X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36522
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Odwaga - to brzmi dumnie... Scenariusz lekcji bibliotecznej w oparciu o fragment książki "Balsam dla duszy nastolatka"

Temat: Odwaga to brzmi dumnie...
Cele – uczeń
• Wyjaśnia znaczenie słowa odwaga
• Wyszukuje w słowniku synonimów wyrazy bliskoznaczne do słowa odwaga
• Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla człowieka odważnego
• Potrafi wymienić postacie z historii i literatury, które wykazały się odwagą
• Potrafi określić, czy sam jest odważny i uzasadnić swoją opinię
Metody pracy:
• Praca w grupach
• Burza mózgów
• Praca ze słownikiem
• Dyskusja
• Praca w oparciu tekst
Środki:
• Kolorowe karteczki samoprzylepne
• Kolorowe flamastry
• Słowniki synonimów
• Tekst książki „Balsam dla duszy nastolatka” (opowiadanie pt.: „Odwaga”)
• Mikrofon

Przebieg zajęć:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności.
2. Losowo dzielimy uczniów na pięcioosobowe grupy.
3. Każdej grupie rozdajemy kolorowe karteczki samoprzylepne i kolorowe flamastry.
4. Na tablicy nauczyciel przypina duży napis ODWAGA.
5. Członkowie poszczególnych grup mają wymyślić lub wyszukać w słownikach synonimów jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do słowa odwaga.
6. Po skończonej pracy przedstawiciele poszczególnych grup podchodzą do tablicy i przypinają karteczki z synonimami do słowa ODWAGA
7. Omawiamy z uczniami wyniki ich pracy, ustalamy które wyrazy pojawiały się najczęściej i dlaczego akurat spośród wielu zamieszczonych w słowniku wybrali uczniowie.
8. Zapisujemy na tablicy temat lekcji.
9. Teraz prosimy uczniów aby w grupach dokonali burzy mózgów i przygotowali listę najodważniejszych ich zdaniem bohaterów historycznych i literackich.
10. Poszczególne grupy prezentują efekty pracy, krótko uzasadniając swoje wybory.
11. Prosimy uczniów aby przez chwilę zastanowili się i spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy ja jestem odważnym człowiekiem? Jeśli tak to dlaczego?
12. Chętni uczniowie prezentują swoje refleksje na forum klasy. Pozostali tylko słuchają wypowiedzi kolegów, w myślach rozważając czy to co usłyszeli jest prawdą. Nie komentujemy wystąpień kolegów, zwłaszcza negatywnie.
13. Kolejna część lekcji będzie poświęcona tekstowi. Nauczyciel głośno czyta całemu zespołowi jedno z opowiadań zamieszczonych w książce „Balsam dla duszy nastolatka” – „Odwaga”.
14. Uczniowie w skupieniu wysłuchują prezentowanego tekstu.
15. Po odczytaniu następuje dyskusja na temat treści przeczytanego fragmentu.
16. Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami po wysłuchaniu tekstu,
• mówią o odwadze jednej z bohaterek,
• zastanawiają się, czy łatwo przeciwstawić się grupie rówieśniczej nawet w słusznej sprawie,
• ustalają, czy w ich zespole klasowym lub szkolnym jest ktoś osamotniony, komu wszyscy dokuczają,
• uświadamiają sobie, że bardzo łatwo z agresora stać się ofiarą,
• zastanawiają się czy mieliby odwagę rzucić lub podjąć wyzwanie, które rzuciła bohaterka tekstu
• kolejny raz w myślach starają się odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jestem odważny? Czy przeciwstawiam się złu, którego jestem świadkiem?
• chętni uczniowie dzielą się swoimi refleksjami i postanowieniami.
17. Ostatnim etapem lekcji są publiczne podziękowania wygłaszane przez uczniów na forum klasy na wzór tych, o których była mowa w przytoczonym tekście.
18. Chętni uczniowie wychodzą na środek, biorą do ręki mikrofon i dziękują swoim koleżankom i kolegom, np. Dziękuję mojej przyjaciółce Justynie za to że zawsze jest przy mnie i zawsze mogę na nią liczyć. Dziękuję mojemu koledze Waldkowi, za to, że pomógł mi zrozumieć zadanie z matematyki, itd. Ostatnim, który zabiera głos w tej części lekcji jest nauczyciel, który dziękuje uczniom za wspaniałą lekcję ich aktywność i zaangażowanie.
19. Na zakończenie lekcji każdy uczeń tworzy bądź przywołuje sentencję dotyczącą odwagi, którą chciałby uczynić mottem swojego życia.
20. Tuż przed dzwonkiem, w pobliżu drzwi umieszczamy wydrukowaną na kartce tarczę i flamaster. Prosimy uczniów, aby wychodząc z klasy ocenili atrakcyjność zajęć stawiająckropkę w odpowiednim miejscu tarczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.