X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36688
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podwieczorek u przedszkolaka. Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci

Od kilku lat nasze przedszkole organizuje festyn rodzinny pod hasłem „Podwieczorek u przedszkolaka”.
Główną atrakcją rodzinnego festynu są oczywiście występy dzieci. Wychowawczynie wszystkich grup przygotowują specjalny występ artystyczny dla przybyłych gości. W pierwszej kolejności dzieci z grup młodszych żegnają swoich odchodzących z przedszkola kolegów i koleżanki a następnie grupy starsze w sposób oficjalny – polonezem i wzruszającą akademią żegnają swoich przyjaciół i wszystkich pracowników przedszkola. Mali – wielcy artyści rok z roku gromadzą pod sceną liczną publiczność. Po części oficjalnej na przedszkolaków czeka już tylko zabawa.
Dla dzieci najciekawszą część stanowią dmuchane zjeżdżalnie i baseny z kolorowymi piłeczkami, na których szaleństwom nie ma końca. Atrakcje stanowią także stoiska, przy których dzieci przechodzą metamorfozę i „przeistaczają” się w piękne motyle czy groźne zwierzęta.
Każdego roku Grono Pedagogiczne stara się uatrakcyjnić ten dzień wszelkiego rodzaju występami oraz pokazami. Brak tu zastoju i stagnacji i powtarzalności poszczególnych punktów programu. Aby uatrakcyjnić występy i uczynić je niepowtarzalnymi z roku na rok staramy się zapraszać w skromne progi naszego Przedszkola nowych niepowtarzalnych gości . I tak do chwili obecnej mięliśmy zaszczyt gościć:
- Przedstawicieli UG w Kłomnicach
- Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach pod kierownictwem Pana Marcina
Gały
- Zespół „Senioritki”
- Zespół „ Kłomnickie Płomyczki”
- Młodzież z kółka teatralnego GOK z przedstawieniem „Mały Książe”
- Zawodowe pary taneczne z pokazem tańca towarzyskiego i zumby .
Dodatkowo ciekawą i pełną humoru niespodzianką był montaż słowno – muzyczny pt. „Rzepka” w wykonaniu rodziców, których dzielnie wspierała jedna z naszych nauczycielek pani R. Mizera. Kolejną atrakcję stanowił konkurs recytatorski pod hasłem „Przyroda słowem malowana”, do którego z wielkim zaangażowaniem przygotowali się rodzice wraz z dziećmi oraz recyklingowy pokaz mody ekologicznej, który wzbudził uwagę i zainteresowanie publiczności. Nie zabrakło tutaj również pląsów, zabaw i konkurencje sportowych, w których aktywnie uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi. Podczas festynu serwowano również pyszne kiełbaski z grilla oraz słodkie domowe wypieki naszych kochanych mam. Na dzieci natomiast czekała wata cukrowa i popcorn. Oprócz walorów estetycznych i kulturalnych spotkanie to posiada również walory edukacyjne. A mianowicie poprzez uczestnictwo w wyżej wymienionym przedsięwzięciu nasi wychowankowie wzbogacają swoje dotychczasowe doświadczenia potrafią prezentować swoje umiejętności przed większą publicznością oraz uczą się godnego promowania grupy i przedszkola a także uczą się odpowiedzialności. Organizując tego typu imprezę kieruje nami jeden cel główny a mianowicie: wzmocnienie więzi emocjonalnej dzieci ze środowiskiem rodzinnym a także integracja z naszą lokalną społecznością. Jest to iście rodzinny dzień a rodzice są tylko dla dziecka. Takie uroczystości dostarczają wiele emocji i wrażeń. Każdy ma do wykonania zadania na miarę swoich możliwości. Pozytywne przeżycia towarzyszące uczestnikom , radość ze wspólnie spędzonego czasu z najbliższymi. Natomiast słowa podziwu i uznania kierowane pod adresem dzieci są dla nas motywacją do dalszej pracy.
„Rozwijanie kompetencji społecznych ,celem wspomagania zdrowia psychicznego małego dziecka”

„Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć JUTRO... Jego imię brzmi DZISIAJ!!!"

