X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36483
Przesłano:

Dodawanie w zakresie 10

Temat jednostki lekcyjnej: Dodawanie w zakresie 10

Podstawa programowa:
Edukacja polonistyczna – posługuje się ze zrozumieniem określeniami głoska, litera;
Edukacja matematyczna – zapisuje liczby cyframi, dodaje w zakresie do 10.

Cele lekcji:
- ustala liczbę liter w wyrazie
- dodaje w zakresie 10
- rozkłada liczbę na składniki
- w twórczy sposób rozwiązuje problemy

Cel lekcji w języku ucznia:
- wykonam dodawanie w zakresie 10

Metody pracy:
- słowna
- działań praktycznych

Formy pracy:
- zbiorowa
- w parach
- indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy
- podręcznik z ćwiczeniami
- zeszyt przedmiotowy

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel wita uczniów i sprawdza listę obecności.
2. Prowadzący pyta uczniów, jaką cyfrę poznali ostatnio; zapoznaje dzieci z celem zajęć.
3. Nauczyciel prosi dyżurnego o rozdanie dzieciom kart pracy zawierających tytuły filmów / bajek animowanych. Następnie wyjaśnia polecenie: należy policzyć, ile jest liter w każdym wyrazie danego tytułu i dodać cyfry do siebie. Suma cyfr nie może być większa niż 10.
Przykład:
Strażak Sam
7 + 3 = 10
Nad pierwszym przykładem uczniowie pracują wraz z nauczycielem. Pozostałe wykonują samodzielnie.
Super Wings
5 + 5 = 10
Nauczyciel, przy pomocy patyczków, losuje dzieci, które kolejno podchodzą do tablicy i zapisują pod odpowiednimi tytułami działania.
Właściwy zapis powinien wyglądać następująco:
Toy Story
3 + 5 = 8
Mami Fatale
4 + 6 = 10
Miś Yogi
3 + 4 = 7
Piotruś Pan
7 + 3 = 10

4. Prowadzący prosi uczniów o otwarcie podręczników. Chętny uczeń czyta polecenie. Następnie uczniowie samodzielnie uzupełniają zapis zgodnie z rysunkami. Obliczają działania. Sprawdzenia dokonują w parach; później na tablicy wspólnie z nauczycielem.
5. Nauczyciel rysuje na tablicy dwa zbiory. W jednym umieszcza trzy litery (MIŚ). Prosi chętnego ucznia o uzupełnienie drugiego zbioru tak, aby suma obydwu wynosiła 10 (uczeń powinien ułożyć w nim 7 liter np. USZATEK). Z użytych liter dzieci układają nazwę bohatera MIŚ USZATEK. Jeśli czas pozwoli można utworzyć inne zbiory np. ze słowa NIEDŹWIEDŹ.
6. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie kolejnego zadania w zeszycie przedmiotowym. Należy rozłożyć liczbę 10 na składniki. Uczniowie pracują maksymalnie 10 minut i zapisują samodzielnie w zeszytach swoje pomysły. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania i koryguje błędy.
7. Podsumowanie.
Nauczyciel rzuca kostką, na której znajdują się rozpoczęte zdania: "Najbardziej podobało mi się..., Dzisiaj dowiedziałem się, że..., Na pewno zapamiętam..., Chętnie wrócę do..., "Najtrudniejsze było...". Uczniowie kończą wylosowane zdanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.