biedronkę na listku trawy, ślimaka koło kwiatka...
4. Dzieci dzielą nazwy wymienionych zwierząt na sylaby: ża-ba, mo-ty-le, śli-mak, bo-cian ,bie-dron-ka.
5. Dzieci wskazują głoski na początku i na końcu omawianych słów.
6. Uczestnicy zajęć siadają przy stolikach i składają obrazki z żabą w całość i naklejają na kartonie.
7. Czynności porządkowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.