X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36175
Przesłano:

Samoocena, czyli jaki naprawdę jestem - lekcja wychowawcza

Scenariusz lekcji
Oddział : klasa 6
Rodzaj zajęć : lekcja wychowawcza
Czas trwania : 45 minut
Temat lekcji : Samoocena czyli jaki naprawdę jestem.

Cele ogólne lekcji :
-Stworzenie definicji pojęcia samooceny.
-Wdrażanie do pracy w parach , grupach oraz do negocjacji.
-Poznanie zasad rządzących samooceną .
-Dokonanie wstępnej samooceny swojego charakteru, zachowania i umiejętności.

Cele szczegółowe lekcji:
-Uczeń rozumie pojęcie samooceny.
-Uczeń zna zasady pracy w grupach oraz parach i aktywne współpracuje z kolegami.
-Uczeń potrafi dokonać obiektywnej samooceny.

Materiały :
-Karta pracy – karta samooceny – spis cech pozytywnych i negatywnych
-Karta pracy – karta pracy – spis przykładowych wypowiedzi uczniów wyrażających na swój temat różnorakie opinie.

Formy pracy :
-Indywidualnie
-Pary
-Grupy

Przebieg lekcji :
-Czynności wstępne i organizacyjne;
Nauczyciel wita uczniów . Następuje sprawdzenie obecności uczniów. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem oraz celem zajęć – 7 min
-Zadania w toku lekcji ;
1.Nauczyciel inicjuje dyskusję w celu stworzenia definicji pojęcia samooceny. Uczniowie zabierają głos i wypowiadają się na temat samooceny, tego czym jest i podają liczne przykłady. W rezultacie powstaje definicja, jasno określająca zagadnienie o którym będzie mowa. Ponad to , uczniowie określają co decyduje o samoocenie np. rodzice , koledzy , nauczyciele itp. – 10 min
2. Pracując w parach uczniowie z użyciem kart pracy dokonują samooceny. Przy każdej z cech wstawiają znak + oznaczający , że owa cecha pozytywna lub negatywna odnosi się do ich osoby. W przypadku wątpliwości proszą partnera o pomoc. Następnie prezentują swoją samoocenę podając ilość wad i zalet jakie same wskazali.
Wyniki tej pracy prowadzą do dyskusji o tym jak trudno dokonać obiektywnej i sprawiedliwej oceny samego siebie. – 10 min
3. Nauczyciel zaprasza uczniów do pracy w grupach i udostępnia kartę pracy która prezentuje szereg wypowiedzi uczniów na swój temat. Uczniowie zapoznają się z tekstem a następnie negocjują odpowiedzi do pytań – Czym jest samoocen zawyżona?
Czym jest samoocena zaniżona? Jaki ma ona na nas wpływ? – 10 min

-Zakończenie lekcji ;
Uczniowie podsumowują zajęcia odpowiadając na pytania : Czym jest samoocena? Czy jest ona dla nas ważna ? Na co zwracać uwagę oceniając samego siebie?
Nauczyciel informuje uczniów o kontynuacji tematu na kolejnej lekcji . Będzie to pisemna ocena własnej pracy w I półroczu – 8 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.