X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36503
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Scenariusz zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasie III

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji matematycznej w klasie III e

Prowadzący: mgr Katarzyna Zdziebłowska
Krąg tematyczny: Działania na liczbach.
Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem
progu dziesiątkowego
Termin realizacji: 02.12.2016r.

Cel główny:
• doskonalenie dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
• utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
• kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zwycięstwa i porażki.
Cele szczegółowe.
Uczeń potrafi:
- udzielać odpowiedzi na pytania(1.3c);
- zgodnie współpracować z innymi w zabawie i w nauce (5.4.);
- dodawać i odejmować w zakresie 100 (7.5.);
- zna pojęcia „suma’ i „różnica” (7.5);
- utworzyć liczby według podanych warunków (7.4,7.5)
- wskazać liczbę dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych (7.3.);
- stosować poznane i własne strategie dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych(7.5)
- dostosować się do zasad i właściwie zachować w sytuacji zwycięstwa i przegranej(5.4, 10.3d)
- przestrzega reguł i zasad obowiązujących w zabawie, współpracuje w sytuacji zadaniowej i grzecznie zwraca się do innych (11.7)

Metody:
- podająca: wyjaśnianie;
- działań praktycznych: gry i zabawy dydaktyczne;
- aktywizujące.

Formy pracy:
- zbiorowa;
- grupowa, w parach

Środki dydaktyczne: krążki z działaniami –matematyczny „naleśnik”, łopatka kuchenna, karty do gry (bez 10), żetony, kartoniki z cyframi, kartka, długopis, dwa kółka dla każdego ucznia - 1czerwone i 1 zielone

Przebieg zajęć

1. Powitanie.

2. Zapoznanie uczniów z celami zajęć:
- Na dzisiejszych zajęciach będziemy doskonalić dodawanie i odejmowanie poznanymi sposobami podczas zabawy i gier matematycznych. Bawiąc się będziecie równocześnie doskonalić swoje umiejętności matematyczne i współpracę z kolegami/ koleżankami.

3. Zabawa „matematyczne naleśniki” - na krążkach napisane są działania na:
dodawanie, odejmowanie . Odwrotna strona „naleśnika” to wynik działania (kolor – wyznacza stopień trudności: czerwone – najtrudniejsze, żółte – średnie, niebieskie łatwe). Uczniowie nabierają „naleśnik” na łopatkę i podają wynik – sprawdzają samodzielnie przez odwrócenie „naleśnika” na drugą stronę. Za poprawnie wykonane obliczenie zbierają żetony - punkty. Wygrywa ta osoba z grupy, która zbierze więcej żetonów. Dalszy ciąg zabawy to układanie wyników rosnąco lub malejąco i utworzenie hasła „Matematyczne gry i zabawy to wesoła i świetna rozrywka”

4. Poszukaj swojej pary – uczniowie otrzymują kartoniki z cyframi i tworzą pary według podanego warunku. Nauczyciel zwraca uwagę, że może być taka, iż nie wszyscy będą mieli parę.
Np.: dobierzcie się w pary tak, by liczba dwucyfrowa którą utworzycie:
- była parzysta;
- była nieparzystą;
- maiła cyfrę dziesiątek większa od cyfry jedności;
- maiła cyfrę jedności większa od cyfry dziesiątek;
- miała cyfrę jedności o 1 mniejszą niż cyfra dziesiątek;
- miała cyfrę dziesiątek o 3 większą niż cyfra jedności;
- by suma obu cyfr była równa: 5, 7 itp.;
- by różnica obu cyfr była równa: np. 2, 6itp.
Uczniowie podają utworzone cyfry, kontrolują poprawność wykonywanego zadania.

5. Plus dla ciebie – gra w parach. Każde dziecko losuje po 4 karty z zestawu i układa dwie takie liczby dwucyfrowe, aby suma lub różnica (według instrukcji nauczyciela) była jak najbliższa100. Osoba, której poprawny wynik będzie bliższy 100 zbiera karty. Uczniowie mogą wykonywać obliczenia na kartkach dowolnym, poznanym sposobem.

6. Zabawa prawda/ fałsz – nauczyciel podaje zdania, a zadaniem uczniów jest ocenić ich poprawność poprze podniesienie odpowiedniego koloru kółka: zielony – prawda, czerwony – fałsz.
Przykłady stwierdzeń do oceny poprawności przez uczniów:
Liczby w dodawaniu to składniki.
Liczba 46 ma 6 dziesiątek.
Największą liczbą dwucyfrową jest 90.
Suma cyfr 25 i 14 wynosi 39.
Wynik odejmowania to odjemna.
Różnica liczb 98 i 44 to 54.
Liczba 100 jest liczbą parzystą.
Liczba 70 jest liczbą dwucyfrową.
Wynik dodawania to suma.

7. Podsumowanie i ocena pracy.
• Które zadanie podobało wam się najbardziej?
• Co ćwiczyliśmy podczas tych zabaw? Jakie umiejętności?
• Czy matematyka może być rozrywką?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.