X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36307
Przesłano:

Skuteczność działań profilaktyczno-wychowawczych

Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych

Działania wychowawcze oparte zostały o Szkolny Program Wychowawczy, natomiast profilaktyczne realizowane są w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny. Plan pracy wychowawcy realizowany jest przez cały cykl klas I-III.
Treści oraz działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane są na wszystkich edukacjach wplecione w odpowiednią tematykę zajęć. Dodatkowo omawiane są na zajęciach edukacji społecznej. W czasie całego roku szkolnego dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni, bezpieczeństwa podczas zabaw w szkole i w domu, zagrożenia ze strony ludzi i środowiska. Doskonalili swoją wiedzę o Polsce i Unii Europejskiej. Odwiedzili Królestwo Elwiry Emocji, gdzie poznali emocje towarzyszące człowiekowi oraz sposoby opanowania negatywnych emocji. Uczyli się , co to asertywność. Zapoznali się ze znaczeniem pracy w życiu człowieka i zawodami jakie wykonują dorośli. Dzieci poznały znaczenie przyjaźni, szacunku do starszych i wzajemnej pomocy, odpoczynku, hobby i własnych zainteresowań. Przeanalizowaliśmy także zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie zapoznali się z prawami i obowiązkami dziecka. Poszerzyli swoje wiadomości o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Realizowane były zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy na fantomach oraz prawidłowego zachowania w czasie ewakuacji. W codziennym życiu szkolnym wszelkie konflikty i nieporozumienia między uczniami były na bieżąco omawiane. Nauczyciele informują uczniów jakich zachowań się od nich oczekuje, a jakie są niepoprawne. Zachowanie uczniów było monitorowane na lekcjach, w czasie przerw oraz na wszelkich uroczystościach, apelach czy wyjazdach. Pozytywne zachowania były chwalone i doceniane. Uczniowie otrzymywali pochwały w zeszytach informacji bądź przekazywane były one bezpośrednio rodzicom. Zachowania nieadekwatne lub niewłaściwe były od razu omawiane i analizowane. Odbywały się rozmowy na temat empatii, szacunku do innych osób oraz ukazywanie dzieciom konsekwencji złych zachowań. W celu większej skuteczności działań profilaktycznych i wychowawczych nauczyciele współpracowali ze sobą, a zwłaszcza z panią pedagog i logopedą. Dodatkowo szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, policją, gminą, strażą pożarną oraz innymi szkołami. Uczniowie zaangażowani są w różne akcje np. zbiórka makulatury, zakrętek, zbiórki żywności dla schronisk w celu wzmacniania pozytywnych zachowań. Dzieci angażowane są do działań na rzecz szkoły i klasy m.in. udziału w apelach, uroczystościach i piknikach. Bardzo istotna jest również współpraca z rodzicami w celu rozwiązywania problemów dziecka i wspólnego szukania rozwiązania zaistniałej sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.