Wiek przedszkolny jest tym okresem w życiu człowieka, w którym najtrwalej kształtuje się Jego aktualne i przyszłe zachowania społeczno- moralne. Jest ono integralną częścią całego procesu wychowawczego i dokonuje się w ścisłym powiązaniu z innymi dziedzinami wychowania.
Wychowanie społeczno – moralne zintegrowane jest z realizacją zadań wychowania umysłowego, a także zdrowotnego i estetycznego. W praktyce bowiem istnieje ścisła współzależność pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wychowania i wszystkie powinny być harmonijnie realizowane . Szczególnie bliski związek zachodzi między rozwojem społeczno-moralnym a rozwojem umysłowym dziecka. Wychowanie społeczno- moralne pozostaje także w ścisłym związku z wychowaniem estetycznym. Bogate życie uczuciowe i rozwinięta wyobraźnia pozwalają lepiej rozumieć przeżycia innego człowieka, jego potrzeby, zachowanie i sprzyjają wyzwalaniu aktywności społecznej. Podobnie silny jest związek wychowania społeczno – moralnego i wychowania zdrowotnego Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę, ponieważ dziecko chętniej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Edukacja zdrowotna to wszystkie oddziaływania edukatora, uważa M. Sokołowska, które pozwalają człowiekowi (uczniowi):
* poznać lepiej siebie i swoje otoczenie (fizyczne i społeczne),
* dotrzeć i zrozumieć współzależność pomiędzy trzema podstawowymi wymiarami swojego zdrowia (fizycznym, psychicznym i społecznym),
* zgodnie z tą opinią dokonywać świadomych i samodzielnych wyborów (aspiracji, stylu życia, kolegów itp.), służących doskonaleniu swojego zdrowia.

Proces wychowania dziecka w wieku przedszkolnym pozostaje również w ścisłym związku z doświadczeniami społecznymi, jakie zdobywa ono w kontaktach z rówieśnikami, w życiu rodzinnym i w innych kontaktach społecznych.
Nawyki i przyzwyczajenia łatwo ulegają zapomnieniu jeśli nie są utrwalane, a szczególnie gdy dziecko znajduje się w nowym środowisku lub nieznanej dla niego sytuacji.
Cały okres wczesnego dzieciństwa, który upłynął dziecku w aprobującej go atmosferze, wśród kochających rodziców, powoduje, że samoocena dziecka jest wysoka. W momencie kiedy zetknie się z krytyką może nie umieć poradzić sobie z szeregiem emocji negatywnych, które niezrównoważone sukcesem i aprobatą mogą wpłynąć na zachowanie równowagi uczuciowej dziecka. Ten mały człowiek wchodząc w coraz bardziej skomplikowane relacje społeczne, którym musi podporządkować swoje pragnienia oczekiwaniom otoczenia, potrzebuje niesfałszowanego, szczerego zainteresowania dzieckiem, jasnych i czytelnych komunikatów dotyczących zasad obowiązujących grupie . Dziecko łatwiej i chętniej postępuje w sposób zgodny z wymaganiami dorosłych, gdy je rozumie i aprobuje, niż wtedy, gdy mu się je narzuca bez uzasadnienia.
Nasze przedszkole wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci, wdrożyło w swej pracy dydaktyczno – wychowawczej międzynarodowy program, który wspiera rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Partnership for Children.
„PRZYJACIELE ZIPPIEGO”, bo tak brzmi nazwa tego Programu przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-9 lat. Promuje on dobre samopoczucie małych dzieci. Pokazuje, jak radzić sobie z trudnościami i uczy wykorzystywać nabyte umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne, bycie asertywnym , które pomaga dziecku w nabywaniu zdolności zachowania spokoju w sytuacji kryzysowej i jest przejawem umiejętności kontrolowania własnego losu a także pozwala uniknąć zbędnego stresu.
Program składa się z sześciu części - jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w Przedszkolu w Kłomnicach, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
• Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują trójkę bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Pokazuje Jak mówić to, co chce się powiedzieć; Jak słuchać uważnie ;Jak prosić o pomoc ;Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem; Jak mówić przepraszam; Jak radzić sobie z prześladowaniem; Jak rozwiązywać konflikty; Jak adaptować się do nowych sytuacji; oraz Jak pomagać innym .
Dzieci wspólnie uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda z sześciu części porusza inny problem bliski dziecku. Ponieważ każdego dnia w grupie wszyscy doświadczamy różnych emocji – radości, smutku, gniewu, zazdrości, rozczarowania.
Uczestnicy wspólnie dochodzą do wniosku, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a właściwie jest zawsze kilka rozwiązań. Pamiętając jednak o tym aby tym wyborem nie krzywdzić innych. Każde nowe zajęcia, czynność, nowe zachowanie powstaje na bazie uprzednich doświadczeń dziecka. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, dramy, zabawy integracyjne, muzyka. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.
Realizując treści zawarte w tym programie wspieramy rozwój emocjonalny naszych wychowanków.

Paulina Flasza, Joanna Jagusiak Nauczycielki Przedszkola w Kłomnicach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.