X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36309
Przesłano:

Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza

Klasa I

Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. ............oraz sześcioletnia............ Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach. Spędzają wspólnie czas na przerwach, świetlicy. Część osób odwiedza się również po szkole. Przyjaźń często staje się na tyle silna, jak w przypadku dwóch ..........., że nie potrzebują żadnego innego towarzystwa i wszystko chcą robić razem. Zdarza się , że niektórzy uczniowie przeszkadzają na lekcjach. Jest to ............... ....... . ...............dodatkowo jest uczniem upartym, nieustępliwym, głośnym. Często nie przestrzega przyjętych reguł, nie wywiązuje się z obowiązków np. jeżeli czegoś nie lubi: jakiejś pracy plastycznej, tańca, piosenki. Trudno mu porozumieć się również z rówieśnikami ponieważ narzuca im swoje zdanie i nie potrafi dojść z nikim do kompromisu.
Przyswajanie treści programowych oparte jest na pakiecie edukacyjnym „Elementarz Odkrywców” wydawnictwa Nowa Era. Uczniowie klasy pierwszej chętnie się uczą, zawsze odrabiają zadania domowe. Niektórzy mają jeszcze problem z koncentracją uwagi na zajęciach.
Najlepszymi uczniami w klasie pierwszej są ........................................
.................to uczennica pilna, solidna. Wszystkie zadania wykonuje z radością i starannością. Chętnie się uczy i zawsze jest przygotowana do lekcji. Pięknie pisze, czyta wyrazami ze zrozumieniem, tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi, liczy w omawianym zakresie w pamięci. Tworzy piękne prace plastyczne, chętnie śpiewa, tańczy, ćwiczy.
................... to uczeń uzdolniony matematycznie. Potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100, dokonuje obliczeń na tysiącach. Potrafi płynnie czytać ze zrozumieniem. Posiada bogaty zasób słów. Potrafi tworzyć kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat. Ma obszerną wiedzę ogólną. Potrafi też ładnie pisać, ale tylko wtedy kiedy ma na to ochotę. Często zadania wykonuje niestarannie. Nie lubi rysować, malować, śpiewać, tańczyć. Jego prace plastyczne są ubogie w szczegóły, często podsycone przemocą lub treścią gier komputerowych. Uczeń zafascynowany jest militariami, wojskiem. Z tego powodu często przeprowadzane są rozmowy z mamą. Na wychowaniu fizycznym uczeń angażuje się w grę kiedy trafi na oczekiwaną przez siebie drużynę. W przeciwnym wypadku buntuje się, czasem płacze. Nie potrafi znieść porażki.
.................. też bardzo dobrze się uczy. Czyta wyrazami ze zrozumieniem, wypowiada się na dany temat, liczy w pamięci w omawianym zakresie. Pisze kształtne litery. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Stara się wykonywać ładne prace plastyczne, bierze aktywny udział w pozostałych zajęciach.
........................... potrafi liczyć w zakresie 20 w pamięci, bez problemu rozwiązuje zadania tekstowe. Pisze niestarannie, nie zawsze mieszcząc się w liniaturze. Czyta sylabami w wolnym tempie. Czasami myli litery np. b-d. Jego prace plastyczne są pomysłowe jednak proste gdyż jego sprawność grafomotoryczna nie jest w pełni rozwinięta. Mateusz pracuje w domu nad czytaniem i doskonaleniem pisania. Uczeń chętnie śpiewa, tańczy, ćwiczy. Korzysta z pomocy logopedycznej.
........................... czyta ze zrozumieniem, liczy w omawianym zakresie, czasami na konkretach. Pisze coraz ładniej mieszcząc litery w liniaturze. Tworzy prace plastyczne ubogie w szczegóły. Chętnie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego. Korzysta z pomocy logopedycznej.
............................ czyta wyrazami ze zrozumieniem, potrafi ładnie pisać, liczy w omawianym zakresie zazwyczaj w pamięci. Tworzy bogate w szczegóły prace plastyczne, ładnie śpiewa, jest sprawna fizycznie. Zdarza jej się przeszkadzać na zajęciach lub nie wywiązywać się z powierzanego zadania np. na wychowaniu fizycznym, kiedy trafi do drużyny przeciwnej z ................................. Czasami nie skupia uwagi na zajęciach.
.......................... czyta ze zrozumieniem, pięknie pisze bardzo staranne i kształtne litery. Liczy w omawianym zakresie zazwyczaj na konkretach. Niechętnie wypowiada się na zajęciach. Czasami nie skupia uwagi na omawianych treściach. Wykonuje bardzo staranne, twórcze prace plastyczne. Chętnie śpiewa I coraz chętniej i aktywniej bierze udział w wychowaniu fizycznym.
................................ czyta ze zrozumieniem, bardzo ładnie pisze. Chętnie śpiewa, tańczy, tworzy bogate w szczegóły prace techniczne i plastyczne. Liczy w omawianym zakresie na szczegółach. Bardzo dużo pracuje z babcią w domu.. Chętnie ćwiczy.
............................... to uczeń bardzo sprawny fizycznie. Uczęszcza na dodatkowe treningi piłki nożnej. Czyta ze zrozumieniem. Dużo pracuje w domu. Pisze zazwyczaj starannie choć czasami nie zachowuje prawidłowego kształtu liter. Ma problemy z liczeniem, przeliczaniem, doliczaniem i logicznym myśleniem. Trudność sprawiają mu obliczenia pieniężne. Posiada ubogą wiedzę ogólną.

Uczniowie doskonalą technikę czytania w domu z kartami „Czytam codziennie” na których zapisują czas czytania, a rodzice potwierdzają go podpisem. Jest to metoda mobilizująca zarówno rodziców jak i uczniów i przynosząca wymierne korzyści.
Kontakt z rodzicami przebiega prawidłowo. Rodzice są chętni do pomocy, angażują się kiedy są o to poproszeni. Odbyły się dwa zebrania z rodzicami oraz wiele rozmów indywidualnych Rodzice często kontaktują się również telefonicznie.
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach i wyjazdach .................... . Przygotowywały program na ślubowanie klasy I i taniec kwiatów na Dzień Babci i Dziadka. Brały udział w konkursie na najpiękniejszą gwiazdkę i konkursie patriotycznym. Uczniowie biorą również udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole. Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach szkolnych takich jak: zabawa andrzejkowa, żywa lekcja historii, wigilia, dzień ziemniaka, spotkanie z Mikołajem.
Frekwencja klasy w pierwszym półroczu wyniosła...........
Program na pierwszy semestr został zrealizowany w całości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.