X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35919
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jestem małym Polakiem - scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich
Temat: Jestem małym Polakiem
Nauczycielka: Ewa Chylińska
Cel ogólny:
Kształtowanie postawy patriotycznej dziecka w oparciu o tekst literacki oraz książki popularnonaukowe dla dzieci.
Cele operacyjne: Dziecko:
- poznaje polskie symbole narodowe: godło i flagę
- wzbogaca zasób słownictwa o pojęcia: godło, flaga, Polska, ojczyzna
- rozumie zależność: jestem Polakiem - moją ojczyzną jest Polska
- potrafi odpowiedzieć na pytania w oparciu o treść utworu poetyckiego wysłuchanego z płyty CD oraz ilustracje zamieszczone w książkach
- wdraża się do właściwego obchodzenia się z książką i czerpania z niej wiedzy
- przelicza elementy w znanym sobie zakresie
- usprawnia mała motorykę w trakcie kolorowania polskiej flagi
Metody pracy:
słowna: wiersz, rozmowa, objaśnienia
oglądowa: pokaz, obserwacja
czynna: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających
drama: technika niedokończonych zdań, improwizacja ruchowa
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: ilustracje godła i flagi polskiej, papierowa chorągiewka, godło narodowe wiszące w sali, ilustrowane „Encyklopedie dla dzieci”, obrazki dowolnych flag, szablon flagi dla każdego dziecka, płyta CD z nagraniem muzyki „do marszu”, kredki, grzechotka, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęć

1. Zabawa z elementami marszu „Jak żołnierze”
Dzieci maszerują po sali przy rytmicznej muzyce z płyty CD. Stwierdzają, że tak maszerują żołnierze, którzy stoją na straży naszego kraju.
2. Prezentacja symboli narodowych
Nauczycielka zawiesza na tablicy ilustracje
Dzieci obserwują symbole i swobodnie wypowiadają się opisując ich wygląd. Nauczycielka precyzuje wypowiedzi:
godło – biały orzeł w koronie na czerwonym tle,
flaga – biało – czerwona chorągiew.
Następnie dzieci podchodzą do godła zawieszonego w sali na ścianie i obserwują je.
3. Wiersz Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”
Nauczycielka włącza odtwarzacz CD z nagraniem wiersza
Kto ty jesteś?- Polak mały.
Jaki znak twój? - Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.
W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? - Mą ojczyzna.
Czym zdobyta? - Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
A w co wierzysz? - W Polskę wierzę.
Nauczycielka recytuje wybrane strofy wiersza i zadając pytania analizuje z dziećmi ich treść, wyjaśnia dzieciom pojęcia: Polska, kraj, ojczyzna.
Dzieci wyciągają wniosek, że mieszkają w Polsce, tutaj są ich domy i rodziny, są Polakami – naszą ojczyzną jest Polska.
4. Praca z książką o treściach patriotycznych
Dzieci siedzą na dywanie w 4 osobowych grupach. Nauczycielka rozdaje każdej grupie ilustrowaną „Encyklopedię dla dzieci”. Dzieci przeglądają książki, wyszukują w nich symbole narodowe i omawiają ich wygląd. Nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę na temat książek za pomocą techniki niedokończonych zdań:
- książki nas uczą, bo... - są w nich nowe i ciekawe informacje, uczymy się z nich, poznajemy różne przygody, wiemy jak mamy się zachować itp.
- książki nas bawią, bo... - zawierają wesołe teksty i obrazki
Dzieci przypominają, jak należy właściwie obchodzić się z książkami.
5. Improwizacja ruchowa „Tak jak orły”
Gdy nauczycielka gra na grzechotce, dzieci wchodząc w rolę orłów swobodnie poruszają się po sali, „rozpościerają skrzydła”, „fruwają”. Gdy dźwięki cichną, dzieci - orły przykucają i odpoczywają po długim locie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
6. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej „Rozpoznaj flagę”
Nauczycielka odsłania obrazy wymyślonych, abstrakcyjnych flag. Wśród nich są tylko 2 polskie flagi o prawidłowej kolorystyce. Dzieci przeliczają flagi liczebnikami głównymi w znanym sobie zakresie, nazywają znajdujące się na nich kolory, a następnie wskazują te właściwe, biało-czerwone.
7. Działalność plastyczna „Flaga Polski”
Każde dziecko otrzymuje szablon flagi, który właściwie koloruje. Po wykonaniu prac dzieci zawieszają flagi na tablicy i omawiają ich wygląd.
8. Ewaluacja zajęcia
Na zakończenie zajęcia dzieci swobodnie mówią, co im się najbardziej podobało, co ich zainteresowało lub co sprawiło im trudność. Oceniają zajęcie za pomocą znaczków z uśmiechniętą lub smutną buzią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.