X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36198
Przesłano:

Sposób na spędzanie czasu wolnego. Scenariusz lekcji języka polskiego

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

/45min./

Temat: Dobry sposób spędzanie wolnego czasu

Nr treści nauczania w NPP:
I.1.1, I.1.6, I.1.12, I.1.14, I.1.17, I.2.3
I. Cele lekcji
Cele operacyjne – uczeń potrafi:

• określa temat wiersza,
• przedstawia korzyści płynące z czytania książek,
• wyjaśnia, jak rozumie dwa ostatnie wersy wiersza,
• prezentuje swoje ulubione książki,
• odszukuje w tekście wiersza wersy, strofy, rymy.

II. Metody lekcji
• podające: rozmowa nauczająca, pogadanka;
• problemowe:
- aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna, w zespole, burza mózgów;
• eksponujące: pokaz multimedialny połączony z przeżyciem, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi TIK
• praktyczna: ćwiczenia praktyczne;
• programowa: z użyciem podręcznika, z użyciem komputera.

III. Środki dydaktyczne:
• Podręczniki:

NOWE Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autorzy: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

- utwór poetycki: „W bibliotece” Krystyna Wodnicka /fragmenty/

• Karta pracy;
• Komputer;
• Prezentacja multimedialna;
• Ćwiczenia online ; aplikacje http://learningapps.org/ „Milionerzy”, „Puzzle”;
• Multimedialny awatar.

IV. Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne:
- przywitanie klasy, przedstawienie gościa, sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie uczniów z krótką historią książki w celu wprowadzenia do zajęć.
3. Przedstawienie tematu oraz celów lekcji.
4. Rozwiązywanie zadań z karty pracy ucznia:
Odtworzenie prezentacji multimedialnej – wykonywanie czynności zgodnie z poleceniami:
KARTA PRACY UCZNIA........................................, KL. IV C
Ćw. 1. Wypisz co najmniej 4 wyrazy, które kojarzą Ci się ze słowem BIBLIOTEKA.

BIBLIOTEKA

Ćw. 2. Przeczytaj utwór poetycki K. Wodnickiej „W bibliotece” i odpowiedz na pytania dotyczące treści i budowy utworu.
1. Pierwsza strofa składa się z:
a. 5 wersów
b. 4 wersów
c. 6 wersów
2. Osoba mówiąca w wierszu sugeruje nam, iż opisana sytuacja dotyczy:
a. wiosny
b. jesieni
c. lata
3. O jakiej formie spędzania czasu wolnego jest mowa w drugiej strofie utworu:
a. podróżowaniu
b. zabawach na dworze
c. czytaniu książek
4. Jak rozumiesz dwa ostatnie wersy utworu:
„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:
starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz”
a. W bibliotece znajdziemy książki, z których zawsze czegoś się dowiemy, które na bawią lub wzruszają
b. W bibliotece możemy kupić stare bajki i piękne wiersze
c. Biblioteka to miejsce tylko dla dorosłych

Ćw. 3. Uzupełnij wniosek płynący z treści utworu:
Osoba mówiąca w wierszu pt. „W bibliotece” pragnie nam przekazać, książka to ................ Czytanie może sprawiać nam ............... oraz pozwala rozbudzać naszą...............................

źródło wiedzy – źródło rozpaczy – wyobraźnię – smutek – wyobraźnię – przyjemność

Ćw. 4. Spróbuj znaleźć w wierszu wyrazy, które mają takie same końcówki lub brzmią jednakowo:
trawę – .................
dąć – ....................
Indianie – ...................
chcesz –....................

Ćw. 5. Podkreśl rymujące się słowa. Pozostałe wyrazy utworzą hasło. Zapisz je w wyznaczonym miejscu.

Ćw. 6. *
Uzupełnij wyrazy z trudnością ortograficzną:

kołnie..../rz czy ż?/
p....łka /ó czy u?/
k...k...łka /ó czy u?/
.....agle /rz czy ż?/
....ndianie /I czy i?/
ksią...ka /rz czy ż?/

Praca domowa:

Odpowiedz na pytanie:
Czy warto korzystać ze szkolnej biblioteki? Uzasadnij swoją wypowiedź. Pracę zapisz w zeszycie.

Praca domowa:
Odpowiedz na pytanie: czy warto korzystać ze szkolnej biblioteki? Uzasadnij swoją wypowiedź.

5. Rekapitulacja najważniejszych treści lekcji, w tym:
- ewaluacja pracy ucznia;
Rozwiązanie dwóch aplikacji multimedialnych: „Milionerzy”, „Puzzle”.
Aplikacja nr 1. „Puzzle”

Aplikacja nr 2. „Milionerzy”

6. Wypełnienie przez uczniów karty samooceny.

KARTA SAMOOCENY

• Na dzisiejszej lekcji:
• Pracowałem za trzech
• Myślałem o niebieskich migdałach
• Bujałem w obłokach
• Szło mi jak po maśle

A jak oceniasz zajęcia lekcyjne?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.