X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36437
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I półrocze

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Grupa liczy 13 dzieci (6 dziewczynek i 7 chłopców), wszystkie dzieci to dzieci 5 letnie. Praca dydaktyczno – wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:
 Program autorski według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochraniać wychowując”
 Program wspomagający „Kolorowy Start” wydawnictwa MAC.
Głównym celem pracy dydaktyczno – wychowawczej było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.
W ciągu całego półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania ustalonego na początku roku kodeksu przedszkolaka, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia. Wiele uwagi poświęcono na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowania pięknem przyrody, wpajano elementarne zasady ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. Przekazywane treści zostały uatrakcyjnione przez spotkanie z policjantką zaproszoną do przedszkola ale również poprzez wycieczkę do Komendy Policji w Sanoku gdzie dzieci obejrzały bajkę edukacyjną dotyczącą w/w tematu, a także zwiedziły budynek zapoznając się dokładniej z pracą Policji. Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj.:
- dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązującego pieszych
- przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych
- rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach (ulica, chodnik itp.)
- wiedzą jak się ubrać w zależności od pogody
- wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy
- umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w Sali i w ogrodzie
- zdają sobie sprawę, że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu włączać
- starają się opanować chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu nerwowego.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej stwarzano sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej:
- w październiku wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych dla dwóch grup przedszkolnych z okazji Dnia Czerwonego Jabłuszka, na których m. in. poznały wartości odżywcze jabłek, degustowały je oraz uczestniczyły w zabawach ruchwowych
- w listopadzie można było podziwiać ich występ artystyczny podczas akademii z okazji Święta Niepodległości i urodzin naszego patrona bł. Edmunda Bojanowskiego
- końcem listopada bawiły się na zabawie andrzejkowej
- w styczniu odbyła się zabawa choinkowa
- z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowano tradycyjne Jasełka, które mieliśmy również okazję przedstawić rodzicom i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu
- również w styczniu odbył się w ochronce Koncert Kolęd, który umożliwił dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności i zdolności wokalnych.
Dzieci wychodziły na spacery i bawiły się na przedszkolnym placu zabaw poznając w ten sposób otaczający naś świat. W grudniu pojechaliśmy na wycieczkę by w Sanockim Domu Kultury obejrzeć bajkę pt. „Pierwsza gwiazdka”.
W w yniku systematycznej pracy w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych dzieci rozwijały:
- umiejętność logicznego myślenia matematycznego w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, orientacji w przestrzeni oraz zbiorów w oparciu o klasyfikację przedmiotów
- umiejętności rozwijania mowy i myślenia w zakresie wypowiadania się całymi zdaniami, odpowiadania na pytania, kończenia opowiadań itp.
- sprawności manualne poprzez malowanie farbami, rysowanie różnymi rodzajami kredek, wyklejanie wydzieranką i plasteliną, robienie przestrzennym i płaskich prac plastycznych z użyciem np. płyt CD,
- sprawności fizyczne poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zestawach zabaw ruchowych prowadzonych różnymi metodami (elementy pedagogiki zabawy R. Labana, W. Sherbone, K. Orffa oraz zabaw z chustą animacyjną Klanza a także grach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym i na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej)
- wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach rytmicznych oraz poprzez udział w zajęciach tanecznych.
Ponadto dzieci brały udział w przedstawieniach teatralnych wystawianych przez zapraszane teatrzyki m. in. teatr „Profil”, który wystawił spektakl pt. „Cześć Tuwim”, teatr lalek „Pinokio” z Nowego Sącza ze spektaklem „Dzielny Tomek – Kompan Reksia”, dzieci były w kinie na bajce pt. „Pierwsza gwiazdka” i „Dudi cala naprzód”.
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania. Przejawiając prawdziwą troskę o dzieci to zaufanie w jakimś stopniu udało się zdobyć. Różne formy kontaktów z rodzicami, świadomość iż dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem lecz prawem, wystawiane wytwory pracy dzieci, widoczne ich postępy sprawiły, że rodzice są gotowi wiele zrobić dla przedszkola oraz dzieci. Najmilsze są momenty, kiedy rodzice dzielą swą radość widząc postępy jakie czynią dzieci a niejednokrotnie proszą o rady i wsparcie w pracy nad trudnościami w rozwoju dziecka.
W pierwszym półroczu odbyło się zebranie z rodzicami a na bieżąco prowadzone są konsultacje według potrzeb rodziców.

Wnioski do dalszej pracy:

- praca z dziećmi na programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
- kontynuacja programu „Kolorowy Start” wydawnictwa MAC oraz programu autorskiego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochraniać wychowując”
- wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
- kształtowanie umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych (panowanie nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów)
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem.

Ewa Józiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.