X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36566

Peregrynacja Krzyża

Ks. Jarosław Zawadzki

Hasło peregrynacji Krzyża przed ŚDM: „PAMIĘTAJ NA JEZUSA”. (dekoracja)

Scenariusz Peregrynacji:


1. 9.30 Spotkanie na Sali Gimnastycznej

Ksiądz. Monika Rybczyńska - autorka logo na ŚDM w Krakowie mówi tak:
Światowe Dni Młodzieży w Rio to było niesamowite przeżycie. Nigdy nie zapomnę tego, co tam zobaczyłam. A zobaczyłam młody żywy Kościół, który wierzy w Jezusa i się tego nie wstydzi. Zobaczyłam prawie 4 miliony młodych ludzi, którzy klęczą przed Najświętszym Sakramentem i przeżywają coś niezwykłego. Dlatego, jeśli ktoś chce zobaczyć prawdziwą radość bez udawania, jeśli ktoś szuka prawdy, to musi poznać Światowe Dni Młodzieży. To jest to, czego młodzi ludzie szukają! Ja przynajmniej znalazłam!
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., obchodziliśmy XXIX Światowy Dzień Młodzieży. To ważny dzień, ponieważ młodzi Polacy odebrali w Rzymie od swoich rówieśników z Brazylii symbole Światowych Dni Młodzieży - krzyż i ikonę Matki Bożej. Jest to początek duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 r. w Krakowie, których widzialnym znakiem jest dziś peregrynacja symboli w naszej szkole. Peregrynacja - uroczyste przenoszenie albo przewożenie - Krzyża i Obrazu Matki Bożej. Zgodnie z intencją św. Jana Pawła II, ma ona specyficzny charakter. Krzyż i Obraz Matki Bożej nie zatrzymują się tylko w kościołach, ale wędrują tam, gdzie żyje człowiek: do szkół, szpitali, domów dziecka, zakładów karnych, by wszędzie tam nieść nadzieję płynącą z Ewangelii.
Krzyż ŚDM, zwany też Krzyżem Młodych, wędruje po całym świecie, docierając do milionów serc nie tylko młodych ludzi. Od samego początku był wiernym świadkiem światowych spotkań młodzieży. Święty Jan Paweł II podarował go młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Papież mówił wtedy: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Te słowa są wypisane na Krzyżu ŚDM.
Podjęcie Krzyża na swoje ramiona to pokazanie, że idea Światowych Dni Młodzieży to wybór Jezusa i kroczenie drogą Jego Krzyża. Dlatego zaraz wyjdziemy przed szkołę aby oczekiwać na Ikonę Maryi i Krzyż, które podejmiemy i wniesiemy do naszej szkoły.
Krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii. Do tej pory Krzyż ŚDM był w Polsce dwa razy.
Jezus daje wam swoją Matkę - napisał do młodych Jan Paweł II.
W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Powiedział wówczas: Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia.
Ta Ikona Maryi - jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie.
Te dwa znaki ŚDM peregrynują po całym świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

Wyjdźmy teraz przed szkołę i zechciejmy z wiarą podejść do tego, co dla nas święte.

CZĘŚĆ II W SZKOLE

1. Piosenka przy wejściu krzyża i ikony, które wnosi młodzież – (Drogą via – Zespół)
2. Piosenka z pokazywaniem przez młodzież: „Raduje się dusza ma”.
„Wielkiej lekcji umiłowania Chrystusowego Krzyża udzielił nam Ojciec Święty w Wielki Piątek 2005 r. Jan Paweł II nie uczestniczył osobiście w nabożeństwie pamiętnej Drogi Krzyżowej odprawianej w Koloseum, na 8 dni przed swą śmiercią. Dzięki przekazowi telewizyjnemu trwał na modlitwie w łączności z uczestnikami Drogi Krzyżowej. Pod koniec rozważań Męki Chrystusa Papież poprosił o krzyż. Ojciec Święty z trudem utrzymywał podany mu krzyż. Tulił się do niego, dotykał czołem. Mówiono wówczas: To nie Papież dźwigał krzyż, ale to krzyż wtedy dźwigał Papieża.”
Czasem wydaje nam się, że nasze krzyże są bardzo ciężkie. Warto spojrzeć jeszcze przez chwilę na „naukę krzyża”, którą daje nam Jan Paweł II: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie”

Krzyż Światowych Dni Młodzieży przypomina nam dzisiaj o naszej odpowiedzialność za krzyż, naszej pracy przy krzyżu. Jest refleksją nad naszym zaangażowaniem w życie Kościoła.
Chrystus nie ma rąk, ma tylko nasze ręce
aby dzisiaj pracować.
Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi
aby prowadzić ludzi Swoją drogą.
Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta
aby mówić o Sobie ludziom.
Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc
aby przyciągać ludzi do Siebie.

Krzyż jest drogą i bramą, a nie końcem. Tam, gdzie on się pojawia, już „przebija” radość Zmartwychwstania.

Jezus zaprasza każdego z nas mówiąc: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Krzyż. Skąd się wziął Krzyż? Nie chodzi tylko o przedmiot, symbol. I nie chodzi tylko o procesję na Lednicy, Rzymie lub gdziekolwiek indziej. Przyjęcie widzialnego Znaku powinno oznaczać, iż rzeczywiście przyjmujemy w swoim życiu Krzyż – nie „jakiś-tam”, ale Krzyż samego Chrystusa, z którym łączymy swój własny.
Uczeń II.
Od samego początku wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem Światowych Dni Młodzieży. Podarowany młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”.

Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:

„Ponieście go na cały świat jako znak miłości,
którą Pan Jezus umiłował ludzkość
i głoście wszystkim,
że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym
jest ratunek i odkupienie”.

Zamknij oczy i przez wiarę przybliż się, przytul się ze swoim duchowym krzyżem do Krzyża Jezusa.
Podziękuj Mu za Jego miłość wyrażoną w oddaniu życia - za śmierć krzyżową, za możliwość współcierpienia z Nim, za możliwość łączenia przez wiarę swojego krzyża z Jego Krzyżem - choć może tego nie rozumiesz i trudno ci uwierzyć. Chwila ciszy.
Poproś Go o światło, siłę, mądrość, cierpliwość, zaufanie i miłość w niesieniu swojego krzyża.
Chwila ciszy.

Ksiądz. Będziemy śpiewać Hymn ŚDM - Zespół.
W tym czasie podchodzimy i każdy niech zostawi zapisany na kartce swój grzech, swoją słabość, albo prośbę o pomoc, coś co chciałby aby Chrystus wziął na drzewo krzyża, aby w ten sposób wyrazić naszą prośbę i potrzebę Boga w życiu. Tych karteczek nikt nie będzie czytał. Ich treść będzie znał tylko Chrystus. Po złożeniu karteczki całujemy Krzyż Św. i odchodzimy modlić się w ciszy. Niech to będzie nasza modlitwa adoracji.

W czasie Adoracji: Hymn; Matko życia

Odmówimy za chwilę wspólnie modlitwę, którą mamy na kartkach, została ona napisana z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Polsce. Po modlitwie młodzież przekaże krzyż i Ikonę Matki Bożej.
Modlitwa na Światowy Dzień Młodzieży:

Modlitwa na zakończenie
„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami”.
Piosenka Matko Mojego Wezwania - Zespół

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.