X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36659
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Do czego służą regulaminy?

Cele lekcji:
Uczeń:
• potrafi wyjaśnić swoimi słowami pojęcie regulaminu,
• potrafi wskazać po co potrzebne są regulaminy,
• potrafi wymienić miejsca i sytuacje, w których obowiązują regulaminy,
• potrafi wskazać korzyści płynące z obecności regulaminów w naszym życiu,
• potrafi wymienić regulaminy obowiązujące w szkole.
Metody pracy:
• praca na platformie edukacyjnej – ćwiczenia interaktywne,
• burza mózgów,
• rozmowa kierowana,
• zabawa taneczna
• prezentacja multimedialna.
Pomoce:
• ćwiczenia interaktywne z platformy edukacyjnej https://learningapps.org/ ,
• prezentacja multimedialna,
• dla każdego z uczestników po dwa klocki lub kartoniki w kolorach zielonym i czerwonym,
• przykładowe regulaminy obowiązujące w szkole.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i sprawdzenie listy obecności.
2. Wspólnie z nauczycielem uczniowie wykonują ćwiczenie na platformie edukacyjnej https://learningapps.org/ Ćwiczenie polega pogrupowaniu zachowań na właściwe – dopuszczalne w szkole i zachowania niewłaściwe, czyli takie, które w szkole nie powinny mieć miejsca. Proponowane zachowania właściwe: jestem grzeczny, odrabiam lekcje, jestem odpowiednio ubrany, przynoszę potrzebne przybory szkolne, pomagam kolegom w szkole Proponowane zachowania niewłaściwe: nie słucham poleceń nauczycieli, , nie przynoszę potrzebnych przyborów szkolnych, ubieram się w krzykliwe i niechlujne ubrania, przezywam koleżanki, biję kolegów. Ćwiczenie to można wykonać także bez użycia platformy edukacyjnej, zapisując zachowania na kolorowych kartonikach i grupując je po dwóch stronach tablicy lub w każdy inny dowolny sposób.
3. Wspólnie z uczniami oceniamy efekty naszej pracy i wyciągamy wniosek, że nie wszystko w szkole jest dozwolone.
4. Zastanawiamy się teraz skąd wiemy, co jest dozwolone a czego robić nie wolno. W tym celu uczniowie za pomocą platformy edukacyjnej https://learningapps.org/ rozwiązują krzyżówkę, której hasło brzmi: regulamin.
5. Uświadamiamy uczniom cel lekcji.
6. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Co to jest regulamin?
Gdzie spotykamy się z regulaminami?
Czy są one potrzebne, czy nie i dlaczego?
7. Teraz wyświetlamy prezentację multimedialną, której treść stanowią wiadomości dotyczące regulaminu, zadań jakie spełnia w życiu społeczeństwa. Rozmawiamy z uczniami o regulaminach obowiązujących w szkole: regulamin samorządu uczniowskiego, regulamin stroju szkolnego, regulamin szatani szkolnej, regulamin sali gimnastycznej, regulamin pracowni, w której dzieci mają lekcje.
8. Na kolejnych slajdach przedstawiamy uczniom krótki dostosowany do ich możliwości wyciąg z regulaminów obowiązujących w szkole. Omawiamy z uczniami poszczególne slajdy.Celem ćwiczenia jest uświadomienie maluchom, że są członkami samorządu uczniowskiego i przysługują im należne z tego tytułu prawa, ale muszą także wywiązywać się z nakazanych regulaminem obowiązków.
9. Pytamy uczniów o jeszcze jeden ważny regulamin, który obowiązuje wszystkich w życiu codziennym, od przestrzegania którego zależy nasze zdrowie i życie zwłaszcza w drodze do szkoły i w drodze do domu.
10. Krótko omawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze.
11. Prosimy uczniów aby z wcześniej przygotowanych pudełek wzięli dwa klocki: jeden w kolorze zielonym - do prawej ręki, drugi w kolorze czerwonym - do lewej ręki.
12. Omawiamy z uczniami zasady przechodzenia przez jezdnię zgodne z sygnalizacją świetlną.
13. Zabawa taneczna do utworu: „Piosenka o zasadach na jezdni”. Dzieci śpiewają refren piosenki i pokazują zielony klocek przy zielonym świetle, czerwony klocek przy czerwonym świetle.
14. Podsumowanie zajęć, którego celem jest zebranie informacji o obowiązujących regulaminach.
15. Ewaluacja: na tablicy przyczepiamy dwa emotikony jeden z uśmiechniętą buźką, drugi ze smutną. Prosimy uczniów aby ocenili czy podobała im się lekcja, jeśli tak dzieci stają po stronie wesołej buźki, jeśli nie po stronie smutnej buźki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.