X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35878

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
BARBARA AL-ASKARI-CZYŻEWSKA
– NAUCZYCIEL MIANOWANY

Szkoła Podstawowa nr 143
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Planowane działania Formy realizacji Termin Uwagi
(Tabela - dop. red.)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia – rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni przestrzennej ,,Wyczarowane z kartki papieru” – program zajęć plastycznych origami. Cały okres stażu
Opracowanie i realizacja programu czytelniczego ,,Bajki znane i lubiane” – wprowadzającego dzieci w świat wartości. Rok szkolny
2015/2016
Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego
Cały okres stażu
Udział w pracach zespołu wychowawczego kl. I -III .
Cały okres stażu


Uczestnictwo w kursach i szkoleniach : np. ,,Ogólnopolskie spotkanie miłośników origami- Jesień , zima w origami”, APN – Akademia Profesjonalnego Nauczyciela , Kongres Edukacja przez ruch , ,,Muzyka i ruch dla smyka”, ,,Świetlica przyjazna dziecku sześcioletniemu”, ,,Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci na progu obowiązku szkolnego”, ,,Kongres origami w terapii i edukacji”, ,,Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych”.
Cały okres stażu
Opracowanie przedsięwzięcia fotograficznego ,,Zatrzymane w kadrze”- opracowywanie fotograficzne imprez szkolnych.
Cały okres stażu
Włączenie dzieci z grup świetlicowych w ogólnowarszawskie konkursy plastyczne.
Cały okres stażu
Organizowanie świetlicowych konkursów plastycznych, muzycznych i konkursów wiedzy.
Cały okres stażu
Włączenie dzieci ze świetlicy w ogólnoszkolne akcje/uroczystości/imprezy wynikające
z planu imprez i uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
Opracowanie i realizacja przedsięwzięcia ekologicznego ,,Zielona kraina”.
Rok szkolny 2015/2016
Udział w realizacji przedsięwzięcia ,,Spacer edukacyjny”
Rok szkolny
2015/2016

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zamieszczanie osiągnięć dzieci ze świetlicy na stronie internetowej szkoły.
Cały okres stażu
Wykorzystanie komputera do przygotowania materiałów dydaktycznych i materiałów do pracy.
Cały okres stażu
Korzystanie z poczty elektronicznej do komunikowania się z pracownikami szkoły, instytucjami prowadzącymi szkolenia oraz innymi podmiotami.
Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej wykorzystując rzutnik i tablicę multimedialną.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolne-go doskonalenia nauczycieli

Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli – wychowawców świetlicy, dotyczących wykorzystywania metod pedagogiki zabawy, edukacji przez ruch w pracy z dziećmi.
Cały okres stażu, co najmniej raz w roku
Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów w celu przybliżenia specyfiki pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Cały okres stażu, co najmniej raz w roku
Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć .
Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą ze szkoleń, seminariów, warsztatów.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia -,,W krainie życzliwości”, składającego się z trzech bloków tematycznych :
- bezpieczeństwo
- zdrowy tryb życia
- higiena osobista i higiena otoczenia. Rok szkolny 2014/2015
2015/2016
2016/2017

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Systematyczne uaktualnianie informacji i materiałów znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej.

Rok szkolny 2014/2015
2015/2016
2016/2017
Udział w uroczystościach szkolnych:
Piknik Rodzinny,
Dzień Ziemniaka
Współpraca z wychowawcami klas w realizacji programów profilaktycznych. Cały okres stażu
Udział w ogólnowarszawskim projekcie ,,Wars i Sawa grają w szachy”, opracowanym i realizowanym we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym. Rok szkolny 2014/2015
Realizacja przedsięwzięcia rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne „Kuferek tajemnic”, którego celem jest nauczenie opanowywania emocji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego w zakresie realizacji programów wychowawczych.
Cały okres stażu
Organizacja zajęć poświęconych bezpieczeństwu, we współpracy ze Strażą Miejską.
Cały okres stażu
Współpraca z pedagogiem, psychologiem, a także z biblioteką szkolną.
Cały okres stażu
Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu ucznia z trudnościami w nauce.
Cały okres stażu
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu ucznia cudzoziemca.
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.