X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36567

Scenariusz mszy św. na rocznicę szkoły

Ks. Jarosław Zawadzki

Scenariusz Mszy Św. z okazji 70-lecia ZSDiOŚ w Zwierzyńcu – Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 roku.

Ministranci służący podczas Mszy św.:
1. Pieśń na wejście – (z organistą "Boże coś Polskę przez tak liczne wieki...")

2. Znak krzyża

3. Powitanie i wprowadzenie do liturgii.

4. Podanie intencji. (Z okazji 70-ciolecia ZSDiOŚ o Boże błog., potrzebne łaski do życia dla wszystkich uczniów tej szkoły, nauczycieli i pracowników)

5. Liturgia Słowa

Czytanie I (z dnia): Ef1, 11-14; -

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY –
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12)

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 32 (31), 22

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA i Homilia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».
Oto słowo Pańskie.

6. Modlitwa wiernych

Kapłan: Zjednoczeni z naszym Zbawicielem z ufnością błagajmy Ojca, który jest w niebie.

Śpiew z gitarą po każdym wezwaniu(Wysłuchaj nas Panie...)

Maksymilian:
- Módlmy się o potrzebne łaski dla wspólnoty Kościoła i jego Pasterzy, aby prawda o Królestwie Niebieskim mogła rozbrzmiewać coraz szerzej i skuteczniej.

- Módlmy się o pokój na świecie, aby był on głównym celem w podejmowanych decyzjach rządzących.

- Módlmy się o wytrwałość dla chorych i cierpiących, aby znaleźli ukojenie swojego bólu w Chrystusie.

- Módlmy się za wszystkich nauczycieli w Dniu ich święta aby realizując swoje powołanie mieli radość i pokój w sercach.

- Módlmy się w intencji tej Mszy św. z okazji 70-ciolecia ZSDiOŚ o Boże błog., potrzebne łaski do życia dla wszystkich uczniów tej szkoły, nauczycieli i pracowników.

- Módlmy się o radość wieczną dla naszych bliskich zmarłych, dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły ZSDiOŚ w Zwierzyńcu, aby mogli dostąpić zbawienia.

-Módlmy się o umocnienie w wierze dla nas tu zgromadzonych, aby nie brakło nam pokory w służeniu innym.

Kapłan: Miłosierny Ojcze, racz wysłuchać nasze prośby i kieruj naszymi drogami, abyśmy mogli w królestwie niebieskim oglądać oblicze Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
7. Pieśń na Ofiarowanie Darów: ( Z rąk kapłańskich... lub z młodzieżą – Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca...)

8. Liturgia Eucharystyczna

9. Pieśń na Komunię św. ( U drzwi Twoich stoję Panie...lub z młodzieżą Na nowo stwarzaj mnie...)

10. Pieśń po Komunii św. (Dziękujemy Ci Ojcze nasz... lub z młodzieżą - Tak mnie skrusz...)

11. Podziękowanie i błogosławieństwo

12. Pieśń na zakończenie (z organistą)

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.