X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36094
Dział: Przedszkole

Wirujące figury geometryczne

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu

Temat: Wirujące figury geometryczne
Grupa wiekowa: 5- latki
Czas zajęć: 40 minut
Cele:
- ogólny: rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według określonych cech
- szczegółowe: (dziecko)
* rozróżnia figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, półkole, romb, trapez)
* układa obrazek z figur geometrycznych według wzoru
* układa figury geometryczne w szeregu
* rytmicznie porusza się w rytm muzyki
* posługuje się wyobraźnią w działaniu
* współpracuje w grupie
* przekształca figury geometryczne
Metody:
- czynne
Formy pracy:
- indywidualne
- grupowa
Środki dydaktyczne:
- kapelusz
- figury z kartonu małe i duże
- obrazki
- kostka z kolorowymi ścianami
- kostka z figurami
- taśma
- nożyczki
- CD z muzyką
Przebieg zajęć:
Zabawa: Czarodziejski kapelusz
Nauczyciel ma przygotowany kapelusz, w którym znajdują się różne figury geometryczne. Nauczyciel pyta dzieci jakie figury geometryczne znają. Dzieci wymieniają nazwy figur, a następnie wyjmują te figury z kapelusza. Nauczyciel po wymienieniu podstawowych figur mówi: Niektóre z tych figur chciały zmienić swój kształt. Zobaczcie, jak to zrobiły. Nauczycielka wybiera jedno z kół i przecina je na dwie równe części. W taki sposób powstaje półkole. Nauczyciel bierze dwa takie same trójkąty (równoboczne) i taśmą klejącą łączy je wzdłuż jednego boku. W taki sposób powstaje romb. Następnie do rombu dokleja kolejny trójkąt, w taki sposób, aby powstał trapez. Nauczyciel jeszcze raz pokazuje wszystkie figury, a dzieci powtarzają głośno nazwy znanych i nowopoznanych figur geometrycznych.

Zabawa: Wesołe figury
Nauczyciel rozdaje dzieciom figury geometryczne, taśmy klejące i nożyczki i zachęca dzieci, aby spróbowały stworzyć nowe figury, np. prostokąt z dwóch kwadratów, kwadraty z prostokąta, koła z dwóch półkul, itp.

Zabawa: Postacie z figur
Nauczyciel rozkłada dzieciom dywaniki z zestawem figur geometrycznych i obrazkami, a następnie mówi: Zajmijcie miejsca przy dywanikach, wybierzcie po jednym obrazku i przyjrzyjcie się rysunkom, na których przedstawione są postacie stworzone z figur geometrycznych. Ułóżcie podobne obrazki z własnych figur geometrycznych. Pamiętajcie, by kształty wszystkich części postaci były takie same. Po ułożeniu obrazka każdy kolejno nazywa figury. Z których został stworzony obrazek.

Zabawa: Tańczące figury
Nauczyciel ustawia dzieci na około dywanu i pokazuje im dwie kości, jedna z nich ma na ścianach różne figury geometryczne, natomiast ściany drugiej kostki wyznaczają różne kolory. Nauczyciel mówi: Wybierzcie sobie po jednej figurze geometrycznej(figury różnią się kształtem i kolorem). Za chwilę zaproszę do tańca na dywanie, niektóry figury. Nasze kostki wskażą nam, jakie figury pojawią się na środku. Nauczyciel włącza muzykę. Nauczyciel rzuca kostką pokazującą figury geometryczne i mówi jaka wypadła figura np. Teraz tańczą wszystkie dzieci, które mają trójkąt. Następnie rzuca drugą kostką wyznaczającą kolor i mówi: Na dywanie tańczą dzieci, które mają zielone trójkąty. W taki sposób można prowadzić zabawę, dopóki nie wypadną wszystkie figury lub dopóki dzieci są nią zainteresowane.

Zabawa: Geometryczny chodnik
Dzieci siadają na dywanie ze swoimi figurami geometrycznymi. Nauczyciel mówi: Teraz stworzymy kolorową drogę z naszych figur. Kształt i kolor kolejnych płytek chodnika wyznaczą nam kości(j.w). Nauczyciel rzuca dwie kości jednocześnie i mówi jaka figura wypadła, np. żółte koło. Dziecko, które ma taką figurę kładzie ją na podłodze jako pierwsza, drugie dziecko jako drugą i tak dalej. Kiedy chodnik zostanie już zbudowany, dzieci kolejno idą po kolorowej drodze od początku do końca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.